Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat, 1999 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat, 1992 - 1999
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat, 1992 - 1992
Arş.Gör.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat, 1991 - 1992
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat, 1982 - 1991
VERDİĞİ DERSLER
Çayır-Mera yembitkileri, Lisans, 2015-2016
Çayır-Mera Vejetasyonlarının Ölçülmesinde Kullanılan Kantitatif Yöntemler, Yüksek Lisans, 2014-2015
Tarla Bitkilerinde Populasyon genetiği, Doktora, 2014-2015
Çayır-Mera Yemvbitkileri, Lisans, 2014-2015
Doku Kültürü Teknikleri , Lisans, 2014-2015
Tarla Bitkileri Biyoteknolojisinde Yeni Gelişmeler, Doktora, 2014-2015
Çayır-Mera yembitkileri, Lisans, 2014-2015
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, A.Türker, "Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) ve Dağ Kekiğinin (Origanum syriacum L. var. bevanii (Holmes) Ietswaart) In Vitro Rejenerasyon Olanaklarının Araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2015.
Doktora, S.Çinar, " Çukurova Taban Koşullarında Mera Tesisinde Kullanılabilecek Bazı Çok Yıllık Sıcak ve Serin Mevsim Buğdaygil ile Baklagil Karışımlarının Performanslarının Saptanması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2012.
Doktora, F.Baloch, "Mapping of Some Important Agronomic Characteristics in Bread Wheat (Triticum Aestivum L.) ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2012.
Doktora, İ.Atiş, " Çukurova Sulu Koşullarında Suni Mera Tesisinde Ak Üçgülle (Trifolium repens L.) Karışıma Girebilecek Çok Yıllık Buğdaygil Yembitkilerinin ve Bunların En Uygun Karışım Oranlarının Saptanması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2006.
Doktora, Ö.Uslu, "Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi Araplar Köyü Yeniyapan Merasında Botanik Kompozisyonun Tespiti ve Farklı Gübre Uygulamalarının Meranın Verim ve Botanik Kompozisyonuna Etkileri Üzerinde Araştırmalar ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2005.
Doktora, Ş.Türkoğlu, "Pamukta (Gossypium hirsutum L.) In-Vitro Rejenerasyon Olanakları Üzerinde Araştırmalar ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2004.
Doktora, N.Çeliktaş, "Korunga (Onobrychis sativa L.) Islahında İn-Vitro Kültür Tekniklerinden Yararlanma Olanakları Üzerinde Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2001.
Doktora, M.Doğramaci, "The Effects of Genotype, Medium adn Growth Condition of Donor Plants on the Haploid Production from Anthers of Durum Wheat (Triticum turgidum L.) and Cytological Analyses of Regenerants ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2000.
Doktora, E.Can, "Çukurova Bölgesi Doğal Mer'alarında Yaygın Olarak Bulunan Sarı Sakalotu (Bothriochloa ischaemum (L.) Keng) Bitkisinde Somatik Kromozom Sayısının Saptanması ve Genç Salkımların İn-Vitro Kültürde Eksplantat Olarak Kullanılma Olanakları Üzerinde Araştırmalar", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 1997.
Yüksek Lisans, H.Toğaç, "Anter Kültüründe >>Genotip, Besiortamı ve Oksin Çeşidinin Buğdayda (Triticum aestivum l.) Haploid Bitki Rejenerasyonuna Etkisi ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, S.Bedir, "Karaman İli Şartlarında Yetiştirilecek Macar Fiği+Arpa Karışımında Uygun Karışım Oranının Saptanması Üzerine Bir Araştırma ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, Ç.Şen, " Kilis İlinin Bazı Köylerindeki Meralarda Vejetasyon Yapısı Üzerine Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2010.
Yüksek Lisans, M.Çağliyan, "Karaman İli Demiryurt Köyü Merasında Farklı Gübre Uygulamalarının Meranın Verim Ve Botanik Kompozisyonuna Etkileri Üzerinde Araştırmalar", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2009.
Yüksek Lisans, M.Ünverdi, "Türkiye?de Tescil Ettirilmiş Bazı Fiğ ( Vicia sativa L.) Çeşitleri Arasındaki Morfolojik ve Moleküler Farklılıkların Saptanması Üzerinde Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2007.
Yüksek Lisans, A.Gedik, "Bazı Mürdümük ( Lathyrus Sativus L.) Varyete, Hat Ve Çeşitleri Arasındaki Morfolojik, Tarımsal Ve Moleküler Farklılıkların Saptanması ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, M.Özü, "Donor Bitkilerin Yetişme Koşulları ve Farklı Kültür Sıcaklıklarının Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Anter Kültüründe Haploid Bitki Rejenerasyonuna Etkileri Üzerinde Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2006.
Yüksek Lisans, B.Kutluay, "Çukurova Kıraç Koşullarında Lolium Multiflorum Lam. + Trifolium Resupinatum L. Karışımında Karışım Oranının Ot Verimi Ve Kalitesine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2003.
Yüksek Lisans, S.Çinar, "Adana İli Tufanbeyli İlçesi Hanyeri Köyü Mer?asında Verim ve Botanik Kompozisyonun Saptanması Üzerine Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2001.
Yüksek Lisans, A.Çil, "Diyarbakır Koşullarında Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Fiğ+Triticale Karışımında Ot Verimi ve Ot Kalitesine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2000.
Yüksek Lisans, A.Çil, "Diyarbakır Koşullarında Yetiştirilecek Fiğ+Tritikale Karışımlarının Ot Verimi ve Ot Kalitelerinin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1998.
Yüksek Lisans, Ş.Gündüz, "Antalya İli Korkuteli İlçesi Köylerinde Çayır-Mer?a Kullanımı ve Yembitkileri Tarımı İle İlgili Sorunların Saptanması Üzerinde Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 1996.
Yüksek Lisans, N.Çeliktaş, "Arpa (Hordeum vulgare L.) Anter Kültüründe Genotip, Soğuk Uygulama Süresi ve 2,4-D Konsantrasyonunun Haploid Bitki Üretimine Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 1995.
Yüksek Lisans, M.Doğramaci, ". Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Anter Kültründe Genotip, Besi Ortamı ve Besi Ortamı Katılaştırma Maddesinin Haploid Bitki Üretimine Etkileri Üzerinde Araştırmalar", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 1995.
Yüksek Lisans, M.Sakin, "Tütün (Nicotiana tabacum L.) Anter Kültüründe Genotip ve Besi Ortamının Haploid Bitki Oluşumuna Etkileri Üzerinde Araştırmalar", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 1994.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Doktora tez savunma jürisi, Çukurova Ünivresitesi , Mayıs, 2016
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, 2016, Üniversiteler Arası Kurul, Nisan, 2016
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma, Çukurova Ünivresitesi , Haziran, 2016
Tez Savunma, Dokltora Tez Savunması, Çukurova Üniversitesi, Temmuz, 2015
Tez Savunma, Dokltora Tez Savunması, Çukurova Üniversitesi, Temmuz, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi