Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2006 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2000 - 2006
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jepoloji Mühendisliği Bölümü, 06.01.2014 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, 27.06.2012 - 27.06.2015
Rektör Yardımcısı, ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ , , 03.09.2007 - 17.05.2011
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, F.Karaoğlan, "Güneydoğu Anadolu orojenik kuşağında yer alan ofiyolitik ve granitik kayaçların jeokronolojisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Doktora, U.Bağcı, "Petrogenesis of the plutonic rocks (ultramafic-mafic cumulates) from the Kizildag (Hatay) and Antalya ophiolites", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2004.
Yüksek Lisans, H.Sayak, "Karadağ (Narman-Erzurum) ve Çevresindeki Ofiyolitlerin Kökeni", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2010.
Yüksek Lisans, A.Çolakoğlu, "Refahiye Ofiyolitinin Kökeni (KD Erzincan)", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, N.Nurlu, "Origin of the İspendere (Malatya) ophiolite", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2009.
Yüksek Lisans, N.Yıldırım, "Tekman-Pasinler (Erzurum) arasında yüzeyleyen ofiyolitik birimlerin jeolojisi ve petrografik özellikleri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2008.
Yüksek Lisans, H.Daşçı, "Konya Melanjı içerisinde Yeralan Amfibolitlerin Kökeni", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, C.Dönmez, "Soğanlı-Uyandık (Elazığ) arasında yüzeyleyen Elazığ mağmatiklerinin jeolojisi, petrografisi ve jeokimyası", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2006.
Yüksek Lisans, Ö.Vergili, "Geology, petrography and geochemistry of the Pınarbaşı (Kayseri) ophiolite", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, F.Karaoğlan, "Günedoğru-Beğre (Doğanşehir-Malatya) Arasında Yüzeyleyen Tektonomagmatik Birimlerin Petrografisi ve Jeokimyası", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi