Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Akdeniz ikliminde akifer termal enerji depolaması ile seralarda ısıtma-soğutma potansiyelinin belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 104Y017, Yönetici, 2006
"adana ili ve yakın çevresinin jeoteknik koşullarının statik ve sismik durumlar için coğrafi bilgi sistemi ile değerlendirilmesi ", TÜBITAK Projesi, 103Y004, Yönetici, 2005
"enerji tasarrufunun arttırılması amacıyla akiferde termal enerji potansiyelinin belirlenmesi ve çukurova üniversitesi balcalı hastanesi için fizibilite çalışması", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 97K120710, Araştırmacı, 1998