Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Üstündağ Şiray G., Kaçiranlar S., Sakallioğlu S., "R - K Class Estimator In The Linear Regression Model With Correlated Errors", STATISTICAL PAPERS, vol.55, pp.393-407, 2014
Üstündağ Şiray G., Sakallioğlu S., "Superiority Of The R - K Class Estimator Over Some Estimators In A Linear Model", COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, vol.41, pp.4223-4223, 2012
Üstündağ Şiray G., Sakallioğlu S., "Superiority Of The R-K Class Estimator Over Some Estimators In A Linear Model", COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, vol.41, pp.2819-2832, 2012
Kaçiranlar S., Sakallioğlu S., Ozkale M.R., Güler H., "More On The Restricted Ridge Regression Estimation", JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, vol.81, pp.1433-1448, 2011
Sakallioğlu S., Erisoglu M., Calis N., "A new algorithm for initial cluster centers in k-means algorithm", PATTERN RECOGNITION LETTERS, vol.32, pp.1701-1705, 2011
Sakallioğlu S., Kaçiranlar S., "A New Biased Estimator Based On Ridge Estimation", STATISTICAL PAPERS, vol.49, pp.669-689, 2008
Kaçiranlar S., Sakallioğlu S., "Combining The Liu Estimator And The Principal Component Regression Estimator", COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, vol.30, pp.2699-2705, 2001
Sakallioğlu S., Kaçiranlar S., Akdeniz F., "Mean Squared Error Comparisons Of Some Biased Regression Estimators", COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, vol.30, pp.347-361, 2001
Kaçiranlar S., Sakallioğlu S., Akdeniz F., "Mean Squared Error Comparisons Of The Modified Ridge Regression Estimator And The Restricted Ridge Regression Estimator", COMMUNICATION IN STATISTICS- THEORY AND METHODS, vol.27, pp.131-138, 1998 (Link) (Abstract)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Hassan H.A., Sakallioğlu S., "Measurement and Evaluation Systems In Some Selected Turkish Higher Education Universities", Çukurova Üniversitesi,Journal of Science and Engineering, cilt.34, ss.152-162, 2016
Yildirim H., Sakallioğlu S., "İkili Benzerlik Ölçülerinin İncelenmesi(Investigating Binary Similarity Measures)", Çukurova Üniversitesi,Journal of Science and Engineering, cilt.34, ss.100-109, 2016
Sakallioğlu S., Kaçiranlar S., Dawoud I., "Stein-Rule Restricted Ridge Regression Estimator", International Research Journal of Mathematics, Engineering and IT, vol.3, pp.67-78, 2016
Polat M., Sakallioğlu S., "Sweep Operatörünün Lineer Modellerde Kullanımı(Usage Sweep Operator In Linear Models)", Çukurova Üniversitesi, Journal of Science and Engineering, cilt.30, ss.111-120, 2013
Erişoğlu M., Erişoğlu Ü., Servi T., Sakallioğlu S., "New Approach For Determining Number Of Clusters", Pakistan Journal of Statistics, vol.28, pp.141-158, 2012
Üstündağ Şiray G., Sakallioğlu S., "Comparisons Of The Generalized Liu And The Ordinary Liu Estimators To The Ordinary Least Squares Estimator Unde The Pitmans?S Closeness Criterion", Far East Journal of Theoretical Statistics, vol.38, pp.37-47, 2012
Erişoğlu M., Erişoğlu Ü., Sakallioğlu S., "Effect of Dimension Reduction by Principal Component Analysis on Clustering", Journal of Statistics & Management Systems, vol.14, pp.277-287, 2011
Üstündağ Şiray G., Sakallioğlu S., "Inadmissibility Of The Liu Estimator To The Ordinary Least Squares Estimator", Advances and Applications in Statistics, vol.19, pp.21-32, 2010
Erişoğlu M., Sakallioğlu S., "An Investigation Of Effects On Hierarchical Clustering Of Distance Measurements", Selçuk Journal of Applied Matmematics, cilt.1, ss.39-53, 2010
Süzülmüş S., Sakallioğlu S., "Estimation of Unique Variances Using g ? Inverse Matrix In Factor Analysis", International Mathematical Forum, vol.3, pp.671-676, 2008
Sakallioğlu S., Akdeniz F., "A Computing Methods For The Moore ? Penrose İnverse Of Some Special Matrices", International Mathematical Forum, vol.1, pp.433-443, 2006
Sakallioğlu S., Akdeniz F., "Unbiased Liu estimator with prior information", International Journal of Mathematical Sciences, vol.2, pp.205-217, 2003
Sakallioğlu S., Akdeniz F., "More On The Estimable Functions Subject To Linear Parametric Constraints", Statistical Methods, vol.2, pp.50-58, 2000
Sakallioğlu S., Akdeniz F., "Sequential Liu Estimator", Far East Journal of Theoretical Statistics, vol.4, pp.383-390, 2000
Kaçiranlar S., Sakallioğlu S., Akdeniz F., Styan G., Werner H., "A New Biased Estimator in Linear Regression and a Detailed Analysis of The Widely-Analysed Dataset on Portland Cement", Sankhya : The Indian Journal of Statistics, vol.61, pp.443-459, 1999
Sakallioğlu S., Akdeniz F., "Generalized Inverse Estimator and Comparisons with Least Squares Estimator", Turkish Journal of Mathematics, vol.22, pp.77-84, 1998
Sakallioğlu S., Kaçiranlar S., Akdeniz F., "A Note On Combining Ridge And Least Squares Estimator", Journal of Institute of Mathematics and Computer Science ( Math. Series), vol.9, pp.193-198, 1996
Sakallioğlu S., "Generalized Inverse Of A 2x2 Block Matrix For A Special Case", Journal of Institute of Mathematics and Computer Science , vol.8, pp.43-45, 1995
Sakallioğlu S., Akdeniz F., "Computation of the Moore-Penrose Inverse of a Matrix Using the Full Rank Factorization", Pure and Applied Mathematika Sciences, vol.34, pp.79-84, 1994
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Erişoğlu M., Servi T., Calis N., Erişoğlu Ü., Sakallioğlu S., Erol H., "Kuzey Anadolu Fay Zonunda Deprem Oluş Zamanlarının Karma Weibull Dağılımıyla Modellenmesi", 18. TUİK İstatistik Araştırma Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, - , ss.309-
Sakallioğlu S., Kaçiranlar S., "Stein-Rule Restricted Ridge Regression Estimator", 4th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2015), Athens, YUNANISTAN, 31 Ağustos - 3 Eylül 2015, pp.1-1
Kaçiranlar S., Sakallioğlu S., Toker S., "A Survey of Liu Estimator", 3. International Eurasian Conference on Mathematical sciences and Applications, IECMSA-2014, Vienna, AVUSTURYA, 25-28 Ağustos 2014, pp.1-1
Yildirim H., Sakallioğlu S., "Investigating Binary Similarity And Dissimilarity Measures", 3rd International Eurasian Conference On Mathematical Sciences and Applications (IECMSA 2014), Vienna, AVUSTURYA, 25-28 Ağustos 2014, pp.1-1
Yildirim H., Sakallioğlu S., "İkili Uzaklık ve Benzerlik Ölçülerinin Kümeleme Analizi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi- Gerçek Veri Üzerine Bir Uygulama", XVI. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-12 Eylül 2014, ss.50-50
Erişoğlu Ü., Erişoğlu M., Calis N., Sakallioğlu S., Erol H., "İki Bileşenli Weibull-Poisson Dağılımı İle Heterojen Verilerin Modellenmesi", Uluslararası 7. İstatistik Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Nisan - 1 Mayıs 2011, pp.316-317
Kaçiranlar S., Sakallioğlu S., "Gecikmesi dağitilmiş modeller için alternatif tahmin ediciler ", 9. Uluslararası Bilgi,Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 23-25 Haziran 2011, pp.1-1
Üstündağ Şiray G., Sakallioğlu S., "Liu Tahmin Edici İle En Küçük Kareler Tahmin Edicinin Mahalanobis Kayıp Fonksiyonu Altında Karşılaştırılması", Uluslararası 7. İstatistik Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Nisan - 1 Mayıs 2011, pp.204-205
Gündüz S., Ertaş H., Erişoğlu M., Sakallioğlu S., "Ülkelerin Gelişmişlik Düzeylerinin Belirlenmesinde Çok Değişkenli İstatistiksel Analizlerin Kullanımı", 2. Ulusal Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Tebliğ Günleri, KONYA, TÜRKIYE, 13-14 Mayıs 2010, ss.399-413
Erişoğlu M., Gündüz S., Sakallioğlu S., "Metrik Çok Boyutlu Ölçekleme Algoritmalarında Uzaklık Fonksiyonlarının Etkisinin İncelenmesi", 19. İstatistik Araştırma Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 6-7 Mayıs 2010, ss.156-170
Erişoğlu M., Sakallioğlu S., "Uzaklık Fonksiyonlarının Hiyerarşik Kümelemedeki Etkinliğinin İncelenmesi", 2. Ulusal Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Tebliğ Günleri, KONYA, TÜRKIYE, 13-14 Mayıs 2010, ss.64-64
Erişoğlu M., Erişoğlu Ü., Sakallioğlu S., "Ağırlıklandırılmış Temel Bileşen Skoru İle Küme Sayısının Tahmini", 6. İstatistik Günleri Sempozyumu, SAMSUN, TÜRKIYE, 28-30 Ağustos 2008, ss.82-82
Erişoğlu M., Erişoğlu Ü., Sakallioğlu S., "Bileşen sayısının Kümelemeye Etkisinin İncelenmesi", 6. İstatistik Günleri Sempozyumu, SAMSUN, TÜRKIYE, 28-30 Ağustos 2008, ss.81-81
Kaçiranlar S., Sakallioğlu S., Özkale Aticioğlu M.R., "Lineer regresyonda kısıtlı ridge tahmin edici", 5. İstatistik Günleri Sempozyumu 2006, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-27 Mayıs 2006, ss.1-1
Sakallioğlu S., Kaçiranlar S., "Yeni Bir Yanlı Tahmin Edici ve Liu Tipi tahmin Edici İle Karşılaştırmalar ", 4. İstatistik Kongresi 2005, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-12 Mayıs 2005, ss.1-1
Sakallioğlu S., Kaçiranlar S., "Ridge Tahmine Dayalı Yeni Yanlı Tahmin Edici", İstatistik Araştırma Sempozyumu 2003, ANKARA, TÜRKIYE, 10-12 Aralık 2003, ss.1-1
Sakallioğlu S., Kaçiranlar S., "Pitman yakınlık ölçüsü kriterine göre Liu ve en küçük kareler tahmin edicisinin karşılaştırılması", İstatistik Günleri Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 23-24 Mayıs 2002, ss.1-1
Kaçiranlar S., Sakallioğlu S., "Liu ve Temel Bileşenler Tahmin Edicilerinin Birleştirilmesi", İstatistik Araştırma Sempozyumu 2000, ANKARA, TÜRKIYE, 27-29 Kasım 2000, ss.1-1
Sakallioğlu S., Akdeniz F., "Ardışık Olarak Liu Tahmin Edicinin Hesaplanması", İstatistik Sempozyumu 2000, ANKARA, TÜRKIYE, 27-28 Nisan 2000, ss.1-1
Sakallioğlu S., Akdeniz F., "Önbilgiye Dayalı Yansız Liu Tahmin Edici", I. İstatistik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-9 Mayıs 1999, ss.1-1
Kaçiranlar S., Sakallioğlu S., Akdeniz F., Styan G., "A New Biased Estimator in Linear Regression and Comparisons With Some Other Estimators ", Sixth International Workshop on Matrix Methods for Statistics, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-17 Ağustos 1997, pp.1-1
Sakallioğlu S., Kaçiranlar S., Akdeniz F., "Bazı Yanlı Tahmin Edicilerin Karşılaştırılmaları ", Araştırma Sempozyumu ?97, ANKARA, TÜRKIYE, 24-26 Kasım 1997, ss.1-1
Sakallioğlu S., Akdeniz F., "Bazı Özel Matrislerin Moore-Penrose İnversini Hesaplama Yöntemi", Araştırma Sempozyumu'96, ANKARA, TÜRKIYE, 25-27 Kasım 1996, ss.1-1
Kaçiranlar S., Sakallioğlu S., Akdeniz F., "Mean Squared Error Comparisons of The Modified Ridge Regression Estimator and The Restricted Ridge Regression Estimator", Araştırma Sempozyumu'95, ANKARA, TÜRKIYE, 27-29 Kasım 1995, ss.1-1
Sakallioğlu S., Akdeniz F., "A Note on Generalized Inverse Estimator", Araştırma Sempozyumu'94, ANKARA, TÜRKIYE, 21-23 Kasım 1994, ss.1-1
Sakallioğlu S., Kaçiranlar S., Akdeniz F., "Birleştirilmiş Tahmin Edicilerin Hata Kareleri Matrisi Anlamında Üstünlüğü", Araştırma Sempozyumu'93, ANKARA, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 1993, ss.1-1
Sakallioğlu S., Kaçiranlar S., Akdeniz F., "Hata Kareleri Ortalaması Matrislerinin Karşılaştırılması ve n Tane Tahmin Edicinin Birleştirilmesi ", Araştırma Sempozyumu ?93, 22-24 Kasım 1993, DİE, ANKARA., ANKARA, TÜRKIYE, 21-24 Kasım 1993, ss.1-1
Sakallioğlu S., Akdeniz F., "Lineer Parametrik Kısıtlamalar Altında Tahmin Edilebilir Fonksiyonlarla İlgili Bazı Sonuçlar", V. Ulusal Matematik Sempozyumu, SAKARYA, TÜRKIYE, 24-28 Ağustos 1992, ss.1-1
Sakallioğlu S., Akdeniz F., "Bazı Özel Durumlarda 2x2 Blok Matrislerin Genelleştirilmiş İnversi ve Uygulaması", Araştırma Sempozyumu'92, ANKARA, TÜRKIYE, 23-25 Kasım 1992, ss.1-1
Sakallioğlu S., Akdeniz F., "Tam Rank Ayrışımı ile Matrislerin Moore-Penrose Genelleştirilmiş İnversinin Hesaplanışı", IV.Ulusal Matematik Sempozyumu, HATAY, TÜRKIYE, 2-6 Eylül 1991, ss.1-1
Sakallioğlu S., Akdeniz F., "A Simple Procedure for Computing the Moore-Penrose Inverse in ANOVA Models", II.Ulusal Matematik Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 25-28 Eylül 1989, cilt.1, ss.251-261
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Akdeniz F., Sakallioğlu S., Erol H., Kaçiranlar S., "İSTATİSTİK", Milli Eğitim Bakanlığı, ANKARA, 2001
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi