Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
BİYOGRAFİ
Biyografi (TR) :Osman Parlak, Doktora çalışmasını 1996 yılında Cenevre Üniversitesi Mineraloji Bölümünde Tetis ofiyolitleri üzerine tamamlamıştır. Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde 1997 yılından beri çalışmakta olup, 2006 yılında profesörlüğe atanmıştır. Avusturya Bilim Kurumundan “Lise Meitner fellow” bursu alarak 1997-1998 yıllarında Salzburg Üniversitesi Jeoloji-Paleontoloji Bölümünde Post-doktora çalışmaları yapmıştır. 2001 yılında Cenevre Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Osman Parlak, Tetis kuşağı ofiyolitlerinin petrolojisi ve jeokronolojisi üzerine bir çok araştırma projesi tamamlamıştır. 2003 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı ödülünü, 2005 yılında TÜBİTAK Teşvik ödülünü ve 2013 yılında ise EAGE Normal Falcon Award ödülünü almıştır.
Biography (EN) :Osman Parlak completed his PhD on Tethyan ophiolites in the Department of Mineralogy at Geneva University in 1996. He has been working in the Geological Engineering Department at Çukurova University since 1997 and was assigned as a Professor since 2006. He continued his research as a postdoc in Department of Geology and Paleontology at Salzburg University in the frame of Lise Meitner Fellowship (Austrian Science Foundation) during 1997 and 1998. He was also visiting scientist at the University of Geneva in 2001. Osman Parlak conducted number of research projects on petrology and geochronology of ophiolites along the suture zones in Anatolia. He received “The Outstanding Young Scientist Award-Turkish Academy of Sciences (TÜBA)” in 2003, Young Scientists Encouragement Award (The Scientific and Technical Research Council of Turkey) in 2005 and EAGE 2013 Norman Falcon Award (European Association of Geoscientists & Engineers).
KATALOG BİLGİLERİ

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi