Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"İSKEN-Sugözü Enerji Santralı Etki Alanı Deniz Ekolojisi İzleme Çalışması Projesi?? ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, İSKEN-12, Araştırmacı, Devam Ediyor
"İSKENDERUN KÖRFEZİNDE DAĞILIM GÖSTEREN BAZI MAKROALG TÜRLERİNİN PİGMENT, ANTİOKSİDAN VE BESİN BİLEŞENLERİNİN MEVSİMSEL OLARAK İNCELENMESİ", BAP Y.Lisans, BAP11, Yönetici, 2015
"İSKEN-Sugözü Enerji Santralı Etki Alanı Deniz Ekolojisi İzleme Çalışması Projesi?? ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, İSKEN-11, Araştırmacı, 2015
"Aladağ Meslek Yüksekokulu Madencilik ve Maden Çıkarma Laboratuvarı ile Ormancılık Laboratuvarı Altyapısının Oluşturulması", BAP Alt Yapı, FAY-2014-2823, Yönetici, 2015
"Yumurtalık kıyısal sularında (İskenderun Körfezi) mesozooplanktonun mevsimsel dağılımı ve fitoplankton boy grupları ile ilişkilerinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, SÜF2013BAP15, Yönetici, Devam Ediyor
"İSKEN-Sugözü Enerji Santralı Etki Alanı Deniz Ekolojisi İzleme Çalışması Projesi?? ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, İSKEN-10, Araştırmacı, 2013
"Kuzeydoğu akdeniz (İskenderun Körfezi) kıyısal sularında heterotrofik bakteri dağılımı ve yoğunluğunun incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, SÜF 2012BAP9, Yönetici, 2015
"İSKEN-Sugözü Enerji Santralı Etki Alanı Deniz Ekolojisi İzleme Çalışması Projesi?? ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, İSKEN-9, Araştırmacı, 2012
"İSKEN-Sugözü Enerji Santralı Etki Alanı Deniz Ekolojisi İzleme Çalışması Projesi?? ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, İSKEN-8, Araştırmacı, 2011
"İSKEN-Sugözü Enerji Santralı Etki Alanı Deniz Ekolojisi İzleme Çalışması Projesi?? ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, İSKEN-7, Araştırmacı, 2010
"Türkiye Kıyılarında Kentsel Atıksu Yönetimi: Sıcak Nokta ve Hassas Alanların Yeniden Tanımlanması, Atık Özümseme Kapasitelerinin İzleme-Modelleme Yöntemleriyle Belirlenmesi ve Sürdürülebilir Kentsel Atıksu Yatırım Planlarının Geliştirilmesi ", TÜBITAK Projesi, (SINHA)?? 107G066, Araştırmacı, 2011
"İskenderun körfezi (kuzeydoğu akdeniz) kıyı zonunda dağılım gösteren bazı kırmızı ve kahverengi makroalg türlerinin biyokimyasal içeriklerinin saptanması", BAP Arastırma Projesi, SUF2007BAP12, Yönetici, 2009
"Kuzeydoğu akdeniz ekosistemi (İskenderun Körfezi) fitoplanktonuna ait küçük boy gruplarının biyomas ve mevsimsel dinamiklerinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, SÜF2004BAP13, Yönetici, 2006
"Pikoplankton ve ultraplankton analizlerinde kullanılacak epifloresans mikroskop sisteminin kurulması", BAP Arastırma Projesi, 2004K120360-24, Yönetici, 2006
"İskenderun körfezinde dağılım gösteren bazı makroalg türlerinde ağır metal birikimlerinin mevsimsel değişimi", BAP Doktora, SÜF2003D1, Yönetici, 2006
"Kuzeydoğu akdeniz kıyısal sularındaki (iskenderun körfezi) potansiyel zararlı pitoplankton türleri ve bunların artışlarına etki eden çevresel faktörlerin saptanması", BAP Arastırma Projesi, SÜF2002BAP25, Yönetici, 2004
"Yumurtalık kıyısal sularında (İskenderun körfezi) besleyici elementlerin kirliliğe bağlı değişimlerinin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, SÜF.2000.11, Yönetici, 2001
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi