Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Taştan Kirik Ö., "Science teaching efficacy of preservice elementary teachers: Examination of the multiple factors reported as influential", RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION, vol.43, pp.2497-2515, 2013 (Link)
Taştan Kirik Ö., Boz Y., "Cooperative learning instruction for conceptual change in the concepts of chemical kinetics", CHEMISTRY EDUCATION RESEARCH AND PRACTICE, vol.13, pp.221-236, 2012 (Link)
Yalçinkaya E., Taştan Kirik Ö., Boz Y., Yildiran D., "Is Case-Based Learning An Effective Teaching Strategy To Challenge Students' Alternative Conceptions Regarding Chemical Kinetics?", RESEARCH IN SCIENCE & TECHNOLOGICAL EDUCATION, vol.30, pp.151-172, 2012
Taştan Kirik Ö., Yalçinkaya E., Boz Y., "Effectiveness Of Conceptual Change Text-Oriented Instruction On Students' Understanding Of Energy In Chemical Reactions. ", JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION AND TECHNOLOGY, vol.17, pp.444-453, 2008
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Pekel F., Taştan Kirik Ö., "Ortaokul öğrencilerinin küresel ısınma ve ozon tabakasının incelmesi konularındaki bilişsel yapıları", Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.12, pp.308-357, 2016 (Link)
Taştan Kirik Ö., Kaya H., "6. sınıf öğrencilerinin hücre konusundaki kavramsal yapıları hakkında nitel bir çalışma", International Online Journal of Educational Sciences, vol.6, pp.737-760, 2014 (Link)
Taştan Kirik Ö., Yalçinkaya E., Boz Y., "Pre-Service Chemistry Teachers' Ideas About Reaction Mechanism", Turkish Journal of Science Education, vol.7, pp.47-60, 2010
Yalçinkaya E., Taştan Kirik Ö., Boz Y., "Turkish High School Students? Conceptions About Energy In Chemical Reactions", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.26, pp.1-11, 2009 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Özkanbaş M., Taştan Kirik Ö., "Pedagojik formasyon sertifika programi kimya grubu ögrencilerinin gazlar konusundaki alternatif kavramaları", 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2016, ss.133-133
Fettahlioğlu P., Taştan Kirik Ö., "Süreç odaklı kılavuzlu sorgulama: Genel kimya II dersinde işbirlikli öğrenme ortamı", EJER, MUĞLA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, vol.1, no.1, pp.891-892
Fındıkkıran Ç., Taştan Kirik Ö., "Pedagojik formasyon sertifika programı kimya grubu öğrencilerinin tepkime hızı konusundaki kavramsal anlamaları", 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2016, ss.195-195
Taştan Kirik Ö., Fettahlioğlu P., "Süreç odaklı kılavuzlu sorgulama: Genel kimya II dersinde işbirlikli öğrenme ortamı", III. International Eurasian Educational Research (EJER), MUĞLA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, pp.891-891
Taştan Kirik Ö., Markic S., "The Self-Efficacy Of Pre-Service Elementary Teachers Using Cooperative Learning In Science Teaching. ", 4th World Conference on Educational Sciences (WCES), BARSELAONA, ISPANYA, 2-5 Şubat 2012, vol.46, pp.5005-5009 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi