Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Paksoy H., Evliya H., Bozdağ Ş., Mazman M., Konuklu Y., Turgut B., Gök Ö., Yılmaz M., Yılmaz S., Beyhan B., "Co2 Mitigation With Thermal Energy Storage", INTERNATIONAL JOURNAL OF GLOBAL WARMING, vol.1, pp.253-269, 2009
Bozdağ Ş., "Hydrogeochemical Characteristics Of The Suleymanli Thermomineral Waters, Kahramanmaras, Turkey", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, no.3, pp.2340-2344, 2009
Bozdağ Ş., "Evaluation Of Oil-Water Relative Permeability Curves At A Contaminated Reservoir Condition", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, no.7, pp.5563-5570, 2009
Bozdağ Ş., Aydoğan B.M., "Assessment Of Groundwater Quality Of Diyadin Springs, East Part Of Turkey For Human Consumption", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, no.7, pp.5571-5579, 2009
Turgut B., Daşgan Y., Abak K., Paksoy H., Evliya H., Bozdağ Ş., "Aguifer Thermal Energy Storage Application In Greenhouse Climatization", acta hort (ISHS), pp.143-148, 2009
Ozcep F., Guzel M., Kepekci D., Laman M., Bozdağ Ş., Çetin H., Akat A., "Geotechnical And Geophysical Studies For Wind Energy Systems In Earthquake-Prone Areas: Bahce (Osmaniye, Turkey) Case", INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES, vol.4, pp.555-561, 2009
Abacı Ş., Turgut B., Paksoy H., Dikici D. , Mazman M., Evliya H., "Ground Water Level Influence On Thermal Response Test In Adana, Turkey", INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, pp.629-633, 2008
Çobanoğlu İ., Bozdağ Ş., Kumsar H., "Microstructural, Geochemical And Geomechanical Properties Of Caliche Deposits From The Adana Basin, Turkey", BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, pp.367-374, 2008
Paksoy H., Andersson O., Evliya H. , Bozdağ Ş., Turgut B. , "Heating And Cooling Of A Hospital Using Solar Energy Coupled With Seasonal Thermal Energy Storage In Aquifer", RENEWABLE ENERGY, pp.117-122, 2000
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bozdağ Ş., "Kargı Baraj Yeri (Çorum) Litolojik Birimlerin Geçirgenlik Özellikleri Yönünden Incelenmesi", Çukurova üniversitesi fen ve mühendislik bilimleri dergisi, cilt.25, ss.114-124, 2011
Guzel M., Bozdağ Ş., "Mikrobölgeleme Çalışmalarında Zemin Büyütmesi Ölçütü ", çukurova üniversitesi fen ve mühendislik bilimleri dergisi, cilt.25, ss.22-30, 2011
Bozdağ Ş., "Karapınar Havzası (Konya) Yeraltı Su Seviye Düşümlerinin Karstik Çöküntü (Obruk) Oluşumuna Etkisi", Çukurova üniversitesi fen bilimleri dergisi, cilt.23, ss.174-183, 2010
Guzel M., Bozdağ Ş., Ozcep F., "Mikrobölgeleme Çalışmalarında Zemin Büyütmesi Ölçütü (Kuzey Adana Örneği)", Çukurova üniversitesi mühendislik-mimarlık fakültesi dergisi, cilt.24, ss.229-236, 2009
Bozdağ Ş., "Yalova Termal Kaynaklarının Hidrojeokimyasal Değerledirilmesi", Çukurova Üniversitesi fen bilimleri dergisi, cilt.17, ss.142-151, 2008
Çobanoğlu İ., Bozdağ Ş., "Adana Yerleşim Alanındaki Alüvyonların Jeoteknik Özellikleri Ve Cografi Bilgi Sistemi Yardımıyla Değerlendirilmesi", Selçuk üniversitesi Mühendislik-mimarlık fakültesi dergisi, cilt.23, ss.107-120, 2007
Bozdağ Ş., Çobanoğlu İ., "Düzenli Katı Atık Depolamada Yer Seçimini Etkileyen Faktörler Ve Alternatif Alanların Deperlendirilmesi:Mersin Ili Örneği", Çukurova üniversitesi mühendislik-mimarlık fakültesi dergisi, cilt.22, ss.291-308, 2007
Çobanoğlu İ., Bozdağ Ş., Dinçer İ., "Handere Formasyonu (Kuzey Adna) Killi Seviyelerinin Şişme Özelliklerinin Incelenmesi", Yerbilimleri (Geosound) dergisi, ss.139-154, 2007
Çobanoğlu İ., Bozdağ Ş., "Kuzey Adana Havzası Kaliş Çökellerinin Fiziko-Mekanik Özelliklerinin Incelenmesi", Mühendislik jeolojisi bülteni, ss.55-72, 2006
Çobanoğlu İ., Bozdağ Ş., Dinçer İ., "Statistical Approaches To Estimating The Recurrence Of Earthquakes In The Eastern Mediterranean Region", Yerbilimleri dergisi, cilt.19, ss.91-100, 2006
Çobanoğlu İ., Bozdağ Ş., "Hidrojeolojik Veri Tabanlı Bir Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışma Örneği", Çukurova üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.251-270, 2005
Çobanoğlu İ., Dinçer İ., Bozdağ Ş., Acar A., "Handere Kilinin Konsolidasyon Özellikleri Üzerine Bir Değerlendirme", yerbilimleri(Geosound) dergisi, cilt.47, ss.49-61, 2005
Bozdağ Ş., Paksoy H., Turgut B., "Akiferde Termal Enerji Depolama Tekniğinin Uygulama Çalışmaları", çukurova üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.155-160, 2003
Abacı Ş., Edwards J., Whittaker B., "Relative Permeability Measurements For Two Pahse Flow In Unconsolidated Sand", Journal of ınternational mine water association, vol.11, pp.11-26, 1992
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Abacı Ş., Edwards J., Whittaker B., "Migration Of Methane And Leachate From Landfill", International conference on environmental management, geo-water and engineering aspect, AVUSTRALYA, - , pp.347-
Abacı Ş., Paksoy H., "Akiferde Termal Enerji Depolanması", Gap I.mühendislik kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, - , ss.432-
Abacı Ş., "Kahramanmaraş Ili Termpmineral Kaynaklarının Kimyasal Özellikleri Ve Kullanımı", 53.Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, - , ss.106-
Paksoy H., Evliya H. , Abacı Ş., Mazman M., Konuklu Y., Turgut B. , Gök Ö., Yılmaz M., Yılmaz S., Beyhan B., "Co2 Mitigation With Thermal Energy Storage", global conference on global warming, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , pp.1-
Bozdağ Ş., Turgut B. , Paksoy H., Evliya H. , "Akiferde Termal Enerji Depolama (Ated)Tekniğinde Belirleyici Koşullar", 53.Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, - , ss.94-
Ozcep F., Kepekci D., Guzel M., Laman M., Bozdağ Ş., Çetin H., "Geotechnical And Geophysical Studies For Wind Energy Systems In Earthquake-Prone Areas: Bahçe(Osmainye, Turkey) Case", earthquake and tsunami, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , pp.10-
Ozcep F., Kepekci D., Guzel M., Laman M., Bozdağ Ş., "Earthquake Hazards Analysis Integrated By Geotechnical And Geophysical Studies For Wind Enetgy Systems: Bahçe (Osmaniye, Turkey)Case", 31. european seismological commision , YUNANISTAN, - , pp.5-
Turgut B. , Paksoy H., Bozdağ Ş., Evliya H., Abak K., Daşgan Y., "Aquifer Thermal Energy Storage Application In Greenhouse Climatization", X. world reneweable energy congress, İSKOÇYA, - , pp.143-148
Turgut B. , Paksoy H., Bozdağ Ş., Evliya H., Abak K., Daşgan Y., Dikici D. , "Aquifer Thermal Energy Storage For Greenhose Climatization", 7. ınternational symposium on eastern medireranean geology, ADANA, TÜRKIYE, 18-22 Ekim 2010, pp.173-173
Bozdağ Ş., "Delineation Of Basin Boundaries Of Saimbeyli (Adana) Obruk Waterfall Hydrogeological System By Using Gis", 7. ınternational symposium on eastern medireranean geology, ADANA, TÜRKIYE, 18-22 Ekim 2010, pp.179-179
Turgut B. , Paksoy H., Bozdağ Ş., Evliya H., Abak K., Daşgan Y., Dikici D. , "Aquifer Thermal Energy Storage For Greenhouse Climatization", 10.rehva world congress-sustainable energy use in buildings, ANTALYA, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2010, pp.179-180
Guzel M., Ozcep F., Kepekci D., Laman M., Bozdağ Ş., Çetin H., "Rüzgar Enerji Sistemleri Için Deprem Tehlike Analizi: Bahçe (Osmaniye) Örneği", 18.uluslararası jeofizik kongre ve sergisi, ANKARA, TÜRKIYE, 14-17 Ekim 2008, ss.1-5
Turgut B. , Paksoy H., Evliya H., Bozdağ Ş., Abak K., Daşgan Y., "Sustainable Heating And Cooling Of Greenhouses With Aquifer Thermal Storage", 58.Canadian chemical engineering conference, Ottawa, KANADA, 19-22 Ekim 2008, pp.2-2
Turgut B. , Paksoy H., Bozdağ Ş., Evliya H., Abak K., Daşgan Y., "Aquifer Thermal Energy Storage Application In Greenhouse Climatization", ınternational conference on environment: survival and sustainability, Lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 19-24 Şubat 2007, pp.230-230
Çobanoğlu İ., Bozdağ Ş., "Adana Ili Alüvyon Zeminlerinin Jeoteknik Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla Değerlendirilmesi", 30.yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 20-23 Eylül 2006, ss.189-189
Turgut B. , Paksoy H., Bozdağ Ş., Daşgan Y., Evliya H., Abak K., "Akdeniz Ikliminde Akifer Termal Enerji Depolaması Ile Seralarda Isıtma-Soğutma Potansiyelinin Belirlenmesi", 7.ulusal kimya mühendisliği kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2006, ss.10-19
Bozdağ Ş., Çobanoğlu İ., "Mersin Ili Karaduvar Mahallesi Yeraltısuyunda Petrol Kirliliği", mühendislik jeolojisinde çağdaş uygulamalar sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2006, ss.313-320
Çobanoğlu İ., Bozdağ Ş., Kumsar H., "Coğrafi Bilgi Sistemi (Cbs)Kullanılarak Adana Ili Yerleşim Alanının Hidrojeolojik Özellikleri Ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi", bilgi teknolojileri kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 9-11 Şubat 2006, ss.544-549
Çobanoğlu İ., Bozdağ Ş., Kumsar H., "Kentsel Mühendislik Jeolojisi Çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemi (Cbs) Uygulamaları", mühendislik jeolojisinde çağdaş uygulamalar sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2006, ss.485-494
Turgut B. , Paksoy H., Bozdağ Ş., Evliya H., Abak K., Daşgan Y., "Aquifer Thermal Energy Storage For Greenhouse Climatization", 10.ınternational conference on thermal energy storage, New Jersey, ABD, 31 Mayıs - 2 Haziran 2006, pp.29-36
Çobanoğlu İ., Bozdağ Ş., Kumsar H., "Adana Ili Için Jeoteknik Veri Tabanlı Kent Bilgi Sisteminin Oluşturulması", 58.Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 11-17 Nisan 2005, ss.210-211
Abacı Ş., "Selecting Suitable Landfill Site For Mersin", Intetrnational earth sciences colloquium on the eagean region, İZMİR, TÜRKIYE, 25-29 Eylül 2000, pp.127-127
Paksoy H., Evliya H., Mazman M., Abacı Ş., "Underground Thermal Energy Storage For Greenhouse Climatization", ınternational congress on mechanization and energy in agriculture, ADANA, TÜRKIYE, 26-27 Mayıs 1999, pp.353-358
Paksoy H., Andersson O., Evliya H., Abacı Ş., "Aquifer Thermal Energy Storage System For Cooling And Heating Of Cukurova Universirty Balcalı Hospital", 2. Stockton geotermal ınternational conference, New Jersey, ABD, 16-17 Mart 1998, pp.189-196
Abacı Ş., "Katı Atık Depolama Alanlarının Hidrojeolojik Açıdan Değerlendirilmesi", Su ve Çevre sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-5 Haziran 1997, ss.403-409
Abacı Ş., "Groundwater Quality Problems For Domestic Use", ınternational conference on water problems in the medireranean countries, Lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 17-21 Kasım 1997, pp.799-805
Guzel M., Abacı Ş., "Güneşli (Adana) Çöpdöküm Alanında Jeofizik Araştırmalar", jeoloji mühendisliği eğitiminin 20.yıl sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 30 Nisan - 3 Mayıs 1997, ss.255-256
Paksoy H., Evliya H., Abacı Ş., "Underground Thermal Energy Storage Potential In Turkey", 7.ınternational conference on thermal energy storage, Sapporo, JAPONYA, 18-21 Haziran 1997, pp.949-955
Abacı Ş., Paksoy H., Evliya H., "Aquifer Thermal Energy Storage In Turkey", ınternational conference on geology and environment, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10 Eylül - 13 Temmuz 1997, pp.177-180
Paksoy H., Abacı Ş., "Yeraltı Su Kaynaklarının Enerji Depolamasında Kullanılması", ulusal su kaynaklarımız sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-24 Eylül 1997, ss.173-183
Abacı Ş., "Aquifer Vulnerability And Groundwater Quality In Adana Plain", ınternational conference on geology and environment, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 1997, pp.381-384
Abacı Ş., "Yeraltısularında Metan Kirliliği Ve Kökeni", İçmesuyu sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-10 Ekim 1996, ss.307-312
DİĞER YAYINLAR
Abacı Ş., Edwards J., Whittaker B., "Migration Of Methane And Leachate From Landfill", Diger, pp.5, 1993
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi