Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat, 2004 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat, 1999 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat, 1993 - Devam Ediyor
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat, 1986 - Devam Ediyor
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İstatistik Bölümü, , 15.01.2017 - 15.05.2017
Merkez Müdürü, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ç.Ü. Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi, , 08.08.2013 - 01.06.2016
ADEK Komisyonu Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat, İstatistik, 01.01.2013 - Devam Ediyor
Dekan, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat, , 01.01.2006 - 01.01.2013
Yönetim Kurulu Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Çukurova Üniversitesi, , 01.01.2006 - 01.01.2013
Dekan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat, , 01.01.2005 - 01.01.2006
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat, İstatistik, 01.01.2003 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat, İstatistik, 01.01.2003 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat, İstatistik, 01.01.2003 - 01.01.2005
Yönetim Kurulu Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat, , 01.01.2001 - 01.01.2004
Dekan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat, Matematik, 01.01.2000 - 01.01.2001
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, G.Üstündağ, "Lineer Tahmin Edicilerin Kabul Edilebilirliği", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Doktora, M.Erişoğlu, "Uzaklık Ölçülerinin Kümeleme Analizine Olan Etkilerinin İncelenmesi ve Geliştirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Doktora, S.Süzülmüş, "Faktör Analizi Modellerinin Belirlenebilirliği ve Genelleştirilmiş İnverslerin Kullanımı", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, H.Hassan, "Measurement And Evaluation Systems In Some Selected Turkish Higher Education Universities", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, H.Yıldırım, "Uzaklık ve Benzerlik Ölçülerinin İstatistik Alanındaki Kullanımı", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2015.
Yüksek Lisans, M.Polat, "Matrislerin İstatistik Alanında Kullanımı", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, S.Gündüz, "Uzaklık Fonksiyonlarının Çok Boyutlu Ölçekleme Algoritmalarındaki Etkinliğinin İncelenmesi ve Uygulamalar", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, M.Yiğit, "Altı Sigma?da Kullanılan İstatistiksel Yöntemlerin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, D.Çağlar, "Permütasyon Testlerinin Kullanım Alanları", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, G.Üstündağ, "Bazı Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemlerin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, S.Süzülmüş, "Varyans Analizi (ANOVA) Modelleri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1998.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Atama, Profesör Atama, Profesör Atama, Haziran, 2017
Atama, Profesör Atama, Profesör Atama, Mart, 2017
Atama, Profesör Atama, Profesör Atama, Mart, 2017
Atama, Profesör Atama, Profesör Atama, Mart, 2017
Tez Savunma, Doktora Tez, Çukurova Ü. Doktora, Haziran, 2017
Atama, Doçent Atama, Çukurova Ü. Doçent atama, Temmuz, 2017
Atama, Doçent Atama, Necmettin Erbakan Ü. Doçent atama, Ocak, 2016
Atama, Profesör Atama, Profesör Atama, Şubat, 2016
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜAK, Ekim, 2015
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi(Yedek), ÜAK, Ekim, 2015
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜAK, Nisan, 2015
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜAK, Nisan, 2015
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi(yedek), ÜAK, Ekim, 2015
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜAK, Ekim, 2015
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜAK, Nisan, 2015
Atama, Profesör Atama, Profesör Atama, Nisan, 2014
Atama, Profesör Atama, Profesör Atama, Ağustos, 2014
Atama, Profesör Atama, Profesör Atama, Eylül, 2014
Atama, Doçent Atama, Adıyaman Ü. Doçent Atama, Mayıs, 2013
Atama, YDoçent Atama, Fırat Ü. YDoçent atama, Haziran, 2013
Atama, Doçent Atama, Çukurova Ü. Doçent atama, Ağustos, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜAK, Ekim, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜAK, Ekim, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi, Ekim, 2013
Atama, Doçent Atama, Fırat Ü.Doçent Atama, Mart, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜAK, Ekim, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜAK, Ekim, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜAK, Ekim, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜAK, Nisan, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜAK, Nisan, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜAK, Nisan, 2012
Atama, YDoç Atama, Çukurova Ü. YDoç Atama, Aralık, 2012
Atama, Profesör Atama, Profesör Atama, Aralık, 2012
Atama, Doçent Atama, Doçent Atama, Aralık, 2012
Atama, YDoç Atama, Aksaray Ü. YDoç Atama, Haziran, 2012
Atama, YDoç Atama, Aksaray Ü. YDoç Atama, Haziran, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi, Ekim, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi, Nisan, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜAK, Ekim, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜAK, Nisan, 2011
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜAK, Ekim, 2011
Atama, YDoç Atama, Fırat Ü. YDoçent atama, Ağustos, 2010
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜAK, Nisan, 2010
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜAK, Nisan, 2010
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜAK, Nisan, 2010
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜAK, Ağustos, 2008
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜAK, Ağustos, 2008
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜAK, Eylül, 2007
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜAK, Eylül, 2007
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜAK, Eylül, 2007
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi, ÜAK, Eylül, 2007
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜAK, Nisan, 2007
Atama, YDoç Atama, Çukurova Ü. YDoç Atama, Ağustos, 2006
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜAK, Ağustos, 2006
Atama, YDoç Atama, Çukurova Ü. YDoç Atama, Haziran, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi