Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Başarılar & Tanınırlık
DAVETLİ KONGRE ve SEMPOZYUM GÖREVLERİ
TTOD NET?ler ve primeri bilinmeyen kanserler kursu, Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2014
TTOD NET?ler ve primeri bilinmeyen kanserler kursu, Oturum Başkanı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2014
10.TOG çalıştayı Hedef tedavilerde yan etkiler kursu , Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2014
40. Türk Hematoloji kongresi, Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2014
ÖDÜLLER ve BURSLAR
Paydaş S,YOK, "TÜRKİYE KANSERLE SAVAŞ VAKFI BİLİM ÖDÜLÜ, TÜRKİYE KANSERLE SAVAŞ VAKFI , Ekim 2014
Paydaş S, "Hodgkin lenfomada EBV, PD-1 ve PD-L1?in klinik önemi , Türk Hematoloji Derneği Klinik laboratuar ödülü. 40. Türk Hematoloji kongresi, Ekim 2014
Paydaş S, "2013 Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülü, Eczacıbaşı , Ekim 2013
Paydaş S, "Hodgkin lenfomada PRAME gen ekspresyonu ve klinik önemi, TÜRKİYE KANSERLE SAVAŞ VAKFI , Nisan 2013
Paydaş S, "Metastatik malign melanomalı Türk hastalarda çok merkezli ipilimumab deneyimi MİPİ-TÜRK, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, Mart 2012
Paydaş S, "BAYINDIR HASTANESİ BAYINDIR TIP BİLİM ÖDÜLÜ , BAYINDIR HASTANESİ , Kasım 2009
Paydaş S, "Hamzalı köyü İlköğretim Okulu bilgi işlem sınıfı oluşturulması nedeniyle MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞEKKÜR BELGESİ , MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI , Mart 2008
Paydaş S, "NOVARTİS 2007 ONKOLOJİ BİLİM ÖDÜLÜ, NOVARTİS , Nisan 2007
Paydaş S, "TÜRK KANSER ARAŞTIRMA VE SAVAŞ KURUMU ONKOLOJİ ARAŞTIRMA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ, TÜRK KANSER ARAŞTIRMA VE SAVAŞ KURUMU , Nisan 2003
Paydaş S, "?Non-Hodgkin Lenfomalarda serum ve dokuda anti-HCV ve HCV-RNA: KLİNİK PATOLOJİK KORELASYON??TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ-LENFOPROLİFERATİF HASTALIKLAR İKİNCİLİK ÖDÜLÜ , TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ, Ekim 2002
Paydaş S, "?Plazmositomlarda VEGF ekspresyonu?? isimli çalışma ile XIV. KANSER KONGRESİ JÜRİ SERBEST BİLDİRİ ÖDÜLÜ, Tıbbi onkoloji derneği, Nisan 2001
Paydaş S, "XIX. Gevher Nesibe Tıp Günleri Hematoloji-Onkolojide Güncel yaklaşımlar ve tümör oluşturma yöntemleri Workshop?ta sözlü bildiri üçüncülük ödülü, Erciyes Üniversitesi Tıp fakültesi , Mart 1998
Paydaş S, "?p53 protein expression in leukemias?? ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 25. YIL BİLİM ÖDÜLÜ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ , Mayıs 1997
Paydaş S, "Lösemi ve lenfomalarda uluslar arası bilime katkı nedeniyle TÜBİTAK TEŞVİK ÖDÜLÜ, TÜBİTAK, Ekim 1994
Paydaş S, "Lösemilerde glutathion ve p53 gen mutasyonları?? isimli çalışma ile PROF DR BEDİİ GORBON ÖDÜLÜ, TÜRKİYE KANSERLE SAVAŞ VAKFI , Nisan 1993
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi