Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2008 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2003 - 2008
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri fakültesi, 1997 - 2003
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
MYO Müdürü, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 20.01.2015 - 23.12.2016
Bolonya Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Üyeliği, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 10.06.2013 - Devam Ediyor
MYO Müdürü, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 20.01.2012 - 20.01.2015
Senato Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 15.09.2007 - 20.01.2012
VERDİĞİ DERSLER
Uzmanlık Alan Dersi, Doktora, 2015-2016
İngilizce, Ön Lisans, 2015-2016
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2015-2016
İngilizce, Ön Lisans, 2014-2015
İngilizce, Ön Lisans, 2014-2015
Plankton Bilgisi, Lisans, 2014-2015
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Uzmanlık Alan Dersi, Doktora, 2014-2015
Planktonda Nicel Analizler ve Biyomas Tahmin Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2014-2015
Planktonoloji, Lisans, 2014-2015
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Su Bitkileri, Lisans, 2013-2014
Su Bitkileri, Lisans, 2013-2014
Uzmanlık Alan Dersi, Doktora, 2013-2014
Uzmanlık Alan Dersi, Doktora, 2013-2014
Genel Biyoloji, Lisans, 2013-2014
Uzmanlık Alan dersi, Yüksek Lisans, 2013-2014
PLANKTONOLOJİ, Lisans, 2013-2014
Genel Botanik, Lisans, 2012-2013
Mesleki İngilizce I, Lisans, 2012-2013
Planktonoloji, Lisans, 2012-2013
Genel Biyoloji, Lisans, 2012-2013
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2012-2013
Uzmanlık Alan Dersi, Doktora, 2012-2013
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2011-2012
Su Bitkileri, Lisans, 2011-2012
Su Bitkileri, Lisans, 2011-2012
Su Bitkileri (İkinci Öğretim), Lisans, 2011-2012
Plankton Bilgisi, Lisans, 2011-2012
Uzmanlık Alan Dersi, Doktora, 2011-2012
Genel Botanik, Lisans, 2011-2012
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2011-2012
Uzmanlık Alan Dersi, Doktora, 2011-2012
Genel Biyoloji, Lisans, 2011-2012
Mesleki İngilizce I, Lisans, 2011-2012
Planktonoloji, Lisans, 2011-2012
Genel Botanik (İkinci Öğretim), Lisans, 2011-2012
Genel Biyoloji, Lisans, 2010-2011
Su Bitkileri (İkinci Öğretim), Lisans, 2010-2011
Su Bitkileri, Lisans, 2010-2011
Plankton Bilgisi, Lisans, 2010-2011
Su Bitkileri, Lisans, 2010-2011
Su Bitkileri (İkinci Öğretim), Lisans, 2010-2011
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, M.Piner, "İskenderun Körfezi Kıyısalındaki Bazı Makroalg Türleri ve Çökelinde Ağır metal Birikimlerinin Mevsimsel Değişimi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2008.
Yüksek Lisans, İ.Gür, "İSKENDERUN KÖRFEZİNDE DAĞILIM GÖSTEREN BAZI MAKROALG TÜRLERİNİN PİGMENT, ANTİOKSİDAN VE BESİN BİLEŞENLERİNİN MEVSİMSEL OLARAK İNCELENMESİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2015.
Yüksek Lisans, P.Kahyalar, "İskenderun Körfezi (Yumurtalık-Sugözü Kıyı Hattı) Fitoplanktonik Synechoccus Yoğunluğunun ve Biyomasının Mevsimsel Değişimleri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2007.
Yüksek Lisans, B.Ünlü, "İskenderun Körfezi (Kuzeydoğu Akdeniz) Fitoplankton Biyoması ile Deniz Suyuna Ait Bazı Fiziksel ve Kimyasal Parametrelerin Mevsimsel Değişimlerinin Saptanması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2006.
Yüksek Lisans, A.Akiz, "Karataş Kıyı Hattı (Kuzeydoğu Akdeniz) Planktonik Diatomlarında (Bacillariophycrae) Mevsimsel Değişimler", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2005.
Yüksek Lisans, M.Piner, "Babadıllimanı Koyu (Silifke-İçel) Fitoplanktonunda Mevsimsel Değişimlerin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2001.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, YÖK, Ekim, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi