Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Seçkin N., Yurtal R., Haktanır T., "Regional Flood Frequency Analysis For Gauged And Ungauged Cathments Of Seyhan River Basin In Turkey", JOURNAL OF ENGINEERING RESEARCH, vol.2, pp.47-70, 2014 (Link) (Abstract)
Seçkin N., Cobaner M., Yurtal R., Haktanir T., "Comparison of Artificial Neural Network Methods with L-moments for Estimating Flood Flow at Ungauged Sites: the Case of East Mediterranean River Basin, Turkey", WATER RESOURCES MANAGEMENT, vol.27, pp.2103-2124, 2013
Çobaner M., Yurtal R., Doğan A., Motz L.H., "Three dimensional simulation of seawater intrusion in coastal aquifers: A case study in the Goksu Deltaic Plain", JOURNAL OF HYDROLOGY, vol.464, pp.262-280, 2012 (Link)
Seçkin N., Haktanir T., Yurtal R., "Flood frequency analysis of Turkey using L-moments method", HYDROLOGICAL PROCESSES, vol.25, pp.3499-3505, 2011 (Link)
Yurtal R., Cobaner M., Cakar A., Çetin M., "Investigation Of Some Quality Parameters Of Underground Water In The Goksu Plain With Probabilistic And Geostatistical Techniques", TEKNIK DERGI, vol.22, pp.5259-5283, 2011 (Link)
Yurtal R., Seçkin N., Dogan A., Haktanir T., "Comparison Of Probability Weighted Moments And Maximum Likelihood Methods Used In Flood Frequency Analysis For Ceyhan River Basin", ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, vol.35, pp.49-69, 2010
Yurtal R., Seçkin N., Haktanir T., Topaloğlu F., "Regional Flood Frequency Analysis Of Ceyhan River Basin In Turkey Using L-Moments Method", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.19, pp.2616-2624, 2010 (Link)
Yurtal R., Cobaner M., Seçkin G., Seçkin N., "Boundary Shear Stress Analysis In Smooth Rectangular Channels And Ducts Using Neural Networks", WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL, vol.24, pp.133-139, 2010 (Link)
Yurtal R., Seçkin G., Çağatay H., Cobaner M., Ardiclioglu M., "Experimental Investigation Of Kinetic Energy And Momentum Correction Coefficients In Open Channels", SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.4, pp.473-478, 2009 (Link)
Yurtal R., Seçkin G., Seçkin N., "Boundary Shear Stress Analysis In Smooth Rectangular Channels", CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, vol.33, pp.336-342, 2006 (Link)
Yurtal R., Seçkin G., Ardiclioglu M., "Shear Stress Distributions Along The Cross Section In Smooth And Rough Open Channel Flows", KUWAIT JOURNAL OF SCIENCE, vol.33, pp.155-168, 2006 (Link)
Yurtal R., Seçkin G., Ardiclioglu M., "Hydropower Optimization For The Lower Seyhan System In Turkey Using Dynamic Programming", WATER INTERNATIONAL, vol.30, pp.522-529, 2005 (Link)
Yurtal R., Acanal N., Haktanir T., "Multi-Stage Flood Routing For Gated Reservoirs And Conjunctive Optimization Of Hydroelectricity Income With Flood Losses", HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES, vol.45, pp.675-688, 2000 (Link)
Yurtal R., Seckin G., Haktanir T., "Contraction And Expansion Losses Through Bridge Constrictions", JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING-ASCE, vol.124, pp.546-549, 1998 (Link) (Abstract)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Seçkin N., Guven A., Yurtal R., "Taşkın debilerinin yapay sinir ağlarıyla modellenmesi: Batı Karadeniz havzası örneği", Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt.25, ss.45-57, 2010
Seçkin N., Yurtal R., "L-momentlere dayalı gösterge-sel metodu ile bölgesel taşkın frekan s analizi", Ç.Ü. Fen bilimleri Enstitüsü, cilt.19, ss.120-129, 2008
Seçkin N., Yurtal R., "Seyhan Havzasının bölgesel taşkın frekans analizi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.123-135, 2007
Çobaner M., Çetin M., Yurtal R., "Nehir Akımlarının Deterministik ve Stokastik Özelliklerinin İncelenmesi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.129-138, 2005 (Link)
Yurtal R., Seçkin G., Kaya İ., Atabay S., "Seyhan Nehri Üzerindeki Köprülerden Kaynaklanan Su Yüzü Profillerinin HEC_RAS Paket Programı Kullanılarak Modellenmesi", Teknik Dergi, cilt.14, ss.2935-2948, 2003 (Link)
Seçkin G., Atabay S., Yurtal R., "Pürüzsüz Dikdörtgen Kesitli Yataklarda Cidar Kayma Gerilmesinin Deneysel Analizi", Teknik Dergi, cilt.13, ss.2627-2643, 2002 (Link)
Yurtal R., Seçkin G., "Seyhan Nehri Üzerindeki Su Yapılarından Kaynaklanan Su Yüzü Profillerinin Modellenmesi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.67-75, 2001
Atabay S., Seçkin G., Yurtal R., "Asimetrik Bileşik Kanallar için Seviye-Debi İlişkisinin Laboratuvar Deneyleriyle İncelenmesi", Teknik Dergi, cilt.12, no.1, ss.2261-2272, 2001 (Link)
Atabay S., Seçkin G., Yurtal R., "Simetrik ve Asimetrik Bileşik Kesitli Düz Akarsu Yataklarında Seviye-Debi İlişkisi", Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.2, ss.331-337, 2001 (Link)
Seçkin G., Atabay S., Erduran K.S., Yurtal R., "Akarsular Üzerindeki Köprülerin Sebep Olduğu Kabarmaların Tayini", Teknik Dergi, cilt.11, no.4, ss.2231-2240, 2000 (Link) (Özet) (Abstract)
Açanal N., Haktanır T., Yurtal R., "Conjunctive optimization of hydroelectricity benefits and flood damage costs", TUBITAK Turkish Journal Of Engineering And Environmental Sciences, vol.23, pp.423-432, 1999 (Link)
Atabay S., Seçkin G., Yurtal R., "Bileşik Kanallarda Sediment Taşınımının Laboratuvar Deneyleriyle İncelenmesi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.95-101, 1999 (Link) (Özet) (Abstract)
Seçkin G., Atabay S., Yurtal R., "Bileşik Kesitli Kanallarda Pürüzlülük Katsayısının Derinlikle Değişiminin Laboratuvar Deneyleriyle İncelenmesi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.87-93, 1999 (Link) (Özet) (Abstract)
Yurtal R., Makeeva Ç., Seçkin G., "Bilgisayar yardımı ile kanalizasyon şebekelerinin hidrolik tasarımı", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.14, no.1-2, ss.15-28, 1999 (Link) (Özet) (Abstract)
Yurtal R., "Rezervuar hacmi ve işletme politikasının belirlenmesinde şans kısıtlı doğrusal programlama yönteminin kullanılması", Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, cilt.21, ss.155-160, 1997 (Link) (Özet) (Abstract)
Yurtal R., Üneş F., "Baraj İşletme Politikası ve Rezervuar Hacminin Belirlenmesinde İhtimal Kısıtlı Doğrusal Programlama Yönteminin Kullanılması", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.59-72, 1996 (Link) (Özet) (Abstract)
Yurtal R., "Çoklu baraj sistemlerinin enerji optimizasyonu için geliştirilmiş etkin bir artırımlı dinamik programlama modeli", Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, cilt.19, ss.433-446, 1995 (Link)
Yurtal R., Haktanir T., "Computer Aided Aggregate Proportioning For Concrete Mixes", TUBITAK DOGA Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, vol.15, pp.159-178, 1991
Yurtal R., Haktanır T., "Seyhan Ve Ceyhan Havzalarında Mevcut Ve Muhtemel Barajlar İçin Hacim - Verim İlişkileri", DOĞA Mühendislik ve Çevre Dergisi, cilt.11, ss.224-235, 1987
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yurtal R., Hatipoğlu Z., Motz L.H. , " Seawater Intrusion In Coastal Aquifers At Two Sites In Turkey", An International Perspective on Environmental and Water Resources, New Delhi, HINDISTAN, 18-20 Aralık 2006, pp.1-5
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi