Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2000 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 1994 - 2000
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 1991 - 1994
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 1984 - 1991
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Senato Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 09.05.2012 - Devam Ediyor
Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 03.02.2002 - 07.02.2005
Dekan, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 03.02.2002 - 07.02.2005
Senato Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 17.10.2000 - 07.02.2005
Yüksekokul Müdürü, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, , 17.10.2000 - 15.02.2002
VERDİĞİ DERSLER
Fizik2, Lisans, 2013-2014
Yüksek Sıcaklık Süperiletkenlerin Teknolojik Uygulamaları, Lisans, 2013-2014
Fizik 1, Lisans, 2013-2014
Yüksek Sıcaklık Süperiletkenliğine Giriş, Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, O.Nane, "Atımlı Laser Yığılımı (PLD) Tekniği Kullanılarak Üretilen BSCCO İnce Filmlerin fiziksel özelliklerinin araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Doktora, H.Gündoğmuş, "Lazer tekniği ile üretilen katkılı BSCCO süperiletkenlerin fiziksel özelliklerinin araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Doktora, D.Yazıcı , "Tek fazlı BSCCO süperiletken malzeme üretimi ve üretilen malzemenin fiziksel özelliklerinin araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2010.
Doktora, B.Özkurt, "Nd ve Gd Katkılı Süperiletken Sisteminin Fiziksel ve Isısal Özellikleri ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2007.
Doktora, A.Ekicibil, "BSCCO Süperiletkenlerine Yapılan Katkıların Yapısal ve Fiziksel Özelliklerine Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2005.
Doktora, A.Coşkun, "BSCCO Süperiletken Sistemine Farklı Konsantrasyonlarda Godalanyum Katkılamasının Malzemenin Yapısal, Elektriksel ve Manyetiksel Özellikleri Üzerindeki Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2004.
Yüksek Lisans, E.Yalaz, "Polimerizasyon Tekniğiyle Üretilen Potasyum (K) katkılı BSCCO Süperiletken malzemelerin fiziksel özelliklerinin incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2013.
Yüksek Lisans, A.Özslan, "Co katkısının BSCCO süperiletkeninin yapısal ve fiziksel özellikleri üzerindeki etkilerinin araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, C.Kaya, "Ce katkısının BSCCO süperiletkeninin fiziksel özellikleri üzerindeki etkilerinin araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2012.
Yüksek Lisans, N.Türk, "Tungsten katkılı BSCCO süperiletken malzeme üretimi ve üretilen malzemenin fiziksel özelliklerinin araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2011.
Yüksek Lisans, O.Nane, "Sm1-xTbxNi4B Bileşiklerinin Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2009.
Yüksek Lisans, N.Kantarcı, "Sm1-xGdxNi4B Bileşiklerinin Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2009.
Yüksek Lisans, D.Yazıcı, "Fosfin Metal Komplekslerinin Fiziksel Özellikleri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2007.
Yüksek Lisans, H.Gündoğmuş, "Fosfinli Metal Komplekslerin Optik Özellikleri ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2006.
Yüksek Lisans, S.Tekeli, "Antiferromagnetik Özellik Gösteren Seyreltik Malzemelerin Fiziksel Özellikleri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2003.
Yüksek Lisans, B.Özkurt, "Bazı Magnetik Malzemelerin Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2003.
Yüksek Lisans, A.Vural, "Nöron Dinamiğinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2003.
Yüksek Lisans, A.Ekicibil, "HTc Süperiletkenlerin Fiziksel Özelliklerinin Teorisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 1998.
Yüksek Lisans, F.Karadağ, "Magnetik Sistemlerin Faz Geçiş Bölgeleri Civarındaki Kritik Davranışlarının İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 1998.
Yüksek Lisans, A.Coşkun, "HTc Süperiletkenlerin Fiziksel Özelliklerinin İncelenmes", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1998.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi