Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bilgiç H., Duru Baykal P., "THE EFFECTS OF WIDTH OF THE FABRIC, FABRIC AND MODEL TYPE ON THE EFFICIENCY OF MARKER PLAN IN TERMS OF APPAREL", TEKSTIL VE KONFEKSIYON, vol.26, pp.314-320, 2016 (Link)
Duru Baykal P., Özkan İ., Kuvvetli Y., Şahin C., "Predicting the intermingled yarn number of nips and nips stability with neural network models ", INDIAN JOURNAL OF FIBRE & TEXTILE RESEARCH, vol.40, no.3, pp.267-272, 2015 (Özet) (Abstract)
Duru Baykal P., Özkan İ., Kuvvetli Y., Erol R., "Comparison Of The Neural Network Model And Linear Regression Model For Predicting The Intermingled Yarn Breaking Strength And Elongation", JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE, vol.105, pp.1203-1211, 2014 (Link) (Abstract)
Duru Baykal P., Özkan İ., "The Effects Of Intermingling Process Parameters And Number Of Filaments On Intermingled Yarn Properties", Journal of the Textile Institute, vol.104, pp.1292-1302, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Erbil Y., Babaarslan O., Duru Baykal P., "Influence Of Navel Type On The Hairiness Properties Of Rotor-Spun Blend Yarns", FIBRES IN EASTERN EUROPE, vol.16, pp.31-34, 2008
Duru Baykal P., Babaarslan O., Erol R., "Prediction Of Strength And Elongation Properties Of Cotton/Polyester-Blended Oe Rotor Yarns", FIBRES IN EASTERN EUROPE, vol.14, pp.18-21, 2006
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özkan İ., Duru Baykal P., "Tufting Halılarda Hav Yoğunluğu ile Elektriksel Direnç İlişkisinin Araştırılması", Tekstil ve Mühendis, cilt.25, ss.241-246, 2018 (Link)
Kumaş Z., Sabir E.C., Duru Baykal P., "Ç.Ü.Müh.Mim.Fak.Dergisi, 31(1), Haziran 2016 175 Konfeksiyon İşletmesinin Verimliliği için İş Etüdü Tekniği Kullanımı", Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.31, no.1, ss.175-189, 2016 (Link)
Özkan İ., Duru Baykal P., "Halı Üretiminde İletken Filamentlerin Kullanım Olanaklarının Araştırılması", Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.317-326, 2016 (Link)
Özkan İ., Duru Baykal P., "Filamentlerde Puntalama Sonrasında Görülen Numara Değişimlerinin Araştırılması", Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.167-173, 2015 (Link)
Özkan İ., Kuvvetli Y., Duru Baykal P., "Puntalama İşleminin Örülmüş Kumaşların Yapısal Özellikleri ve Hava Geçirgenliği Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması", Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.37-44, 2015
Özkan İ., Duru Baykal P., "Puntalı Polyester Filamentlerden Örülmüş Kumaşların Kalınlık Değeri İle Punta Sayısı Arasındaki İlişkinin İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi", Teknolojik Araştırmalar, cilt.8, ss.29-38, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Duru Baykal P., Kenru Ö., "Ring İplikleri Ile Rocos® Kompakt İpliklerinin Tüylülük Özelliği Bakımından Karşılaştırılması", Tekstil ve Mühendis, cilt.21, ss.1-9, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Özkan İ., Duru Baykal P., "Puntalama İşleminde Üretim Parametrelerinin Ve Filament Özelliklerinin İplik Punta Sayısına Etkisi", Teknolojik Araştırmalar, cilt.7, no.1, ss.40-50, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Özkan İ., Duru Baykal P., "Punta Sayısının Örme Kumaşlarda Eğilme Dayanımı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması", Tekstil ve Mühendis, cilt.20, ss.1-8, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Özkan İ., Duru Baykal P., "Puntalama İşleminde Üretim Parametrelerinin Ve Filament Özelliklerinin Punta Kalıcılığına Etkisi", Tekstil ve Mühendis, cilt.19, ss.1-6, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
İlhan İ., Babaarslan O., Duru Baykal P., "Şantuklu İplik Üretim Teknolojisi Ve İplik Özellikleri Üzerine Bir Çalışma", Tekstil ve Mühendis, cilt.14, ss.8-14, 2007
Duru Baykal P., Babaarslan O., İlhan İ., "Poliester/Viskon Karışımı İpliklere Elastan Ve Şantuk İlavesinin İplik Özellikleri Üzerindeki Etkisi", Tekstil Maraton, cilt.17, ss.32-38, 2007 (Link)
Duru Baykal P., Babaarslan O., Erol R., "Seçilmiş Pamuk/Poliester Karışımı Rotor İpliklerinde Düzgünsüzlüğün (%U) Tahmin Edilmesi", Tekstil &Teknik Dergisi, cilt.43, ss.194-206, 2005
Duru Baykal P., Babaarslan O., Erol R., "Seçilmiş Pamuk/Poliester Karışımı Rotor İpliklerinde İplik Hatalarının Tahmin Edilmesi", Tekstil & Teknik Dergisi, cilt.45, ss.262-268, 2005
Babaarslan O., Duru Baykal P., Erbil Y., "Elyaf Analiz, Şerit Hazırlık Ve Oe-Rotor İplik Eğirme Sistemi", Ç.Ü. Müh.-Mim. Fak. Dergisi, cilt.18, ss.113-120, 2003
Duru Baykal P., Babaarslan O., "Polyester/Telef Oe-Rotor İpliği Üretiminde İplik Özelliklerine Göre Optimum Açıcı Hızının Belirlenmesi", Tekstil Maraton Dergisi, ss.39-46, 2002
Duru Baykal P., Babaarslan O., "Konvansiyonel Ve Laboratuvar Tipi Oe-Rotor İplik Eğirme Sistemlerinin İplik Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması", Tekstil Maraton Dergisi, ss.38-45, 2002
Babaarslan O., Duru Baykal P., "Tekstilde İçi Boş İğ Tekniği İle Üretilen Katlı (Sargı) İplik Çeşitleri Ve Uygulama Alanları", Tekstil & Teknik Dergisi, ss.43-48, 1998
Babaarslan O., Duru Baykal P., "Katlı İplik Üretim Sistemlerindeki Teknolojik Gelişmeler", Tekstil Teknoloji Dergisi, ss.50-55, 1997
Babaarslan O., Duru Baykal P., "Open-End Rotor Sisteminde Farklı Rotor Ve Düze Çeşitlerinin İplik Yapı Ve Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması", Tekstil &Teknik Dergisi, ss.66-76, 1997
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Özkan İ., Özkan M., Duru Baykal P., "Tekstil Laboratuvarlarında Akreditasyon Süreci", ULUSAL ÇUKUROVA TEKSTİL KONGRESİ, ADANA, TÜRKIYE, 28 Eylül - 29 Ekim 2017, ss.1-7
Özkan İ., Duru Baykal P., "Filamentlerde Puntalama İşleminden Kaynaklanan Numara Değişimlerinin Araştırılması", Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.167-173, 2015
Özkan İ., Duru Baykal P., "Metal Composite Yarn Production with Commingling Technique and Properties of Textile Surfaces Obtained from These Yarns", The Fiber Society 2017, AACHEN, ALMANYA, 17-19 Mayıs 2017, pp.104-104 (Link)
Özkan İ., Duru Baykal P., "Puntalama Tekniği İle Üretilen Metal Kompozit İpliklerin Mukavemet Ve Uzama Özelliklerinin İncelenmesi", ULUSAL ÇUKUROVA TEKSTİL KONGRESİ, ADANA, TÜRKIYE, 28-29 Eylül 2017, ss.1-6
Özkan İ., Duru Baykal P., Karaaslan M., "INVESTIGATION OF ELECTROMAGNETIC POLARIZATION PROPERTIES OF SILVER-CONTAINING ROBOTUFT CARPETS", 16th World Textile Conference (AUTEX 2016), Ljubljana, SLOVENYA, 8-10 Haziran 2016, vol.1, no.1, pp.77-77 (Özet) (Abstract)
Bilgiç H., Duru Baykal P., Kuvvetli Y., "Determining Model Difficulty With Fuzzy Logic Method In Garment Industry", 16th AUTEX World Textile Conference 2016, Ljubljana, SLOVENYA, 8-10 Haziran 2016, pp.1-8
Özkan İ., Duru Baykal P., "Effects Of Fabrics Structral Parameters And Number Of Nips On Air Permeability Of Fabrics Knitted Using Intermingled Yarn", 15th Autex World Textile Conference, BÜKREŞ, ROMANYA, 9-13 Haziran 2015, pp.134-134
Özkan İ., Duru Baykal P., "Using The Biodegredable Filaments In Fish Nets? Structure For The Sustainability Of Marine Ecosystem", UTİB Turkish Textile and Clothing Sector VII. International R&D Brokerage Event, BURSA, TÜRKIYE, 27 Mayıs - 29 Haziran 2015, pp.75-75
Özkan İ., Duru Baykal P., "DEVELOPING THE CARPET HAVING ELECTROMAGNETIC SHIELDING AND ANTIMICROBIAL PROPERTIES", 15th Autex World Textile Conference, BÜKREŞ, ROMANYA, 9-13 Haziran 2015, pp.112-112 (Link)
Duru Baykal P., Özkan İ., Duru Çetinkaya P., "Design Of A Dust Mask Providing Comfortable Breathing For Textile Mill ", UTİB Turkish Textile and Clothing Sector VI. International R&D Brokerage Event, BURSA, TÜRKIYE, 3-4 Nisan 2014, pp.178-178
Özkan İ., Duru Baykal P., "Sandviç Kumaş İle Konfor Özellikleri Geliştirilmiş Kampet Tasarımı", Uluslararası Tekstil Zirvesi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 21-23 Kasım 2013, pp.1-1 (Özet) (Abstract)
Özkan İ., Duru Baykal P., "Design Of An Air Jet To Combine Lubricatıon And Pre-Intermingling Processes On Filament Production", UTİB Turkish Textile and Clothing Sector V. International R&D Brokerage Event, BURSA, TÜRKIYE, 4-5 Nisan 2013, pp.386-387 (Özet) (Abstract)
Kuvvetli Y., Özkan İ., Duru Baykal P., "Puntalamada İplik Özelliklerinin Tahmin Edilmesi İçin Uzman Sistem Tasarımı", Uluslararası Tekstil Zirvesi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 21-23 Kasım 2013, pp.2-2 (Özet) (Abstract)
Özkan İ., Duru Baykal P., "Design Of Textile Based Walpaper To Provide Electromagnetic Shielding", UTİB Turkish Textile and Clothing Sector V. International R&D Brokerage Event, BURSA, TÜRKIYE, 4-5 Nisan 2013, pp.75-76 (Özet) (Abstract)
Babaarslan O., İlhan İ., Duru Baykal P., "Şantuklu İplik Üretim Teknolojisi Ve İplik Özellikleri Üzerine Bir Çalışma", II. Tekstil Teknolojileri ve Tekstil Makinaları Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 19-20 Ekim 2007, ss.---
Duru Baykal P., Babaarslan O., Erol R., "Pamuk / Poliester Karışımı Oe Rotor İpliklerinin Tüylülüğü Üzerine Bir Çalışma", Yöneylem Araştırması, Endüstri Mühendisliği XXIV. Ulusal Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 15-18 Haziran 2004, ss.---
Duru Baykal P., Babaarslan O., Erol R., "Pamuk/Poliester Karışımı Oe-Rotor İpliklerinin Mukavemet Ve Uzama Özelliklerinin Tahmin Edilmesi", 11. Polyester Günleri, DupontSA-SASA, İÇEL, TÜRKIYE, 12-13 Aralık 2003, ss.<-<
Babaarslan O., Duru Baykal P., Erbil Y., "Elyaf Analiz, Şerit Hazırlık Ve Oe-Rotor İplik Eğirme Sistemi", Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Makine-Cihaz ve Sistem Tasarımı ve Üretimi Proje Pazarı, ADANA, TÜRKIYE, 21-23 Ekim 2003, ss.1-1
Babaarslan O., Duru Baykal P., "Open-End (Oe) Rotor İplik Eğirme Sisteminde İplik Gerilim Analizi", 1. Ulusal Çukurova Tekstil Kongresi , ADANA, TÜRKIYE, 6-8 Ekim 1999, ss.300-312
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi