Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi İSMAİL SANBERK
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm : EĞİTİM BİLİMLERİ
Ana Bilm Dalı : REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
Sabit Telefon : +90 322 3386733 | Dahili : 2772
Faks : +90 322 3386733
E Posta Adresi : sanberkcu.edu.tr | mailsanberkgmail.com
Web Adresi : http://aves.cu.edu.tr/sanberk/
Ofis : Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Posta Adresi : Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Sarıçam/ADANA
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma ve Rehberlik, 2003-2010
Yüksek Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma ve Rehberlik, 1998-2003
Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü/Psikolojik Danışma ve Rehberlik, 1994-1998
Yaptığı Tezler
Doktora, "Psikolojik Danışman-Danışan İlişkisinin Çözümlenmesi ve Bazı Süreç, Sonuç Değişkenleri Açısından İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri / PDR Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, "Öğrenci Yabancılaşma Ölçeği (Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması)", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri / PDR Haziran, 2003.
Araştırma Alanları
Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
Eğitim Bilimleri
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Web Of Science Araştırma Alanları
Education & Educational Research
Family Studies
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM, 2010 - 2018
Mesleki ve İdari Deneyimler
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / PDR, 30.11.2015 - 24.02.2019
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, E.Tuştaş, "Ebeveynlerini Sıkı Denetimli Ve Kabul Edici Algılayan Lise Öğrencilerinin Aile-İçi İlişkilere Yönelik Bilişsel Kurgularının Repertuar Ağı Tekniği İle İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2017.
Yüksek Lisans, G.Timuçin, "Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Annelerinde Aile Stresinin Yordayıcısı Olarak Aile Yükü", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2015.
Yüksek Lisans, E.Çağlayan, "Ergenlerin Öz-Kimlik Grafiklerinin Aile İşlevselliği Açısından İncelenmesi: Bir İdiyografik Çalışma ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Akça E., Gökyildiz Surucu Ş., Sanberk İ., "Validity and reliability of the Turkish version of the PEER-U scale", JOURNAL OF REPRODUCTIVE AND INFANT PSYCHOLOGY, vol.1, pp.1-14, 2019 (Link)
Sanberk İ., "Reciprocity of Intra-Family Dyadic Relations from Adolescents? Perspective", JOURNAL OF COMPARATIVE FAMILY STUDIES, no.4, pp.437-460, 2018 (Link)
Sanberk İ., Emen M., Kabakçi D., "An Investigation of Socially Advantaged and Disadvantaged Turkish Mothers? Views About Training on Preventing Children From Sexual Abuse", JOURNAL OF CHİLD SEXUAL ABUSE, no.3, pp.288-307, 2017 (Link)
Sanberk İ., Akbaş T., "Psychological Counseling Processes of Prospective Psychological Counsellors: An Investigation of Client- Counsellor Interactions", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.15, pp.859-878, 2015 (Link)
Topal K., Eser E., Sanberk İ., Bayliss E. , Saatçi E., "Challenges in access to health services and its impact on quality of life: a randomised population-based survey within Turkish speaking immigrants in London", HEALTH AND QUALITY OF LIFE OUTCOMES, vol.10, 2012
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Mukba G., Sanberk İ., Akbaş T., "Öykü Anlatıcılığı ile Sistemik Müdahaleyi İçeren Eklektik Bir Müdahale [An Eclectic Intervention Involving Systemic Intervention with Storytelling]", Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry, cilt.11, ss.386-401, 2019 (Link)
Avci R., Sanberk İ., "Psikolojik Danışma ve Rehberlik Yüksek Lisans Öğrencilerinin Bir Grup Lideri Olarak Kendilerine İlişkin Değerlendirmeleri [Psychological Counseling and Guidance Graduate Students' Evaluation of Themselves as a Group Leader] ", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.104-117, 2019 (Link)
Sanberk İ., Zielke M., "Yaşantı ve Davranışlarda Değişim Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması [The validity and reliability study on Turkish version of the Questionnaire of Changes in Experiencing and Behavior] ", Journal of Human Sciences, vol.15, pp.1394-1403, 2018 (Link)
Çelik M., Sanberk İ., Şahin İ. , "LGB Bireylerin Yaşam Doyumlarını Yordamada Psikolojik Dayanıklılık", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.1203-1213, 2017
Çelik M., Sanberk İ., Deveci F., "Öğretmen Adaylarının Yaşam Doyumlarının Yordayıcısı Olarak Psikolojik Dayanıklılık ve Umutsuzluk ", e-İlköğretim Online (elektronik), cilt.16, ss.654-662, 2017 (Özet) (Abstract)
Sanberk İ., Çelik M., Gök M., "Üniversitesi öğrencilerinin homofobi düzeylerinin cinsiyet ve cinsiyet rolleri açısından incelenmesi. ", Journal of Human Sciences, vol.13, pp.4011-4019, 2016
Sanberk İ., Bağış S., "How do third-grade students and their teachers construe each other?", International Electronic Journal of Elementary Education, vol.8, pp.559-572, 2016 (Link)
Kılıçarslan S., Sanberk İ., "Ergen bireylerin benlik saygısı, beden kitle indeksi ve yaşam kalitesi ilişkisinin incelenmesi.", Journal of Human Sciences, vol.13, pp.3211-3220, 2016
Sanberk İ., "Investigation and Classification of Personal Constructs Representing Ideal Counselor from Insider Perspective.", Journal of Education and Training Studies , vol.4, pp.56-64, 2016 (Link)
Sanberk İ., "Psikolojik Danışma Sürecinin Gözleminde Yöntemsel Farklılıklar", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.23, ss.253-268, 2014 (Özet) (Abstract)
Akbaş T., Sanberk İ., "İlk Menstrüasyon ve Ejakülasyon Deneyimi: Hazırlık, Ön Yaşantılar ve Ön Bilgilerin Cinsel Tutum ve Davranışlarla İlişkisinin İncelenmesi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.21, ss.323-338, 2012
Atıcı M. , Sanberk İ., Ortakale Y., "Mesleki ve Kişisel Gelişim Açısından PDR Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Grup Rehberliği Etkinliklerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.20, ss.459-474, 2011
Sanberk İ., Yazgan İnanç B., "Yaşam Kalitesinin Sağlık Denetim Odağı, Fiziksel Belirti ve Özyeterlik Algısı Açısından İncelenmesi", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.03, no.36, ss.92-104, 2009
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Tuştaş E., Sanberk İ., "Examination of The Relationship Between High School Students' Gender, Perceived Parents Attitudes and Ego States [Lise Öğrencilerinin Cinsiyetleri, Algılanan Anne Baba Tutumu ve Ego Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi]", 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2018, pp.1-1
Sanberk İ., Çağlayan E., "Investigation of Self-Identity Graphs of Children with and without Family Integrity [Aile Bütünlüğü Olan ve Olmayan Çocukların Öz-kimlik Grafiklerinin İncelenmesi]", 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2018, pp.2-2
Mukba G., Sanberk İ., "Nurses Perception of Flow Experience through Kawa River Model", 9st European Conference on Positive Psychology, Budapest, MACARISTAN, 27-30 Haziran 2018, pp.670-671
Sanberk İ., Emen M., "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kendilerine Yönelik Bilişsel Kurgularının İncelenmesi", II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, pp.245-245
Sanberk İ., Korkmaz T., Tetik S., "Cognitive Representations Toward Gender-Based Statuses of Women and Men Who Have Different Gender Roles: An Idiographic Research", 2017 International Conference on Gender Studies , VARŞOVA, POLONYA, 1-1 Temmuz 2017, pp.52-52
Sanberk İ., Türkeri C., Parsak B., "Self-Identity Graph of Elite Turkish National Karate Palyers' Personal and Social Sport Identities", 15th International Sport Sciences Congress , ANTALYA, TÜRKIYE, 15-18 Kasım 2017, pp.160-160
Çelik M., Sanberk İ., Şahin İ. , "Psychological Resilience as the Predictor of Life Satisfaction Among Turkish LGB Individuals ", 2017 International Conference on Gender Studies , VARŞOVA, POLONYA, 1-1 Temmuz 2017, pp.51-51
Avcı R., Sanberk İ., "Psikolojik Danışma ve Rehberlik Yüksek Lisans Öğrencilerinin Bir Grup Lideri Olarak Kendilerine İlişkin Değerlendirmeleri ", VI. Ulusal PDR Uygulamaları Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 1-3 Aralık 2016, ss.134-136
Sanberk İ., Çelik M., Gök M., "Üniversite Öğrencilerinin Homofobi Düzeylerinin Cinsiyet ve Cinsiyet Rolleri Açısından İncelenmesi. ", lll. International Eurasian Educational Research Congress , MUĞLA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, pp.1765-1766
Gök M., Sanberk İ., "Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygılarının Cinsiyet ve Algılanan Çocuk Yetiştirme Stilleri Açısından incelenmesi ", I. Eurasian Congress of Positive Psychology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2016, pp.292-294
Sanberk İ., "Bireysel Psikolojik Danışmada Terapötik Başarının Öz-Kimlik Grafiği Aracılığıyla Değerlendirilmesi", VI. Ulusal PDR Uygulamaları Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 1-3 Aralık 2016, ss.44-46
Çağlayan E., Sanberk İ., "Ergenlerin Öz-Kimlik Grafiklerinin Aile işlevselliği Açısından Değerlendirilmesi: Bir İdiyografik Çalışma ", l. Eurasian Congress on Positive Psychology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2016, pp.258-259
Çelik M., Sanberk İ., Deveci F., "Öğretmen Adaylarının Yaşam Doyumlarının Yordayıcısı Olarak Psikolojik Dayanıklılık, Umutsuzluk ve Stresle Başa Çıkma Tarzları ", lll. International Eurasian Educational Research Congress , MUĞLA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, pp.1731-1732
Sanberk İ., Emen M., Kabakçı D., "Çocukları Cinsel İstismardan Koruma Eğitimi İle İlgili Anne Görüşlerinin İncelenmesi ", lll. International Eurasian Educational Research Congress , MUĞLA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, pp.1793-1794
Sanberk İ., Bağış S., "Üçüncü Sınıf Öğrencileri ve Öğretmenlerinin Birbirlerine Yönelik Bilişsel Temsillerinin İncelenmesi: Bir Repertuar Ağı Çalışması ", 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , İÇEL, TÜRKIYE, 7-10 Ekim 2015, ss.770-772
Bulut Ateş F., Sanberk İ., "Çocuğu Okul Öncesine Devam Eden Kadınların Anneliğe İlişkin Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi ", 1.Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi , ADANA, TÜRKIYE, 9-11 Nisan 2015, ss.223-224
Sanberk İ., Bulut Ateş F., "Çukurova Üniversitesinde Öğrenim Gören Kadın Öğrencilerin Bir Kadın Olarak Öz- Değerlerinin Repertuar Ağı Tekniği İle İncelenmesi ", 1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 9-11 Nisan 2015, ss.228-229
Kirdök O., Sanberk İ., "Okul Psikolojik Danışmanlarının Mesleklere İlişkin Mesleki Değer Algılarının İncelenmesi ", 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , İÇEL, TÜRKIYE, 7-10 Ekim 2015, ss.794-796
Kılıçarslan S. , Sanberk İ., "Ergen Bireylerin Benlik Saygıları Kontrol Edildiğinde Beden Kitle İndeksi ve Yaşam Kalitesi İlişkisinin İncelenmesi ", 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , İÇEL, TÜRKIYE, 7-10 Ekim 2015, ss.720-723
Ummak E., Çelik M., Sanberk İ., "Eşcinsel Yönelime Sahip Öğrencilerin Akranlarından Algıladıkları Zorbalık ve Bu Zorbalıkla İlgili Başa Çıkmada Okul Psikolojik Danışmanından Algılanan Destek İle İlgili Görüşlerin İncelenmesi ", l. International Eurasian Educational Research Congress , İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-26 Nisan 2014, pp.162-163
Topal K., Eser E. , Sanberk İ., Bayliss E., Saatçi E., "Londra'da Türkçe Konuşan Toplumun Yaşam Kalitesini Etkileyen Sorunların Belirlenmesi ", 11. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-20 Mayıs 2012, ss.123-124
Sanberk İ., "Okula Yabancılaşma ve Okul Güvenliği", 2. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 17-18 Mayıs 2012, ss.49-50
Akbaş T., Sanberk İ., "Çocuk Cinsel İstismarının Önlenmesine Dönük Bir Koruyucu Eğitim Programında Yer Alacak Etkinliklerin İçeriği/ Kapsamı ", III. Uygulamalı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 10-12 Aralık 2010, ss.94-94
Sanberk İ., Akbaş T., "Psikolojik Danışman-Danışan İlişkisinin Çözümlenmesi ve Bazı Süreç, Sonuç Değişkenleri Açısından İncelenmesi", III. Uygulamalı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 10-12 Aralık 2010, ss.63-63
Akbaş T., Sanberk İ., "Ortaöğretim Kurumlarındaki Kız ve Erkeklerin Cinsel Bilgilenme Konusundaki Deneyim, Tercih ve Görüşlerinin İncelenmesi", IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 17-19 Ekim 2007, ss.324-324
Sanberk İ., Akbaş T., "Öğrenci Yabancılaşma Ölçeği (Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması)", VII. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, MALATYA, TÜRKIYE, 9-11 Temmuz 2003, ss.69-70
Kitap ve Kitap Bölümleri
Bulut Ateş F., Sanberk İ., "İlk Çocukluk Dönemi", Yaşamboyu Gelişim, Filiiz Yurtal, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.118-151, 2019
Sanberk İ., Akbaş T., "Sistemik Terapi", Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları. Örnek Uygulamalarla Temel ve Güncel Kuramlar , Karataş Z., Yavuzer Y., Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.462-485, 2018
Sanberk İ., "Cinsel Gelişim ve Cinsel Eğitim", Eğitim Psikolojisi, A.R. Çeçen-Eroğul ve F. Yurtal , Ed., Mentis, Ankara, ss.287-305, 2014
Sanberk İ., "Gestalt Kuramı ve Öğrenme", Eğitim Psikolojisi, A.R. Çeçen-Eroğul ve F. Yurtal , Ed., Mentis, Ankara, ss.467-488, 2014
Akbaş T., Sanberk İ., "Çocuklara Yönelik Cinsel Taciz ve Koruyucu Eğitim. Çocuklarımızı Cinsel Tacizlerden Nasıl Koruyabiliriz? ", Karahan Kitabevi Yayınları, ADANA, 2011
Diğer Yayınlar
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 11
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 25
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 25
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi