Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, 2006-2016
Tıpta Yandal Uzmanlık, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, Yoğun Bakım, 2005-2013
Yüksek Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikolojik Danışma Ve Rehberlik, 2002-2006
Tıpta Uzmanlık, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, 1986-1991
Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, , 1979-1985
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "GEVŞEME EĞİTİMİNİN MALİGN OLMAYAN KRONİK AĞRILI HASTALARIN AĞRI ALGILARINA ETKİSİ ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma ve Rehberlik Mayıs, 2016.
Yüksek Lisans, "Anesteziyle Ilgili Bilgilendirmede Kullanılan Farklı Yaklaşımların Çocukları Günübirlik Cerrahi Mücadele Geçiren Ebeveynlerin Durumluk Kaygılarına Etkisi", 2006 ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eylül, 2006.
Tıpta Uzmanlık, "Yukarı Karın Ameliyatlarından Sonra Ağrı Tedavisinde Intramusküler Ve Interplevral Meperidin Ile Interplevral Bupivakainin Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Anesteiyoloji Ocak, 1991.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Almanca, Orta
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi