Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Arş.Gör. PÜREN VEZİROĞLU
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Ana Bilm Dalı : FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Sabit Telefon : -
E Posta Adresi : pveziroglucu.edu.tr | purenveziroglugmail.com
Web Adresi : http://aves.cu.edu.tr/pveziroglu/
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ, 2014-2019
Yüksek Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ, 2011-2014
Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT, 2003-2007
Yaptığı Tezler
Yüksek Lisans, "Gıda ürünleri pazarlamasında yeşil pazarlama kavramıve tüketici yaklaşımı: Adana ili örneği", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ Ağustos, 2014.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
İspanyolca, Zayıf
Araştırma Alanları
Tarımsal Pazarlama
GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI
PAZARLAMA
Web Of Science Araştırma Alanları
Agriculture, Multidisciplinary
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, 2011 - Devam Ediyor
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Veziroğlu P., Gültekin U., "Measuring perception and consumption level of agricultural engineering students for medicinal and aromatic plants: a case study for Cukurova University.", Journal of Innovative Agriculture, vol.5, pp.1-4, 2018 (Link)
Emeksiz Ö.F., Veziroğlu P., "GIDA ÜRÜNLERİ PAZARI VE E- TİCARET", KIRSAL KALKINMA, ss.24-27, 2018 (Link)
Özçiçek Dölekoğlu C., Keiyinci S., Veziroğlu P., "MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY IN AIR TRANSPORTATION", International Journal of Economics and Finance Studies, vol.8, no.2, pp.273-291, 2016 (Link)
Tampuli Abukari A., Öztornaci B., Veziroğlu P., "Total Factor Productivity Growth Of Turkish Agricultural Sector From 2000 To 2014: Data Envelopment Malmquist Analysis", Journal of Development and Agricultural Economics, no.2, pp. 27-38, 2016 (Link)
Veziroğlu P., "Türkiye'de Limon Üretimi ve Pazar Yapısı", Tarım Gündem, cilt.5, ss.80-82, 2016 (Link)
Veziroğlu P., Emeksiz Ö.F., "Gıda Ürünleri Pazarlamasında Yeşil Pazarlama Kavramı ve Tüketici Yaklaşımı: Adana İli Örneği", Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.32, ss.49-58, 2015
Kantar Davran M., Veziroğlu P., "Kirsal Kesimde Kadina Uygulanan Şiddet", NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BÜLTEN, ss.20-23, 2012
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Veziroğlu P., Yalçin A., Gültekin U., "ADANA İLİ AŞAĞI SEYHAN OVASINDA FAALİYET GÖSTEREN SULAMA BİRLİKLERİNİN MEVCUT DURUMU, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ", 13, ULUSALARARASI KATILIMLI ULUSAL TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 12-14 Eylül 2018, ss.1-1
Akdemir Ş., Özçiçek Dölekoğlu C., Kuvvetli Y., Özçelik A., Veziroğlu P., Öztornaci B., et al., "BEHAVIOR AND PERCEPTIONS OF CONSUMERS ON BAGEL CONSUMPTION AREAS: ADANA- ANKARA PROVINCE EXAMPLE", INTERNATIONAL CONGRESS OF SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY RESEARCH, ODESSA, UKRAYNA, 10-12 Ağustos 2018, pp.1-1
Akdemir Ş., Özçiçek Dölekoğlu C., Özçelik A., Veziroğlu P., Özer M.S., Bostancı Ö.F., et al., "Tüketicilerin Simit Tüketimi ve Tüketim Yerlerine İlişkin Davranış ve Algıları: Adana ili Örneği", International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, İZMİR, TÜRKIYE, 2-5 Nisan 2018, pp.414-414
Veziroğlu P., Öztornaci B., "YEREL PAZARLAR VE TOPLUM DESTEKLİ TARIM: DÜNYADA UYGULANAN ÖRNEKLER", 3. ASEAD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL SCIENCES, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-7 Mayıs 2018, pp.57-57 (Özet)
Veziroğlu P., Gültekin U., "PRODUCTION, MARKET STRUCTURE AND AGRICULTURAL POLICIES ON MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS IN THE WORLD AND TURKEY.", 3rd International Symposium for Agriculture and Food - ISAF 201, OHRID, MAKEDONYA, 18-20 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.43-43
Veziroğlu P., Gültekin U., "MEASURING PERCEPTION AND CONSUMPTION LEVEL OF AGRICULTURAL ENGINEERING STUDENTS FOR MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS: A CASE STUDY FOR CUKUROVA UNIVERSITY.", 3rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM FOR AGRICULTURE AND FOOD - ISAF 2017, OHRID, MAKEDONYA, 18-20 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.44-44
Veziroğlu P., "Increasing Exportation Potential of Citrus Production: A Case Study in Cukurova Region", 7th EAAE Phd Workshop, Barcelona, ISPANYA, 8-10 Kasım 2017, vol.1, no.1, pp.30-30
Veziroğlu P., Çiftçi K., Şahin A.N., Miran B., Emeksiz Ö.F., "Best Alternative Models to Increase Local Product Consumption", ICAFOF 2017, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.30-30
Veziroğlu P., Özçiçek Dölekoğlu C., Keiyinci S., "In Flight Meals Preference and Food Safety in Airport Transportation: A Study on the Perception of Air Passengers", 6th World Conference on Business, Economics and Management (BEM-2017), Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 4-6 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.30-30
Veziroğlu P., Çiftçi K., Miran B., Şahin A.N., "WHAT DOES YOUNG GENERATION WANT TO EAT AND DO FOR BEING HEALTHY FROM THE PERSPECTIVE OF TODAY AND FUTURE?", Euro-Mediterranean Cooperation in Sustainable Agriculture and Food Security: Policies, Sustainability, Marketing and Trade, CHANIA, YUNANISTAN, 8-9 Eylül 2016, vol.1, no.1, pp.87-87 (Link)
Veziroğlu P., Çiftçi K., Miran B., Şahin A.N., Emeksiz Ö.F., "BEST ALTERNATIVE MODELS TO INCREASE LOCAL PRODUCT CONSUMPTION", International Symposium on the Analytic Hierarchy Process, LONDRA, INGILTERE, 4-7 Ağustos 2016, pp.75-75 (Link)
Kantar Davran M., Veziroğlu P., Biberli A.Ö., Oğuz T., Menderes N., "?Kırsal Kesimde Aile İçi Şiddet?", 1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 9-11 Nisan 2015, cilt.1, no.1, ss.361-367 (Link)
Sinmaz Uzgan Y., Veziroğlu P., " ?Kadın ve Mühendislik?", 1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 9-11 Nisan 2015, cilt.1, no.1, ss.166-166 (Link)
Kantar Davran M., Veziroğlu P., Ekmekçi Z., Sevinç M.R., "Kırsal Kesimde Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Şiddet Algısı", 2. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-4 Eylül 2015, ss.104-105
Öztornaci B., Kantar Davran M., Veziroğlu P., "The Relationship Between Gender and Poverty in Rural Areas of Turkey", 25th International Scientific- Experts Congress on Agriculture and Food Industry, İZMİR, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, vol.1, no.1, pp.85-88 (Link)
Öztornaci B., Veziroğlu P., "Küreselleşme ve Türkiye?de Kırsal Yoksulluk", 10. ULUSAL TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ, KONYA, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2012, cilt.1, ss.290-299 (Link)
Öztornaci B., Veziroğlu P., "The Historical Development Of Sugar Sector In Turkey", INTERNATIONAL SYMPOSIUM FOR AGRICULTURE AND FOOD, ÜSKÜP, MAKEDONYA, 12-14 Aralık 2012, vol.1, no.1, pp.961-969 (Link)
Veziroğlu P., Öztornaci B., "Food Insecurity And Obesity; Turkey At A Glance", INTERNATIONAL SYMPOSIUM FOR AGRICULTURE AND FOOD, ÜSKÜP, MAKEDONYA, 12-14 Aralık 2012, vol.1, no.1, pp.971-975 (Link)
Kitap ve Kitap Bölümleri
Veziroğlu P., Çiftçi K., Şahin A.N., Miran B., "What Does the Young Generation Want to Eat and Do for Being Healthy from the Perspective of Today and the Future?", in: Cooperative Management Book Series, Zopounidis, Constantin, Baourakis, George, Eds., Springer-Verlag , Berlin, pp.*-*, 2018 (Link)
Kantar Davran M., Veziroğlu P., Biberli A.Ö., Oğuz T., Menderes N., "", Prof. Dr. Gülseren Ağrıdağ, Ed., Çukurova Üniversitesi Basımevi, Adana, ss.361-367, 2015
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Turunçgil Üretim ve Pazarlama Karar Süreçlerinin Dışsatım Potansiyelini Arttırma Açısından Analizi", BAP Doktora, FDK-2016-6618, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Havayolu Ulaştırmacılığında Gıda Hizmetleri Güvenilirliği; Tüketici Memnuniyeti", BAP Diğer, SBA-2014-2360, Araştırmacı, 2016
"Türkiyede Geleneksel Bir Gıda Olan Simitin Popüler Kültür Öğesi Olarak Tüketimin Belirlenmesi", BAP Diğer, FBA-2018-9782, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Gıda Ürünleri Pazarlamasında Yeşil Pazarlama Kavramı Ve Tüketici Yaklaşım:Adana İli Örneği", BAP Y.Lisans, ZF2014YL6, Araştırmacı, 2015
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
6th World Conference on Business, Economics and Management, Girne, Mayıs 2017
3rd International Symposium For Agriculture and Food ISAF 2017, Ohrid, Ekim 2017
7TH EAAE PHD WORKSHOP, Barcelona, Kasım 2017
158th EAAE Seminar, Haniá, Eylül 2016
1. Ulusal Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, Nisan 2015
V. Workshop on Valuation Methods in Agro - Food & Environmental Economics: Methodological and Emprical Challenges in Valuation Methods, , Haziran 2013
10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Konya, Eylül 2012
International Symposium For Agriculture and Food, Skopje, Aralık 2012
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 0
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 2
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 1
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi