Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Uslu M., Işik O., Uslu L., Ak B., "THE EFFECT OF DIFLUBENZURON TO THE CULTURE OF SCENEDESMUS QUADRICAUDA AND PHAEODACTYLUM TRICORNUTUM (PHYTOPLANKTON)", FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, vol.26, pp.5032-5036, 2017
Hamed I., Ak B., Işik O., Uslu L., "The Effects of Salinity and Temperature on the Growth of Dunaliella sp. Isolated from the Salt Lake (Tuz Golu), Turkey", TURKİSH JOURNAL OF FİSHERİES AND AQUATİC SCİENCES, vol.17, pp.1367-1372, 2017
Özyurt G., Uslu L., Yuvka I., Gökdoğan S., Atci G., Ak B., et al.,"EVALUATION OF THE COOKING QUALITY CHARACTERISTICS OF PASTA ENRICHED WITH SPIRULINA PLATENSIS", JOURNAL OF FOOD QUALITY, vol.38, pp.268-272, 2015
Ak B., Işik O., Uslu L., Azgin C., "The Effect of Stress Due to Nitrogen Limitation on Lipid Content of Phaeodactylum Tricornutum (Bohlin) Cultured Outdoor in Photobioreactor", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.15, 2015
Uslu L., Ak B., Işik O., Durmaz Y., "Effect Of Light Path Length And Nitrogen Deficiency On The Biochemical Composition Of Phaeodactylum Tricornutum", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.23, pp.1309-1313, 2014
Uslu L., Durmaz Y., Işik O., Mutlu Y. , Koç K., Ak B., "Nitrogen Limitation Increases Lipid Content Of Chlorella Vulgaris At Photobioreactor System", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, no.1, pp.52-57, 2013
Uslu L., Işik O., Koç K., Göksan T., "The effects of nitrogen deficiencies on the lipid and protein contents of Spirulina platensis", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.10, pp.386-389, 2012
Keskinkan O., Işik O., Yilmaz T., Balci B., Uslu L., Ersü Ç.B., "Simultaneous Growth Of Spirulina Platensis And Removal Of Hardness In Van Lake Water", CLEAN-SOIL AIR WATER, vol.40, pp.34-38, 2012
Mutlu Y. , Işik O., Uslu L., Koç K., Durmaz Y., "The Effects Of Nitrogen And Phosphorus Deficiencies And Nitrite Addition On The Lipid Content Of Chlorella Vulgaris (Chlorophyceae)", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.10, pp.453-456, 2011
Durmaz Y., Monteiro M., Bandarra N., Gökpinar Ş., Işik O., "The Effect Of Low Temperature On Fatty Acid Composition And Tocopherols Of The Red Microalga, Porphyridium Cruentum", JOURNAL OF APPLIED PHYCOLOGY, vol.19, pp.223-227, 2007
Işik O., Sayin S., Hizarci L., Ozturk M., "Bioavailability Of Different Iron Amounts And Speciations And Edta-Iron Complexes For Emiliania Huxleyi (Prymnesiophyceae)", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.16, pp.832-838, 2007
Torzillo G., Göksan T., Işik O., Gökpinar Ş., "Photon Irradiance Required To Support Optimal Growth And Interrelations Between Irradiance And Pigment Composition In The Green Alga Haematococcus Pluvialis", EUROPEAN JOURNAL OF PHYCOLOGY, vol.40, pp.233-240, 2005
Tekelioğlu N., Uslu M., Işik O., "Effect Of Different Diets On Growth Of Blackmoli (Poecilia Latipinna) Larvae", JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH, vol.28, pp.45-47, 2005
Işik O., Sarıhan E., Kusvuran E., Gul O., Erbatur, O., "Comparison Of The Fatty Acid Composition Of The Freshwater Fish Larvae Tilapia Zillii, The Rotifer Brachionus Calyciflorus, And The Microalgae Scenedesmus Abundans, Monoraphidium Minitum And Chlorella Vulgaris In The Algae-Rotifer-Fish Larvae Food Chains", AQUACULTURE, vol.174, pp.299-311, 1999
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ak B., Kayaalp G., Işik O., Çelik Güney M., "Phaeodactylum Tricornitum Kültürlerinde Biyomas Tahmini", Turkish Journal of Agriculture ? Food Science and Technology, vol.5, pp.182-184, 2017
Kayaalp G., Işik O., Toklu Alıçlı B. , "Estimation of The Physico-Chemical Parameters in Marine Enviroment (Yumurtalık Bight-Iskenderun Bay)", Turkish Journal Of Agriculture-Food Science and Technology, vol.4, no.2, pp.97-100, 2016
Ak B., Avşaroğlu E., Işik O., Özyurt G., Yaşa Kafkas N.E., Etyemez M., et al.,"Nutritional and Physicochemical Characteristics of Bread Enriched with Microalgae Spirulina platensis", International Journal of Engineering Research and Application, vol.6, no.4, pp.30-38, 2016 (Link)
Işik O., Ak B., Uslu L., Uslu M., " Azot Eksikliği Ve Yüksek Tuzluluğun Spirulina Platensis Lipid Miktarına Etkisi ", 5. Doğu Anadolu Sempozyumu Su Ürünleri Sempozyumu, cilt.1, ss.364-365, 2014
Gökpinar Ş., Işik O., Göksan T., Durmaz Y., Uslu L., Ak B., et al., "Algal Biyoteknoloji Çalışmaları", Yunus Araştırma Bülteni, ss.21-26, 2013
"Bioavailability Of Iron Speciations And Edta-Iron Complexes For Thallassiosira Weissflogii (Bacillariophyta)", african journal of biotechnology, vol.11, pp.1523-1528, 2012
"Besleyici Element Kompozisyonundaki Değişikliklerin Mikroalglerde Lipid İçeriğine Etkisi", Journal of Fisheries Sciences, vol.6, pp.176-187, 2012
Tekdal D., Özcan N., Işik O., "Spirulina Platensis Hücrelerinden Etkili Stoplazmik Protein Izolasyonunun Araştırılması", Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.182-189, 2011
Uslu L., Işik O., Sayın S., Durmaz Y., Göksan T., Gökpinar Ş., "The Effect Of Temperature On Protein And Amino Acid Composition Of Spirulina Platensis", Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.26, ss.139-142, 2009
Polat S., Işik O., "Phytoplankton Distribution, Diversity And Nutrients At The Northeastern Mediterranean Coast Of Turkey (Karataş-Adana)", Turkish Journal of Botany, cilt.26, ss.77-86, 2002
Kayaalp G., Işik O., "The Estimation Of Regression Models For The Phytoplankton Growth.", . Pakistan Journal of Biological Sciences , vol.4, pp.1572-1575, 2001
Polat S., Avşar D., Işik O., Çiçek E., "Interrelationships Between Phytoplankton Abundance And Physico-Chemical Parameters In Yumurtalık Bight, Northeastern Mediterranean??,", Su Ürünleri Dergisi, cilt.17, ss.129-142, 2000
Sayın S. , Işik O., Polat S., "Bir Rotifera Türü, Brachionus Plicatilis Müller, 1786?In Farklı Mikroalg Türleri (Isochrysis Galbana Parke, Tetraselmis Chuii Bucker, Rhinomonas Reticulata (Lucas) Novamizo, Pavlova Lutheri (Droop) Green, Chlorella Vulgaris Beijerinck) Ile Beslenmesi Üzerine Bir Araştırma??", Turkish Journal of Biology, cilt.24, ss.87-95, 2000
Polat S., Işik O., "Sıcaklığın Pavlova Lutheri (Droop) Green Büyümesine Etkisi", Su Ürünleri Dergisi, cilt.17, ss.143-149, 2000
Polat S., Polat A., Işik O., Sarıhan E., "Üç Farklı Organik Gübrenin (Koyun, Sığır, Tavuk) Tilapia Yetiştirme Havuzlarında Primer Produktivite Ve Toplam Balık Verimi Üzerine Olan Etkileri", Ç.Ü.Ziraat Fak.Dergisi, cilt.10, ss.17-32, 1995
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Işik O., Ak B., Uslu L., Uslu M., "Spirulina Platensis?In Lipit Miktarına Azot Eksikliği Ve Yüksek Tuzluluğun Etkisi. ", 5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu. 31 Mayıs-02 Haziran 2014, Elazığ., ELAZIĞ, TÜRKIYE, - , ss.364-
Sayın S., Işik O., Uslu L., "EDTA (Ethylenediaminetetraacetate)?nın, 100 nM Fe Konsantrasyonunda Thallassiosira weissflogii (Bacillariophyta)?nın Büyümesine Etkileri. ", Ulusal Su Günleri, ANTALYA, TÜRKIYE, - , ss.608-
Işik O., Uslu L., Ak B., "Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Mikroalgal Lipitler", Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı,, ANKARA, TÜRKIYE, - , ss...-
Işik O., "", , ,
Azgin C., Işik O., Uslu L., Ak B., "Fotobiyoreaktörlerde Ve Havuzda Kültüre Alınan Spirulina Platensis'In Ürün Verimliliği, Protein Ve Lipid Miktarlarının Karşılaştırılması", Vı. Ulusal Limnoloji Sempozyumu 25-28 Ağustos 2014, BURSA, TÜRKIYE, - , ss.50-
Uslu L., Işik O., Ak B., Uslu M., "Outdoor Culture And Polysaccharide Extraction Of Porphyridium Cruentum In The Flat Panel Reactor System", Fisheries and Aquatic Sciences, Balıkçılık ve Akuatik Bilimler, September 25-27 2014, TRABZON, TÜRKIYE, - , pp.311-
Ak B., Işik O., Uslu L., Azgin C., "The Effect Of Stress Due To The Nitrogen Limitation On The Lipid Content Of Phaeodactylum Tricornutum (Bohlin) Cultured In The Photobioreactor Outdoor. ", Fisheries and Aquatic Sciences, Balıkçılık ve Akuatik Bilimler, September 25-27 2014, TRABZON, TÜRKIYE, - , pp.99-
Işik O., Uslu L., Ak B., "Microalgal Lipids as Renewable Energy Sources", WASET International Scientific Research and Experimental Development, Barcelona, ISPANYA, 2-3 Kasım 2017, pp.51-51
Ak B., Işik O., Baytut Ö., Mavruk S., "THE CULTIVATION AND BIOCHEMICAL COMPOSITION OF DIATOM SPECIES (Chaetoceros sp. AND Nitzschia sp.) ISOLATED FROM YUMURTALIK BAY (NORTHEAST MEDITERRANEAN) ", İnternational İskenderun Bay Symposium, HATAY, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2017, pp.88-88
Uslu L., Kayaalp G., Işik O., Çelik Güney M., "Porphyridium Cruentum KÜLTÜRLERİNDE KURU MADDE TAHMİNİ", ISS2017: 2nd International Science Symposium "Science Festival", Tiflis, GURCISTAN, 5-8 Eylül 2017, pp.339-342 (Link)
Ak B., Işik O., Baytut Ö. , Mavruk S., "THE CULTIVATION AND BIOCHEMICAL COMPOSITION OF DIATOM SPECIES (Chaetoceros sp. AND Nitzschia sp.) ISOLATED FROM YUMURTALIK BAY (NORTHEAST MEDITERRANEAN)", INTERNATIONAL İSKENDERUN BAY SYMPOSIUM, HATAY, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2017, pp.88-88
Ak B., Kayaalp G., Işik O., Çelik Güney M., "Phaedactylum Tricornitum Kültürlerinde Biyomas Tahmini", 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016) , ADANA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2016, pp.3264-3265
Işik O., Ak B., Uslu L., "Dışarı Ortam Koşullarında Haematococcus pluvalis Kültürü ve Astaksantin Birikimi ", 4. Biyoteknoloji Günleri, ADANA, TÜRKIYE, 15-16 Mart 2016, ss.1-1
Uslu M., Işik O., Göksu M.Z.L., Uslu L., Ak B., "Diflubenzuron?un Fitoplankton Ve Zooplankton?da Birikimi Ve Büyümeye Etkisi ", Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi , İZMİR, TÜRKIYE, 9-13 Kasım 2015, ss.187-187
Işik O., Uslu L., Ak B., Azgin C., "Dunaliella Salina (Chlorophyceae)?Nın Fotobiyoreaktör Sistemde Dışarı Kültürü Ve Beta Karoten İçeriği", FABA 2012 Sempozyumu, Fisheries and Aquatic Sciences, Balıkçılık ve Akuatik Bilimler,, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 21 Kasım 2012 - 24 Kasım 2014, ss.152-153
Gökpinar Ş., Işik O., Durmaz Y., Göksan T., Uslu L., Ak B., et al., "Algal Biyoteknoloji Çalışmaları", FABA 2013 Sempozyumu, Fisheries and Aquatic Sciences, Balıkçılık ve Akuatik Bilimler, ERZURUM, TÜRKIYE, 30 Mayıs - 1 Haziran 2013, ss.152-153
Uslu L., Işik O., Ak B., Azgin C., Uslu M., "Düz Panel Reaktörde Isochrysis Affinis Galbana?Nın Dışarı Kültürü", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2013, ss.52-52
Uslu L., Işik O., Mutlu Y. , Durmaz Y., Koç K., "Chlorella Vulgaris Continuous Culture And Lipid Content In Photobioreactor System", First National Workshop on Marine Biotechnology and Genomics. , MUĞLA, TÜRKIYE, 24-25 Mayıs 2012, ss.155-157
Sayın S., Işik O., Uslu L., Doğanay Ş., Özyürek S., "The Effects Of Two Different Fe Forms (Fe And Fe) On The Growth Of Spirulina Platensis (Cyanophyta).", First National Workshop on Marine Biotechnology and Genomics. , MUĞLA, TÜRKIYE, 24-25 Mayıs 2012, ss.60-63
Işik O., Polat S., Uyarlar V., "Sıcaklığın Tetraselmis Chuii (Prasinophyceae) Büyümesine Etkisi,", X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 22-24 Eylül 1999, cilt.2, ss.803-813
Işik O., Polat S., Uyarlar V., "Farklı Işık Düzeylerinde Klorofil A Yoğunluklarının Değişimi?", X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 22-24 Eylül 1999, cilt.2, ss.563-576
Işik O., Polat S., Uyarlar V., "Çukurova İklim Koşullarında Tetraselmis Chuii Butcher Ve Chlorella Vulgaris Beijerinck (Chlorophyta)?In Dışarı Kültürü Üzerine Bir Çalışma, ", XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 1998, cilt.2, ss.292-303
Avşar D., Polat S., Işik O., "Yumurtalık Koyu (Adana) Yaz Fitoplanktonu Üzerine Bir Araştırma?", XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 7 Eylül - 10 Temmuz 1998, cilt.2, ss.227-239
Polat S., Polat A., Işik O., "Tavuk Gübresi Uygulanan Toprak Ve Beton Havuzların Fitoplankton Kompozisyonu Ve Havuz Verimi Açısından Karşılaştırılması??", XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 6-8 Temmuz 1994, ss.346-352
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi