Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Çayır- Mera Amenajmanı ve Islahı
Baklagil Yem Bitkileri
Buğdaygil Yem Bitkileri
Çim Bitkileri
Yem Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı -> Diğer
Doku Kültürü
Genetik Mühendisliği
Popülasyon Genetiği
Sitogenetik
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Çayır-Mera ve Yem Bitkileri
Biyo-teknoloji
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Plant Sciences
Agronomy
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi