Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Serpantinit Mineralinin Karakterizasyonu ve Lüminesans Özellikleri", BAP Y.Lisans, FYL-2015-4609, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Tethyan Ophiolites of Turkey", BAP Diğer, FED-2015-4870, Yönetici, 2016
"Göksun (Kahramanmaraş) Ofiyolitini Oluşturan Farklı Magmatik Kayaların U-Pb Yöntemi ile Yaşlandırılması", BAP Y.Lisans, FYL-2015-4774, Yönetici, Devam Ediyor
"Kızıldağ Ofiyolitini Oluşturan Farklı Magmatik Kayaların U-Pb Yöntemi ile Yaşlandırılması ", BAP Y.Lisans, FYL-2015-3872, Yönetici, Devam Ediyor
"Jeoloji Mühendisliği Bölümü Araştırma Alt Yapısının Güçlendirilmesi", BAP Alt Yapı, FAY-2015-3070, Yönetici, 2016
"Toros Kuşağı Ofiyolitleri ile Ofiyolit Tabanı Metamorfiklerin Zamansal-Mekansal İlişkisinin U-Pb SIMS ve 40Ar/39Ar yöntemi ile Araştırılması", BAP Diğer, FUK-2014-2821, Yönetici, Devam Ediyor
"Toros Kuşağı Ofiyolitleri ile Ofiyolit Tabanı Metamorfiklerin Zamansal-Mekansal İlişkisinin U-Pb SIMS ve 40Ar/39Ar yöntemi ile Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 113Y412, Yönetici, Devam Ediyor
"Uluslararası Yayınları Özendirme Desteği (6 Adet)", BAP Diğer, MMF2013DP1, Yönetici, 2015
"Mersin Ofiyolitini Oluşturan Magmatik ve Metamorfik Kayaçların U-Pb Yöntemi ile Yaşlandırılması", BAP Y.Lisans, MMF2013YL12, Yönetici, 2015
"Helete (Kahramanmaraş) Bölgesinde Yeralan Tektonomagmatik Birimlerin Jeokimyası ve Tektonik Önemi ", BAP Doktora, MMF2011D12, Yönetici, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi