Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat, 2001 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat, 1995 - 2001
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat, 1993 - 1995
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat, 1985 - 1993
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
BAP Komisyon Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 03.10.2016 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 06.08.2016 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi , Fiizik, 28.02.2002 - 28.02.2011
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, A.Adıgüzel, "Search For A W' Gauge Boson Decaying to WZ in Proton-Proton Collisions at sgrt(s)= 7 TeV", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Doktora, H. Topaklı, "SUSY Search at CMS in Met Plus Jets Topologies at ?s=14TeV and Response Comparison of the CMS Calorimeters to Pions Between Monte Carlo and Test Beam", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2010.
Doktora, K.Söğüt, "On the Testing of CMS Tracker Outer Barrel Silicon Microstrip Dedector Modules ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2005.
Yüksek Lisans, Ö.Kara, "CMS Deneyinin HO904 Ve SX5 Test Düzeneklerindeki SiFÇ'lerin Öz Tetikleme Analizi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2014.
Yüksek Lisans, B.Antmen, "CMS Deneyinde Hadronik Dış(HO) Kalorimetresindeki Peltier Soğutucuların Analizi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2014.
Yüksek Lisans, S.Türkçapar, "CMS Deneyindeki HO ve HF Kalorimetreleri İçin Pedestal Analizleri ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2014.
Yüksek Lisans, T.Karaman, "Calculation of the Intercalibration Constants for the Prototype IV of CASTOR Detector ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, E.Arıkan, "CMS (Compact Muon Solenoid) Deneyinde Ağır İyon Fiziği Araştırmaları ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2008.
Yüksek Lisans, M.Ulu, "Parçacık Detektörlerinin Tıpta Kullanımı ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2008.
Yüksek Lisans, A.Adıgüzel, "CMS Deneyindeki Süper Simetri Araştırmaları ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2007.
Yüksek Lisans, A.Yetiş, "CMS Deneyindeki HF Detektörünün Test Verilerinin Analizi ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2004.
Yüksek Lisans, S.Kayış, "CMS Deneyindeki HF detektörünün Karakteristiklerinin İncelenmesi ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2004.
Yüksek Lisans, D. Sunar, "Standart Model Higgs Bozonunun Simülasyonu ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2002.
Yüksek Lisans, H.Özkurt, "CMS Deneyindeki En İleri Kalorimetredwe Kullanılan Liflerin Radyasyon Dayanıklılığı Araştırmaları ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2000.
Yüksek Lisans, H. Özdemir, " CMS(Compact Müon Selenoid) Deneyinde Kullanılacak olan VFCAL(En İleri Kalorimetre'ın Çözünürlüğü ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 1999.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi