Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2009 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 1999 - 2009
Ögr.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 1995 - 1999
Arş.Gör., University of Texas at Austin, IC Institute, 1994 - 1995
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Proje Lideri, BİMSA A.Ş. Sabancı Bilgi İşlem Merkezi , , 01.06.1988 - 01.06.1992
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, M.Oturakçi, "Elektronik İş Yazılımlarının Kullanıldığı Şirketlerde İnovasyon Karakteristiklerinin Benimsenme Oranlarının Etkisinin İncelenmesi ve Şirketlerde İnovasyon Yönetim Sistemleri için Bir Karar Destek Sistemi ve Uygulaması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2016.
Doktora, V.Çekici, "Müşteri şikayet değerlendirme süreçleri için kavramsal bir model ve simülasyon optimizasyon yöntemi ile değerlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, S.Dede, "Toplam kalite yönetimi ve inovasyon arasındaki istatistiksel analiz", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, I.Aras, "Uç kullanıcı açısından MİY'in kritik başarı faktörlerinin algılanması üzerine bir araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, O.Kalan, "Lejyoner hastalığının istatistiksel risk analizi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, F.Söylemez, "Türkiye deki ilk 1.000 büyük işletme için işletmeler arası elektronik ticaretin (B2B) durum değerlendirmesi ve öneriler", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, İ.Dündar, "Otomotiv sektöründe kurumsal karne uygulamasına dayalı performans yönetim sistemi kurulması ve değerlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, Ö.Özensoy, "Üretim Sistemlerinde Tedarikçi Değerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi ve Kavramsal Model Önerisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, K.Özşahinoğlu, "Türkiye'de uzaktan eğitim uygulamaları üzerine bir araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2004.
Yüksek Lisans, H.Sezgin, "Müşteri ilişkileri yönetiminde (CRM) performans ölçümü ve kavramsal model önerisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2004.
Yüksek Lisans, S.Kisacik, "Adana işletmelerinde toplam kalite yönetimi ve değişim mühendisliği uygulamalarının araştırılması ve kavramsal model önerisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2004.
Yüksek Lisans, A.Baba, "Elektronik veri değişimi (EDI) uygulamalarının tedarik zinciri yönetimindeki rolü, ticari ilişkilere etkisinin Türkiye'deki durumu ve kavramsal model önerisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2003.
Yüksek Lisans, A.Türe, "Kalite çalışması yürüten işletmeler için içsel kıyaslama modeli ve uygulaması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2001.