Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Öğr.Gör. MERAL ŞEKER
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Bölüm : YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Ana Bilm Dalı : YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Sabit Telefon : +90 322 3386984 | Dahili : 2921
Faks : +90 322 3386275
E Posta Adresi : sekermcu.edu.tr | meralseker06gmail.com
Web Adresi : http://aves.cu.edu.tr/sekerm/
Ofis : YADYO / 15
Posta Adresi : Cukurova Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Balcalı, 01330, Adana, Türkiye
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı, 2003-2007
Yüksek Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı, 2000-2003
Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, İNGİLİZ DİLİ VE EĞİTİMİ, 1993-1998
Yaptığı Tezler
Doktora, "Exploring effects of collaborative learning in enhancing teachers' development in teaching English to young to young learners", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, "Attitudes toward language learning : a sociolinguistic study of preparatory students at efl department At Çukurova University", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Haziran, 2003.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Almanca, Orta
Araştırma Alanları
İngilizce Eğitimi
Öğretmen Eğitimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
Eğitim Bilimleri
İngiliz Dili Eğitimi
Web Of Science Araştırma Alanları
Education & Educational Research
Education & Educational Research
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Diğer, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU, 2005 - Devam Ediyor
Mesleki ve İdari Deneyimler
Yönetim Kurulu Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU, 13.10.2008 - 04.10.2015
Verdiği Dersler
ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ, Lisans, 2013-2014
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ, Lisans, 2013-2014
ileri İngilizce, Lisans, 2011-2012
ileri İngilizce, Lisans, 2009-2010
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Şeker M., "The use of self-regulation strategies by foreign language learners and its role in language achievement", LANGUAGE TEACHING RESEARCH, vol.20, pp.600-618, 2016 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Şeker M., Dinçer A., "Teacher Transformation as a Basis for the Promotion of Self-Regulated Language Strategies", Literacy Information and Computer Education Journal, vol.7, pp.2206-2210, 2016 (Link)
Şeker M., Dinçer A., "An Analysis of Gender Stereotyping in English Teaching Course Books", Çukurova University Faculty of Education Journal, cilt.43, ss.90-98, 2014
Yılmaz F., Şeker M., "MOTIVATING SECONDARY SCHOOL STUDENTS TO LEARN LANGUAGES WITH RELEVANT MEDIA", Journal of Modern Education Review, vol.4, pp.802-808, 2014
Şeker M., Dinçer A., "An Insight to Students' Perceptions on Teacher Feedback in Second Language Writing Classes", English Language Teaching, vol.7, pp.73-83, 2014
Yılmaz F., Şeker M., "Young Learners Perceptions on Learning Languages through ECLIL and ICT", Academica Science Journal, Psychologica Series, vol.1, pp.42-47, 2013 (Link)
Şeker M., Sezgin M.E., "Investigating Students' Perceptions On Feedback In Distance Education Program: A Case Study In Turkey", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.22, ss.513-528, 2013 (Link)
Yıldırım R., Şeker M., "Community Of Practice: An Investigation Into Its Impact On Elt Students' Personal And Professional Development", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.22, ss.365-382, 2013 (Link)
Okan Z., Şeker M., "Explicating The Situated Nature Of Teachers' Attitudes Toward Technology-Assisted Language Teaching", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.20, ss.179-194, 2011 (Link) (Abstract)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Can C., Şeker M., Altunkol E. , "Autonomous Language Learning: Teaching Turkish", Creativity And Innovation In Promoting Multilingualism And Intercultural Dialogue, Editura ARS LONGA, ROMANYA, - , pp.5-
Şeker M., "The Effects Of Language Attitudes In Second Language Learning: Focus On Teachers ", INGED: Interchanges & Exchanges: Current Trends in ELT, ANKARA, TÜRKIYE, - , pp.6-
Sofu H. , Çubukçu H., Şeker M., "Türkçe-Arapça İkidililerde Tümce İçi Düzenek Değiştirme", XX.Dilbilim Kurultayı,, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , cilt.2, ss.211-
Yıldırım R., Şeker M., "An Investigation Into Turkish Teachers' Awareness Of Teaching English To Young Learners", The First International Language Learning Conference 2004 (ILLC), MALEZYA, - , vol.3, no.1, pp.565-
Şeker M., "Collaborative In-Service Teacher Learning Model", JALT 2006 Community, Identity, Motivation Conference, JAPONYA, - , pp.25- (Link)
Okan Z., Şeker M., "The Impact Of Teacher Attitudes And Beliefs On Adopting Blended Language Teaching", 10th International Educational Conference Proceedings, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , vol.3, pp.1516-
Dinçer A., Şeker M., "Promotion of Self-regulation in Writing Instruction by Second Language Teachers", Ireland International Conference on Education (IICE-2015), Dublin, IRLANDA, 25-30 Ekim 2015, vol.1, pp.25-35
Şeker M., Dinçer A., "Teacher Perceptions of Self-Regulated Learning in Higher Education", Ireland International Conference on Education (IICE-2015), Dublin, IRLANDA, 26-30 Ekim 2015, vol.1, pp.5-15
Dinçer A., Şeker M., "Age Factor in Syntactic Patterns of Code-Switching in Turkish-Arabic Bilingual Talk", 17th International Conference on Turkish Linguistics, PARIS, FRANSA, 3-5 Eylül 2014, pp.11-21 (Abstract)
Kitap ve Kitap Bölümleri
Şeker M., "Conversational code switching in Turkish-Arabic bilingual talk", in: Turcologica 110: The Uppsala Meeting, Csató, É. Á., Karakoç, B., Menz, A., Eds., The Harrossowitz Publishing House, Wiesbaden, pp.72-79, 2016 (Link)
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Autonomous Language Learning: Teaching Turkish via Blended Learning", AB Çerçeve Programı Projesi, 229775-CP-1-2006-ES-LINGUA-L2l, Araştırmacı, 2009
"European CLIL Resource Centre for Web 2.0 Education: Early-to-Longlife Languages Learning", AB Çerçeve Programı Projesi, 504671-LLP-1-2009-1-ES-COMENIUS-CMP, Araştırmacı, 2013
"Motivating Secondary School Students to Learn Languages with Relevant Media (PopuLLar)", AB Çerçeve Programı Projesi, 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP, Araştırmacı, 2014
"Uzaktan Eğitim Programlarındaki Öğrenci-Öğretmen İletişiminde Kullanılan Geridönüt Süreci Hakkındaki Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, EF 2011BAP9, Araştırmacı, 2013
"Teacher Perceptions of SelfRegulated Learning in Higher Education", BAP Diğer, SED-2015-4898, Yönetici, 2015
"Öz-Düzenleyici Öğrenme Stratejileri Eğitim Modelinin Yetişkin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi", BAP Diğer, SBA-2014-3003, Yönetici, Devam Ediyor
"Age Factor in Syntactic Patterns of Code-Switching in Turkish-Arabic Bilingual Talk ", BAP Diğer, SED-2014-2945, Yönetici, 2015
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Academica Science Journal, Dimitrie Cantemir University of Tirgu , Danisma Kurul Üyesi, 12.06.2012 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Mayıs 2014
aPLaNet Project Launch Conference, İstanbul, Nisan 2012
4th International Postgraduate Conference on Linguistics and Language Teaching, Adana, Ekim 2006
13th. International Conference on Turkish Linguistics, Uppsala, Ekim 2006
3rd International Postgraduate Conference on Linguistics and Language Teaching, Adana, Ekim 2005
17th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition (ICFSLA 17), Szczyrk, Nisan 2005
2nd International Postgraduate Conference in Linguistics and Language Teaching, Ankara, Mayıs 2004
Bilimsel Hakemlikler
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2015
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2015
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2014
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2014
Etkinlik Organizasyonu
Stepping over Thresholds: Transitions in English Language Learning and Teaching, Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı, ADANA, TÜRKIYE, Nisan 2008
4th International Postgraduate Conference, Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı, ADANA, TÜRKIYE, Aralık 2006
3rd International Postgraduate Conference, Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı, ADANA, TÜRKIYE, Kasım 2005
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 3
Web Of Science H İndeksi : 1
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi