Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. ÖZLEM KAF
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm : İLKÖĞRETİM
Ana Bilm Dalı : SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
Sabit Telefon : +90 322 3386076 | Dahili : 38
E Posta Adresi : ozlemkafcu.edu.tr | ozlemkafgmail.com
Web Adresi : http://aves.cu.edu.tr/ozlemkaf/
Posta Adresi : Çukurova Üniversitesi Eğitim Fak. İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 01 330 Sarıçam Adana Türkiye
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri, 1999-2005
Yüksek Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri, 1995-1999
Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı, 1991-1995
Yaptığı Tezler
Doktora, "İlköğretim 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersinde Görsel Öğrenme Stiline Göre Düzenlenen Öğretimin Öğrencilerin Akademik Başarı ve Kalıcılığına Etkisi.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı Ocak, 2005.
Yüksek Lisans, "Hayat Bilgisi Dersinde Bazı Sosyal Becerilerin Kazandırılmasında Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretimi Mayıs, 1999.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği , Çağdaş Drama Derneği, 2013
Araştırma Alanları
Eğitim Programları ve Öğretim
Program Geliştirme
Eğitimde Yaratıcı Drama
Öğretmen Eğitimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
Eğitim Bilimleri
Eğitim Programları ve Öğretim
Web Of Science Araştırma Alanları
Education & Educational Research
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2007 - 2018
Ögr.Gör.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2005 - 2007
Ögr.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2000 - 2005
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 1996 - 1999
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, Ö.Uygungül, "Yaratıcı Drama Yönteminin Öğrencilerin Öğrenme Stillerine Göre Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumlarına, Akademik Başarılarına ve Kalıcılığa Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2016.
Yüksek Lisans, H.Çetin, "Dördüncü sınıf öğrencilerinin toplumsal değer algılarının incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2016.
Yüksek Lisans, H.Toğrul, "İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri İle Bazı Derslerdeki Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2014.
Yüksek Lisans, H.Akdemir, "Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimine İlişkin Tutum ve İnançlarının İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2014.
Yüksek Lisans, S.Altay, "Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Öğretme Stillerinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, E.Beskisiz, "İlköğretim Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Sahip Oldukları Baskın Öğrenme Stillerine Göre Sosyal Bilgiler Dersinde Kullandıkları Soru Türlerinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, S.Algan, "İlköğretim 6. ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Ölçme ve Değerlendirme Öğesinin Öğretmen Görüşleri Açısından İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2008.
Yüksek Lisans, N.Uğur, "Algısal Öğrenme Stilleri Açısından İlköğretim Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının ve Öğretmen Uygulamalarının İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2008.
Yüksek Lisans, Y.Dikbaş, "Öğrenme Stratejilerinin Öğretiminin ve Ders İşlenişinde Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2008.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Eylül, 2011
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Aralık, 2010
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Eylül, 2008
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Haziran, 2008
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Haziran, 2006
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Çeçen-Eroğul A.R., Kaf Hasirci Ö., "The Effectiveness of Psycho-educational School-based Child Sexual Abuse Prevention Training Program on Turkish Elementary Students", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.13, pp.725-729, 2013
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Kaf Ö., Uygungül Yılmaz Ö., "Effects of Creative Drama Method on Students? Attitude towards Social Studies, Academic Achievement and Retention in Turkey", European Journal of Educational Research, vol.6, pp.289-298, 2018 (Link)
Çetin H., Kaf Ö., "Social values perceptions of fourth grade primary school students.", European Scientific Journal, vol.13, pp.88-96, 2017 (Link)
Kaf Ö., "Ögretmen Adaylarının Sosyal Bilgilerde Yaratıcı Drama DersineYönelik Tutumları ve Sürece Iliskin Görüsleri", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.931-947, 2017 (Link)
Kaf Ö., "Sosyal Bilgiler Ögretiminde Yaratıcı Drama ve Müze", Yaratıcı Drama Dergisi, cilt.12, ss.137-146, 2017 (Link)
Kaf Hasirci Ö., Sari M., "Öğretim Elemanı ve Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik Görüşlerinin Demokratik Vatandaşlık Eğitimi Bağlamında İncelenmesi", Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, vol.3, pp.25-42, 2013 (Link)
Bulut M.S., Kaf Hasirci Ö., "Öğretmenlerin öğrenme stillerinin sosyal bilgiler dersi öğretim stillerine etkisi", Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi , vol.2, pp.31-45, 2012 (Link)
Kaf Hasirci Ö., Sadik F., "Sınıf öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimlerinin incelenmesi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.20, ss.195-210, 2011 (Link)
Kaf Hasirci Ö., Bulut M.S., İflazoğlu Saban A., "Öğretmen adaylarının yaratıcı drama dersinin bireysel ve akademik kazanımlarına ilişkin görüşleri", Yaratıcı Drama Dergisi, cilt.3, ss.63-87, 2008 (Link)
Dikbaş Y., Kaf Hasirci Ö., "Öğrenme stratejileri öğretiminin ve ders işlenişinde kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.69-76, 2008 (Link)
Kaf Hasirci Ö., Bulut M.S., "Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin öğretim stillerine etkisi", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.43-49, 2007
Kaf Hasirci Ö., "Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri: Çukurova Üniversitesi Örneği", Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, vol.2, pp.15-25, 2006 (Link)
Kaf Hasirci Ö., "Görsel öğrenme stillerine göre düzenlenen öğretimin akademik başarı ve kalıcılığa etkisi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.14, ss.299-314, 2005 (Link)
Kaf Ö., "Hayat bilgisi dersinde bazı sosyal becerilerin kazandırılmasında yaratıcı drama yönteminin etkisi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.173-184, 2000 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Kaf Ö., Çetin H., "Social Values Perceptions Of Fourth Grade Primary School Students", Pedagogy Congress, Havana, KÜBA, 30 Ocak - 3 Şubat 2017, pp.32-33
Kaf Ö., "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yaratıcı Drama Ve Müze", 27. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 2-5 Mart 2017, pp.121-121
Kaf Ö., Gözük Ö., "Effects of Creative Drama Method on Students? Attitude towards Social Studies, Academic Achievement and Retention in Turkey", Business, Economics, and Social Science &Humanities- BESSH-2016, Bangkok, TAYLAND, 19-20 Ocak 2016, pp.19-19
Kaf Ö., Gözük Ö., "Effect of Creative Drama Method on Students? Attitude towards Social Studies, Academic Achievement and Retention According to Learning Styles", The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, ADANA, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2015, pp.422-422
Kaf Ö., Özsezer M.S., "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlerin Liderlik Özellikleri İle İlgili Görüşleri", The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, ADANA, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2015, pp.108-108
Toğrul H., Kaf Hasirci Ö., "İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri İle Bazı Derslerdeki Akademik Başarılarının İncelenmesi", 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretimi Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2014, ss.60-60
Kaf Hasirci Ö., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Yaratıcı Drama Dersine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki", V. Avrupa Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Konferansı, St. Petersburg, RUSYA, 11-14 Eylül 2014, pp.420-420
Şahin S., Kaf Hasirci Ö., "Kadın Öğretmen Adaylarında Toplumda Kadına Yönelik Ayrımcılığa İlişkin Farkındalık Çalışması", 23. Uluslararası Eğitimde Drama Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 13-17 Kasım 2013, pp.62-62
Kaf Hasirci Ö., "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki", 3. Uluslar arası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2012, pp.269-270
Kaf Hasirci Ö., Gözük Ö., "Sınıf Öğretmenlerinin Çok Kültürlülük Tutumları İle Düşünme Stilleri Arasındaki İlişki", 2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretimi Kongresi, BOLU, TÜRKIYE, 27-29 Eylül 2012, ss.294-295
Altay S., Kaf Hasirci Ö., "Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Öğretme Stillerinin İncelenmesi", 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, BURDUR, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2011, ss.485-485
Beskisiz E. , Kaf Hasirci Ö., "Öğretmenlerin öğrenme stillerine göre sordukları soru türleri ve bilişsel düzeylerinin incelenmesi ", 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, BURDUR, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2011, ss.437-437
Bulut M.S., Kaf Hasirci Ö., "Öğretmenlerin Öğrenme Stillerinin Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Stillerine Etkisi", 1. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretimi Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2011, pp.561-562
Kaf Hasirci Ö., Sari M., "Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Demokratik Vatandaşlık Eğitimi Bağlamında Değerlendirilmesi", 1. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretimi Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 5 Ekim - 8 Kasım 2011, pp.593-594
Kaf Hasirci Ö., Bolat Y. , "İlköğretim 4. ve 5. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Proje ve Performans Görevlerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi", 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, BALIKESİR, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 2010, ss.96-97
Kaf Hasirci Ö., Sadik F., "Sınıf öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimlerinin belirlenmesi", 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı , İZMİR, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2009, cilt.1, ss.451-451
Çeçen-Eroğul A.R. , Kaf Hasirci Ö., "An Evaluation of the Effectiveness of School-Based Sexual Abuse Prevention Programme for Turkish Primary School Students", XIV European Conference on Developmental Psycholog, Vilnius, LITVANYA, 18-22 Ağustos 2009, pp.200-200
Kaf Hasirci Ö., Bulut M.S., İflazoğlu Saban A., "Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Drama Dersinin Bireysel ve Akademik Kazanımlarına İlişkin Görüşleri", 13. Uluslararası Eğitimde Drama Ve Tiyatro Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 21-23 Kasım 2008, pp.152-152
Kaf Hasirci Ö., Akıllı S. , "Yaratıcı Drama Dersine Yönelik Tutum Ve Sosyal Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Çukurova Üniversitesi Örneği", 13. Uluslararası Eğitimde Drama Ve Tiyatro Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 21-23 Kasım 2008, pp.406-415
Sadik F., Kaf Hasırcı Ö., "Öğretmen adaylarının uygulama okullarındaki sınıf öğretmenlerinin disiplin problemleriyle baş etme davranışlarına ilişkin algıları", International Conference on Educational Sciences , Magusa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 23-25 Temmuz 2008, vol.3, pp.1604-1615
Dikbaş Y., Kaf Hasirci Ö., "Öğrenme Stratejilerinin Öğretiminin ve Ders İşlenişinde Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi", XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, TOKAT, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2007, ss.232-239
Dikbaş Y., Kaf Hasirci Ö., "Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenme Stratejilerinin Öğretiminin ve Kullanımının Akademik Başarıya, Kalıcılığa ve Tutumlara Etkisi", 3. Sosyal Bilimler Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 18-20 Haziran 2007, ss.0-0
Sadik F., Kaf Hasirci Ö., Sadık S., "Pre-service teachers? and classroom discipline", Affective Education in Action , ADANA, TÜRKIYE, 28-30 Temmuz 2007, vol.1, pp.262-289
Kaf Hasirci Ö., Dikbaş Y., "The Use of Learning Strategies of Student from Different Departments According to Their Learning Styles", European Affective Education Network, Affectice Education In Action, ADANA, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2007, pp.228-242
Uğur N., Kaf Hasirci Ö., "Algısal Öğrenme Stilleri Açısından İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretmen Kılavuz Kitabında Yer Alan Etkinlikler, Bu Etkinliklere İlişkin Öğretmen Uygulamaları ve Görüşlerinin İncelenmesi", XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, TOKAT, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2007, ss.25-25
Aktaş Arnas Y., Deretarla Gül E., Kaf Hasirci Ö., "Okulöncesi Öğretmenlerinin Günlük Planlarının Eğitim Programının Boyutları Açısından İncelenmesi.", II. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-27 Ekim 2007, pp.0-0
Kaf Hasirci Ö., Özsezer M.S., "Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerine Göre Düzenledikleri Öğretimin Belirlenmesi", XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 13-15 Eylül 2006, ss.534-534
Kaf Hasirci Ö., Türkoğlu A. , "İlköğretim 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersinde Görsel Öğrenme Stiline Göre Düzenlenen Öğretimin Öğrencilerin Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi", 14.Eğitim Bilimleri Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2005, ss.230-237
Kitap ve Kitap Bölümleri
Kaf Ö., "Yaratıcı Drama:Bir Sanat, Bir Sosyallestirme Etkinligi ve Bir Ögrenme Yolu", Yaratıcı Drama Sınıf Içinde ve Dısında, Şimşek, P. , Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.2-21, 2016
Kaf Ö., "Ögretimin Yönetimi", Okul Öncesinde Sınıf Yönetimi, Aktaş Arnas, Y. Sadık, F. , Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.87-101, 2016
Aktaş Arnas Y., Kaf Hasirci Ö., Ed., "Erken Çocuklukta Drama (uluslararası 14. drama seminer kitabı)", Natürel Yayınevi, ADANA, 2010
Kaf Hasirci Ö., "Hayat Bilgisi Öğretiminde Yaratıcı Drama", Hayat Bilgisi Öğretimi, Tay, B., Ed., Maya Akademi, Ankara, ss.263-274-, 2009
Kaf Hasirci Ö., "Eğitim Etkinliklerinin Planlanması Ve Uygulanması", Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi, Aktaş Arnas, Y., Sadık, F. , Ed., Kök Yayıncılık, Ankara, ss.136-160-, 2008
Diğer Yayınlar
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Eğitim Programları ve Öğretimi Derneği, , Üye, 01.01.2010 - Devam Ediyor
Çağdaş Drama Derneği, , Üye, 01.03.1996 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
2. Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Eylül 1995
Bilimsel Hakemlikler
Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2016
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2015
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2012
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2011
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dersisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2007
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi