Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yüregir H.O., Sağıroğlu Ç., "Solar Energy Validation for Strategic Investment Planning via Comparative Data Mining Methods: An Expanded Example within the Cities of Turkey", INTERNATIONAL JOURNAL OF PHOTOENERGY, vol.2016, pp.1-16, 2016 (Link)
Yüregir H.O., Kalan O., Oral M., "A Decision Support System for Preventing Legionella Disease ", JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS, vol.34, pp.875-881, 2009 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Yüregir H.O., "Otomotiv Sektöründe Kurumsal Karne Uygulamasına Dayalı Performans Yönetim Sistemi Kurulması Ve Değerlendirilmesi ", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, ss.229-244, 2005
Yüregir H.O., "Elektronik Ticaret Altyapısında Elektronik Veri Değişiminin Yeri Ve Türkiye?Deki Durum Değerlendirmesi", Kalder Forum, ss.23-27, 2004
Yüregir H.O., "Lojistik Bilişim Sistemlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Uzman Sistem", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, ss.249-265, 2003
Yüregir H.O., "Türkiye'Deki Tekstil İşletmelerinde Bilgi Ve Bilişimin Yeri", TSE Standart Dergisi, no.497, ss.39-49, 2003
Yüregir H.O., "Türkiye'Deki Tekstil İşletmelerinin Bilişim Teknolojisi Altyapısına Bir Bakış", Tekstil ve Konfeksiyon, ss.84-88, 1999
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Uslu Ö., Yüregir H.O., "The Comparison of Art and Engineering People in Turkey About the Awareness and Usage of E-museums", 2nd Asian Symposium on the Humanities and Arts for Peace, Fukuoka, JAPONYA, 4-6 Ağustos 2016, vol.1, pp.89-94
Yüregir H.O., Gündüz E., "Gap Analysis for Industrial Engineering Education", 7th WFEO World Congress on Engineering Education, Mobility of Engineers, BUDAPESTE, MACARISTAN, 4-8 Mart 2006, ss.1-6
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yüregir H.O., "Elektronik İş Ve Elektronik Veri Değişimi", Baki Kitabevi, ADANA, 2004
Yüregir H.O., "Bilişimde Sistem Analizi Ve Tasarım", Nobel Kitabevi, ADANA, 2001