Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik-Mimarlık, 2012 - Devam Ediyor
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, N.Yalçın, "Saimbeyli (Adana) Obruk Şelalesi ve dolayının karst hidrojeolojisi incelemesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2010.
Doktora, M.Güzel, "Mikrobölgeleme çalışmalarında jeolojik, jeofizik, jeoteknik verilerin birlikte kullanımı:(kuzey Adana örneği)", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2009.
Doktora, B.Turgut, "Akdeniz ikliminde akifer termal enerji depolaması ile seralarda ısıtma-soğutma potansiyelinin belirlenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2008.
Doktora, C.Karaca, "Mersin ili için katı atık depolama tesisi için yer seçimi ve projelendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2008.
Doktora, İ.Çobanoğlu, "Adana ili ve yakın çevresinin jeoteknik koşullarının statik ve sismik koşullar için coğrafi bilgi sistemi ile değerlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2005.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, sözlü sınav, üniversite, Nisan, 2015
Doçentlik, yayın inceleme, üniversite, Nisan, 2015
Doçentlik, sözlü sınav, üniversite, Eylül, 2015
Doçentlik, sözlü sınav, üniversite, Eylül, 2015
Doçentlik, sözlü sınav, üniversite, Nisan, 2015
Doçentlik, yayın inceleme, üniversite, Ekim, 2014
Doçentlik, yayın inceleme, üniversite, Nisan, 2014
Doçentlik, yayın inceleme, üniversite, Ekim, 2014
Doçentlik, yayın incelemesi, üniversite, Nisan, 2014
Tez Savunma, tez savunma jüriliği, Mersin üniversitesi, Mart, 2013
Doçentlik, yayın incelemesi, üniversite, Nisan, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi