Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2005 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 1996 - 2005
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 1991 - 1996
Uzman, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 1987 - 1991
, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 1986 - 1987
, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 1985 - 1986
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 05.11.2014 - 05.08.2016
Dekan, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 11.03.2013 - 11.03.2016
MYO Müdürü, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, , 09.03.2006 - 19.05.2011
Senato Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 09.03.2006 - 19.05.2011
, Sağlık Bakanlığı Erişkin Temel Yaşam Desteği Eğitmen , , 01.01.2006 - Devam Ediyor
Erişkin İleri Yaşam Desteği Kursu Kurucu ve Yöneticisi , ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 01.01.2004 - 01.01.2012
Travma Modülü Anestezi ve Reanimasyon Staj Sorumlusu, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 01.01.2003 - 01.01.2005
YÖNETİLEN TEZLER
Tıpta Uzmanlık, H.Alnıkızıl, "Vip'li Hastaların Prognozunu Değerlendirmede suPAR ve SAPS2''nin Yeri ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2014.
Tıpta Uzmanlık, F.Akıncı, "Çocuklarda Perkütan Nefrolitotomi ameliyatlarında ultrasound eşliğinde yapılan torakal paravertebral bloğun hemodinami ve postoperatif ağrı üzerine etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2014.
Tıpta Uzmanlık, S.Yıldırmaz, "Major abdominal cerrahi uygulanacak çocuklarda ultrasonografi eşliğinde yapılacak rektus kılıf bloğunda farklı volümlerde kullanılan lokal ansteziğin peroperatif anestezik ajan ve postoperatif analjezik ajan tüketimi üzerine etkisinin araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2012.
Tıpta Uzmanlık, A.Halefoğlu, "çocuk cerrahisinde tranvers kesi yapılan laparotomilerde preoperatif ultrasonografi eşliğinde levobupivakain ile yapılacak rectus kılıf bloğunun postoperatif analjezik etkisinin araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2011.
Tıpta Uzmanlık, Ş.Cüneyitoğlu, "P-fannenstiel kesisi yapılanjinekolojik cerrahi girişimlerde preoperatif ultrasonografi eşliğinde ve peroperatif insizyon bölgesinden levobupivakain ile yapılacak rectus kılıf bloğunun peroperatif anestezik ajan tüketimi ve postoperatifanaljezik ajan tüketimi üzerine olan etkilerinin araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2011.
Tıpta Uzmanlık, T.Şahin, "Çocuklarda desfluran anestezisi altında kaudal blok veya intravenöz tramadol uygulamasının, bispektral indeks, erken ajitasyon ve derlenme üzerine etkilerinin araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2011.
Tıpta Uzmanlık, B.Bayrak, "Çocukların havayolu yönetiminde laringeal mask airway, cobra perilaringeal airway ve yüz maskesinin karşılaştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2010.
Tıpta Uzmanlık, A.Erkoçukaradal, "Sırs ve sepsis hastalarında deksmedetomidin ce propofolün immün sistem üzerine etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2009.
Tıpta Uzmanlık, F.Karacaer, "Çocuklarda sevofluran ve sevofluran remifentanil uygulamalarında bispektral indeks değerlerinin karşılaştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2009.
Tıpta Uzmanlık, R.Tuğ, "Çocuklarda lumbar paravertebral ve kaudal bloğun postoperatif ağrı tedavisindeki etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2009.
Tıpta Uzmanlık, Ç.Silibuldu, "Yenidoğanların anestezisinde morfin ve remifentanilin etkilerinin karşılaştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2008.
Tıpta Uzmanlık, Y.Turhan, "Elektif cerrahi operasyon planlanan hastalarda preoperatif ve postoperatif anksiyetinin hAsta memnuniyeti ile ilişkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2007.
Tıpta Uzmanlık, P.Gök, "Majör abdominal cerrahi uygulanan çocuklarda epidural levobupivakain-tramadol ile bupivakain-tramadolun postoperatif analjezi üzerine etkilerinin karşılaştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2006.
Tıpta Uzmanlık, S.Sayılgan, "Çocuklarda postoperatif analjezide kaudal ropivakaine eklenen farklı dozlarda tramadol uygulamalarının karşılaştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2005.
Tıpta Uzmanlık, H.Akbaş, "Pediyatrik olgularda intramusküler deksmedetomidin uygulamasının premedikasyondaki etkinliğinin midazolam ile karşılaştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2004.
Tıpta Uzmanlık, A.Denker, "Sevofluran ve desfluran anestezisi altında sisatrakuryum ile oluşturulan nöromusküler bloğun çocuklarda ve genç erişkinlerde karşılaştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2003.
Tıpta Uzmanlık, M.Seçen, "Çocuklarda postoperatif analjezide kaudal ropivakain, ropivakain-ketamin, ropivakain-tramadol uygulamalarının karşılaştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2003.
Tıpta Uzmanlık, K.İnanoğlu, "Majör abdominal cerrahi uygulanan çocuklarda epidural ropivakain ile ropivakain-tramadolun postoperatif analjezi üzerine etkilerinin karşılaştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2003.
Tıpta Uzmanlık, S.Bilen, "Konjenital kalp hastalıklı çocuklarda propofol ve ketamine sistemik ve pulmoner hemodinamik yanıtlar", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2002.
Tıpta Uzmanlık, A.Bilen, "Çocuklarda postoperatif analjezide kaudal ketamin, alfentanil ve alfentanil + ketamin uygulamalarının karşılaştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2000.
Tıpta Uzmanlık, M.Gündüz, "Çocuklarda postoperatif analjezide, kaudal tramadol uygulamasının kaudal bupivakain + tramadol ve intravenöz tramadol uygulamaları ile karşılaştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 1999.
Tıpta Uzmanlık, A.Harput, "Çocuklarda halotan ile sevofluranın anestezi indüksiyonu ve uyanma üzerine etkilerinin karşılaştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 1998.
Tıpta Uzmanlık, M.Özalevli, "Çocuklarda magnetik rezonans görüntülemede propofol ile ketaminin karşılaştırılmalı değerlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 1997.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi, Doçentlik Sınavı, Eylül, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi, Doçentlik Sınavı, Eylül, 2014
Tez Savunma, Çocuklarda perkütan nefrolitotomi ameliyatlarında ultrasound eşliğinde yapılan torakal paravertebral bloğun hemodinami ve postoperatif ağrı üzerine etkisi, Tıpta Uzmanlık Jüri Üyeliği, Nisan, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi, Doçentlik Sınavı, Eylül, 2014
Atama, Akademik Kadro Sınavı, Akademik Kadroya Atama Sınavı, Ocak, 2013
Atama, Akademik Kadro Sınavı, Akademik Kadroya Atama Sınavı, Ocak, 2013
Atama, Akademik Kadro Sınavı, Akademik Kadroya Atama Sınavı, Kasım, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi, Doçentlik Sınavı, Nisan, 2012
Atama, Akademik Kadro Sınavı, Akademik Kadroya Atama Sınavı, Kasım, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisid, Doçentlik Sınavı, Nisan, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi, Doçentlik Sınavı, Nisan, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi, Doçentlik Sınavı, Nisan, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi, Doçentlik Sınavı, Nisan, 2012
Atama, Akademik Kadro Sınavı, Akademik Kadroya Atama Sınavı, Ekim, 2012
Tez Savunma, Çocuk cerrahisinde transvers kesi yapılan laparatomilerde preoperatif ultrasonografi eşliğinde levobupivakain ile yapılacak rectus kılıf bloğunun postoperatif analjezik etkisinin araştırılması, Tıpta Uzmanlık Jüri Üyeliği, Ocak, 2011
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi, Doçentlik Sınavı, Şubat, 2011
Atama, Akademik Kadro Sınavı, Akademik Kadroya Atama Sınavı, Ocak, 2011
Atama, Akademik Kadro Sınavı, Akademik Kadroya Atama Sınavı, Haziran, 2011
Atama, Akademik Kadro Sınavı, Akademik Kadroya Atama Sınavı, Aralık, 2011
Tez Savunma, Çocuklarda desufluran anestezisi altında kaudal blok veya intravenöz tramadol uygulamasının bispektral indeks, erken ajitasyon ve derlenme üzerine etkilerinin araştırılması, Tıpta Uzmanlık Jüri Üyeliği, Eylül, 2011
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi, Doçentlik Sınavı, Ekim, 2011
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi, Doçentlik Sınavı, Aralık, 2010
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi, Doçentlik Sınavı, Nisan, 2010
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi, Doçentlik Sınavı, Nisan, 2010
Tez Savunma, Çocukların havayolu yönetiminde laringeal mask airway, cobra perilaringeal airway yüz maskesinin karşılaştırılması, Tıpta Uzmanlık Jüri Üyeliği, Haziran, 2010
Tez Savunma, Çocuklarda lumbar paravertebral ve kaudal bloğun postoperatif ağrı tedavisindeki etkileri, Tıpta Uzmanlık Jüri Üyeliği, Ağustos, 2009
Tez Savunma, Çocuklarda sevofluran ve sevofluran-remifentanil uygulamalarında bispektral indeks değerlerinin karşılaştırılması, Tıpta Uzmanlık Jüri Üyeliği, Şubat, 2009
Tez Savunma, Sırs ve sepsis hastalarında deksmedetomidin ve propofolün immün sistem üzerine etkileri, Tıpta Uzmanlık Jüri Üyeliği, Nisan, 2009
Tez Savunma, Yenidoğanların anestezisinde morfin ve remifentanilin etkilerinin karşılaştırılması, Tıpta Uzmanlık Jüri Üyeliği, Ocak, 2008
Tez Savunma, Elektif cerrahi operasyon planlanan hastalarda preoperatif ve postoperatif anksiyetenin hasta memnuniyet ile ilişkisi, Tıpta Uzmanlık Jüri Üyeliği, Şubat, 2007
Tez Savunma, Majör abdominal cerrahi uygulanan çocuklarda epidural levobupivakain-tramadol ile bupivakain-tramadolun postoperatif analjezi üzerine etkilerinin karşılaştırılması, Tıpta Uzmanlık Jüri Üyeliği, Mart, 2006
Tez Savunma, Çocuklarda postoperatif analjezide kaudal ropivakaine eklenen farklı dozlarda tramadol uygulamalarının karşılaştırılması, Tıpta Uzmanlık Jüri Üyeliği, Haziran, 2005
Tez Savunma, Pediyatrik olgularda intramusküler deksmedetomidin uygulamasının premedikasyondaki etkinliğinin midazolam ile karşılaştırılması, Tıpta Uzmanlık Jüri Üyeliği, Eylül, 2004
Tez Savunma, Majör abdominal cerrahi uygulanan çocuklarda epidural ropivakain ile ropivakain tramadolun postoperatif analjezi üzerine etkilerinin karşılaştırılması, Tıpta Uzmanlık Jüri Üyeliği, Mart, 2003
Tez Savunma, Sevofluran ve desfluran anestezisi altında sisatrakuryum ile oluşturulan nöromusküler bloğun çocuklarda ve genç erişkinlerdekarşılaştırılması, Tıpta Uzmanlık Jüri Üyeliği, Mayıs, 2003
Tez Savunma, Çocuklarda postoperatif analjezide kaudal ropivakain ropivakain-ketamin ropivakain-tramadol uygulamalarının karşılaştırılması, Tıpta Uzmanlık Jüri Üyeliği, Ocak, 2003
Tez Savunma, Konjentinal kalp hastalıklı çocuklarda propofol ve ketamine sistemik ve pulmoner hemodinamik yanıtlar, Tıpta Uzmanlık Juri Üyeliği, Haziran, 2002
Tez Savunma, Çocuklarda postoperatif analjezide kaudal katemin alfentanil ve alfentanil+ketamin uygulamalarının karşılaştırılması, Tıpta Uzmanlık Juri Üyeliği, Mayıs, 2000
Tez Savunma, Çocuklarda postoperatif analjezide kaudal tramadol uygulamasınıın kaudal bupivakain+ tramadol ve intravenöz tramadol uygulamaları ile karşılaştırılması, Tıpta Uzmanlık Juri Üyeliği, Şubat, 1999
Tez Savunma, Çocuklarda halotan ile sevofluranın anestezi indüksiyonu ve uyanma üzerine etkilerinin karşılaştırılması, Tıpta Uzmanlık Juri Üyeliği, Mart, 1998
Tez Savunma, Çocuklarda magnetik renozans görüntülemede propofol ile ketaminin karşılaştırılmalı değerlendirilmesi, Tıpta Uzmanlık Juri Üyeliği, Şubat, 1997
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi