Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Terbıyık Kurt T., Polat S., "Introduction of a new Indo-Pacific marine cladoceran to the Mediterranean Sea", MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE, vol.18, pp.517-523, 2017
Terbiyik Kurt T., Polat S., "Zooplankton Abundance, Biomass, And Size Structure In The Coastal Waters Of The Northeastern Mediterranean Sea ", TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.39, pp.378-387, 2015
Kurt T., Polat S., "Characterization Of Seasonal And Inter-Annual Changes In The Abundance Of Species Of Marine Cladocera On The Turkish Coast Of The Northeastern Levantine Basin", Crustaceans, vol.87, pp.769-783, 2014
Polat S., Özoğul Y., "Seasonal Proximate And Fatty Acid Variations Of Some Seaweeds From The Northeastern Mediterranean Coast", OCEANOLOGIA, vol.55, pp.375-391, 2013 (Link)
Polat S., Terbıyık T., "Variations Of Planktonic Chlorophyll-A In Relation To Environmental Factors In A Mediterranean Coastal System (Iskenderun Bay, Northeastern Mediterranean Sea)", SAINS MALAYSIANA, vol.42, pp.1493-1499, 2013
Terbıyık T., Polat S., "Seasonal Distribution Of Coastal Mesozooplankton Community In Relation To The Environmental Factors In Iskenderun Bay (North-East Levantine, Mediterranean Sea)", JOURNAL OF THE MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION OF THE UNITED KINGDOM, vol.93, pp.1163-1174, 2013
Polat S., Uysal Z. , "Abundance And Biomass Of Picoplanktonic Synechococcus (Cyanobacteria) In A Coastal Ecosystem Of The Northeastern Mediterranean, The Bay Of Iskenderun", MARINE BIOLOGY RESEARCH , vol.5, pp.363-373, 2009
Polat S., Özoğul Y., "Fatty Acid, Mineral And Proximate Composition Of Some Seaweeds From The Northeastern Mediterranean Coast", ITALIAN JOURNAL OF FOOD SCIENCE, vol.21, pp.317-324, 2009
Polat S., Özoğul Y., "Biochemical Composition Of Some Red And Brown Macro Algae From The Northeastern Mediterranean Sea", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCES AND NUTRITION, vol.59, pp.566-572, 2008
Olgunoğlu M.P., Polat S., "Trace Metals In Marine Macroalgae Samples From The Iskenderun Bay, Turkey", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN , vol.17, pp.589-595, 2008
Polat S., "Effects Of Nutrient Enrichment On Coastal Phytoplankton Composition And Abundance In The Northeastern Mediterranean ", PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, vol.39, pp.2087-2095, 2007
Polat S., Koray T., "Planktonic Dinoflagellates Of The Northern Levantine Basin, Northeastern Mediterranean Sea", EUROPEAN JOURNAL OF PROTISTOLOGY , vol.43, pp.193-204, 2007
Polat S., "Seasonal Dynamics Of Phytoplankton In A Coastal Marine Ecosystem: Iskenderun Bay, Northeastern Mediterranean Sea", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN , vol.16, pp.756-763, 2007
Polat S., "Size-Fractionated Distribution Of The Phytoplankton Biomass In The Iskenderun Bay, North-Eastern Mediterranean Sea", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN , vol.15, pp.417-423, 2006
Polat S., Akiz A., Olgunoğlu M.P., "Daily Variations Of Coastal Phytoplankton Assemblages In Summer Conditions Of The Northeastern Mediterranean (Bay Of Iskenderun)", PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY , vol.37, pp.715-724, 2005
Polat S., Olgunoğlu M.P., "Seasonal Variations In Biomass, Abundance And Species Diversity Of Phytoplankton In The Iskenderun Bay (Northeastern Mediterranean)", PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY , vol.34, pp.101-112, 2002
Polat S., Olgunoğlu M.P., "Nutrients And Phytoplankton In The Babadillimani Bight, Northeastern Mediterranean Coast Of Turkey", INDIAN JOURNAL OF MARINE SCIENCES , vol.31, pp.188-194, 2002
Polat S., "Nutrients, Chlorophyll A And Phytoplankton In The Iskenderun Bay (Northeastern Mediterranean)", MARINE ECOLOGY-PUBBLICAZIONI DELLA STAZIONE ZOOLOGICA DI NAPOLI I , vol.23, pp.115-126, 2002
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kahyalar P., Polat S., "İskenderun Körfezi (Yumurtalık- Sugözü Kıyı Hattı) Pikoplanktonik Synechococcus Yoğunluk Ve Biyomasının Mevsimsel Değişimleri", Ç.Ü.Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.18, ss.57-65, 2008
Polat S., "İskenderun Körfezi?Nde (Kuzeydoğu Akdeniz) Diyatome Ve Dinoflagellatların Dağılımı Ve Mevsimsel Dinamikleri", e-Journal of FisheriesSciences.com (elektronik), cilt.2, ss.153-163, 2008
Çevik F., Polat S., Dural M., "Akyatan Ve Tuzla Lagünlerinin (Adana, Türkiye) Fitoplanktonu Ve Mevsimsel Değişimi. ", e-Journal of FisheriesSciences.com (elektronik), cilt.2, ss.19-29, 2008
Olgunoğlu M.P., Polat S., "Seasonal Changes Of Heavy Metals In Two Macroalge Species ?Cystoseira Corniculata (Phaeophyta), Laurencia Papillosa (Rhodophyta)? In The İskenderun Bay. ", Su Ürünleri Dergisi, cilt.24, ss.25-30, 2007
Polat S., "New Record For A Dinoflagellate Species (Gonyaulax Pacifica Kofoid) From Turkish Coastal Waters (Northeastern Mediterranean Sea). ", Turkish Journal of Botany, cilt.31, ss.67-70, 2007
Polat S., Kayaalp T., "Seasonal Changes Of Cell Volume Of Four Diatom Species In The İskenderun Bay, Northeastern Mediterranean Sea", Int.Journal of Black Sea/Mediterranean Environment, cilt.13, ss.93-107, 2007
Polat S., Akiz A., "Total And Size Fractionated Phytoplankton Biomass Off Karataş, Northeastern Mediterranean Coast Of Turkey", Int. Journal of Black Sea /Mediterranean Environment, cilt.13, ss.191-202, 2007
Polat S., Olgunoğlu M.P., Akiz A., Koray T., "Kuzeydoğu Akdeniz Kıyısal Sularında (İskenderun Körfezi) Dağılım Gösteren Potansiyel Zararlı Fitoplankton Türleri. ", Su Ürünleri Dergisi, cilt.23, ss.169-172, 2006
Sarıhan E., Göksu M., Polat S., Çevik C., Çevik F., Özütok M., Fındık Ö., Olgunoğlu M.P., Dural M., Keskinkan O., "İskenderun Demir Çelik Fabrikasından Çıkan Cürufun Yapısı, Çözünürlüğü Ve Denizel Ortama Olası Etkileri", Su Ürünleri Dergisi, cilt.23, ss.127-134, 2006
Akiz A., Polat S., "Karataş Kıyısal Suları (Kuzeydoğu Akdeniz) Planktonik Diyatomları. ", Su Ürünleri Dergisi, cilt.23, ss.1-7, 2006
Polat S., "New Record For A Dinoflagellate Species (Citharistes Regius Stein) In The Northern Levantine Basin (Eastern Mediterranean). ", Turkish Journal of Botany, cilt.28, ss.507-509, 2004
Polat S., Koray T., "New Records For The Genus Heterodinium Kofoid (Dinophyceae) From Turkish Coastal Waters (Northeastern Mediterranean), ", Turkish Journal of Botany, cilt.27, ss.427-430, 2003
Polat S., Koray T., "New Records Of The Genus Histioneis F.R.Von Stein (Dinophyceae) From Turkish Coastal Waters??", Turkish Journal of Botany, cilt.26, ss.481-484, 2002
Polat S., Işik O., "Phytoplankton Distribution, Diversity And Nutrients At The Northeastern Mediterranean Coast Of Turkey (Karataş-Adana)", Turkish Journal of Botany, cilt.26, ss.77-86, 2002
Polat S., "Kuzeydoğu Akdeniz Kıyıları (Karataş-Adana) Fitoplanktonu Biyomas Tahmininde Hücre Hacimlerinin Kullanımı Ve Mevsimsel Değişimlerin Diğer Yöntemlerle Birlikte Değerlendirilmesi??", Su Ürünleri Dergisi, cilt.19, ss.147-155, 2002
Kayaalp T., Polat S., "Tüm Gözlemli Ve Eksik Gözlemli Regresyon Modelinde Klorofil A Miktarının Tahmini?? ", Su Ürünleri Dergisi, cilt.18, ss.529-535, 2001
Koray T., Gökpınar Ş., Polat S., Türkoğlu L., Yurga L., Çolak F., Benli H., Sarıhan E., "``Türkiye Denizlerinin (Karadeniz, Ege Denizi Ve Kuzeydoğu Akdeniz) Mikroplankton (Bir Hücreliler) Topluluklarının Kalitatif Özelliklerinin Karşılaştırılması??", Su Ürünleri Dergisi, cilt.17, ss.231-247, 2000
Sayın S. , Işik O., Polat S., "Bir Rotifera Türü, Brachionus Plicatilis Müller, 1786?In Farklı Mikroalg Türleri (Isochrysis Galbana Parke, Tetraselmis Chuii Bucker, Rhinomonas Reticulata (Lucas) Novamizo, Pavlova Lutheri (Droop) Green, Chlorella Vulgaris Beijerinck) Ile Beslenmesi Üzerine Bir Araştırma??", Turkish Journal of Biology, cilt.24, ss.87-95, 2000
Polat S., Işik O., "Sıcaklığın Pavlova Lutheri (Droop) Green Büyümesine Etkisi", Su Ürünleri Dergisi, cilt.17, ss.143-149, 2000
Polat S., Sarıhan E., Koray T., "Seasonal Changes In The Phytoplankton Of The Northeastern Mediterranean (İskenderun Bay), ", Turkish Journal of Botany, cilt.24, ss.1-12, 2000
Polat S., Avşar D., Işik O., Çiçek E., "Interrelationships Between Phytoplankton Abundance And Physico-Chemical Parameters In Yumurtalık Bight, Northeastern Mediterranean??,", Su Ürünleri Dergisi, cilt.17, ss.129-142, 2000
Polat S., Polat A., Işik O., Sarıhan E., "Üç Farklı Organik Gübrenin (Koyun, Sığır, Tavuk) Tilapia Yetiştirme Havuzlarında Primer Produktivite Ve Toplam Balık Verimi Üzerine Olan Etkileri", Ç.Ü.Ziraat Fak.Dergisi, cilt.10, ss.17-32, 1995
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Terbıyık T., Ak Orek Y., Gubanova A., Uysal Z., Polat S., "Abundance, Biomass And Size Composition Of Nesozooplankton Communities In The Clician Basin", SESAME Final Scientific Conference, YUNANISTAN, - , pp.1-
Akbulut G., Yılmaz H., Çevik F., Polat S., Terbiyik Kurt T., Güzel E., "Problems of the Lagoon Systems: Example of the Akyatan Lagoon", Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı 2016, ANKARA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, ss.82-83
Polat S., Terbiyik Kurt T., Akbulut G., Yılmaz H., "INTERANNUAL VARIATIONS IN ABUNDANCE OF PICOPHYTOPLANKTON IN COASTAL WATERS OF NORTHEASTERN MEDITERRANEAN (ISKENDERUN BAY)", FABA 2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, pp.267-267
Terbiyik Kurt T., Polat S., Uysal Z., Orek Y.A., "Spatial Distribution of Mesozooplankton Communities in Spring Time in the Black Sea", Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı 2016, ANKARA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, ss.56-57
Akbulut G., Polat S., Yılmaz H., Çevik F., Terbiyik Kurt T., "Temporal and Spatial Variations of Chlorophyll-a in Akyatan Lagoon", Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı 2016, ANKARA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, ss.313-313
Polat S., Terbiyik Kurt T., Gür İ. , "ANTIOXIDANT SUBSTANCES, PIGMENTS AND PROXIMATE COMPOSITION OF SOME SEAWEEDS FROM THE NORTHEASTERN MEDITERRANEAN COAST OF TURKEY", FABA 2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, pp.494-494
Terbiyik Kurt T., Polat S., Uysal Z. , Ak Örek Y., "Mesozooplankton distribution in epipelagic waters of Cilician Basin (Northeastern Mediterranean Sea)", ICES/PICES 6th Zooplankton Production Symposium "New Challenges in a Changing Ocean", Bergen, NORVEÇ, 9-13 Mayıs 2016, pp.0-0
Terbıyık Kurt T., Polat S., Yılmaz H., Akbulut G., "Kuzeydoğu Akdeniz kıyısal sularında zooplankton topluluklarının Mevsimsel dağılımı,", Ekoloji 2015 Sempozyumu, SİNOP, TÜRKIYE, 6-9 Mayıs 2015, ss.1-1
Terbıyık Kurt T., Polat S., Akbulut G., Yılmaz H., "İskenderun Körfezi Kopepod Türlerinin Mevsimsel Değişimi ", 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2015, ss.1-1
Gür İ., Polat S., "İSKENDERUN KÖRFEZİNDE DAĞILIM GÖSTEREN İKİ MAKROALG TÜRÜNDE TOPLAM FENOLİK MADDE VE PİGMENT İÇERİKLERİNİN MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ*", Uluslararası Tıbbı Nebevi Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 7-10 Ekim 2015, pp.1-1
Terbıyık Kurt T., Mavruk S., Avşar D., Polat S., Akbulut G., Yilmaz H., "Spatial And Temporal Distribution Of Zooplankton Biomass In Iskenderun Bay (Northeastern Mediterranean Sea).", FABA 2014 International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, TRABZON, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, vol.1, no.1, pp.428-428
Polat S., Terbıyık Kurt T., Gür İ. , Yılmaz H. , Akbulut G., "SIZE DISTRIBUTION OF MESOZOOPLANKTON BIOMASS IN RELATION TO SIZE FRACTIONED CHLOROPHYLL-A IN COASTAL WATERS OF İSKENDERUN BAY", FABA 2014-International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, TRABZON, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, pp.415-415
Polat A., Polat S., Şimşek A., "Determination Of Some Pecticide Residues In Seaweeds Of İskenderun Bay (Northeastern Mediterranean)", Balkan Agricultural Congress, EDİRNE, TÜRKIYE, 8-11 Eylül 2014, pp.369-369
Polat S., Terbıyık Kurt T., "Variations In Heterotrophic Bacteria In Coastal Waters Of Northeastern Mediterranean (Iskenderun Bay)", FABA 2014-International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, TRABZON, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, pp.411-411
Polat S., Terbıyık Kurt T., "Interannual And Seasonal Variations Of Coastal Mesozooplankton Abundance And Biomass In İskenderun Bay.", 40 th SIESM Congress, Marsilya, FRANSA, 28 Ekim - 1 Kasım 2013, pp.1-x
Terbıyık Kurt T., Polat S., Mavruk S., Gür İ., "İskenderun Körfezi'Nin Kıyısal Ve Açık Kesimlerinde Cladocera Dağılımının Karşılaştırılması", FABA, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 21-24 Kasım 2012, ss.1-x
Terbıyık T., Polat S., Gür İ., "Yumurtalık Kıyısal Sularında (İskenderun Körfezi) Zooplankton Toplulukjlarının Mevsimsel Değişimi", Ekoloji 2012 Sempozyumu, KİLİS, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2012, ss.1-x
Terbıyık Kurt T., Polat S., "Yumurtalık (Kuzeydoğu Akdeniz) Kıyısal Sularında Zooplankton Bolluk Ve Biyokütlesindeki Zamansal Değişimler", FABA, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 21-24 Kasım 2012, ss.1-x
Polat S., Tuğrul S., Terbıyık Kurt T., Ak Örek Y., "Klikya Baseninde (Kuzeydoğu Akdeniz)Protozooplankton Topluluklarının Bolluk Ve Dağılımı", FABA, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 21-24 Kasım 2012, ss.1-x
Polat S., Terbıyık Kurt T., Gür İ., Akbulut G., "İskenderun Körfezi (Kuzeydoğu Akdeniz)Kıyısal Sularında Klorofil A Düzeylerinin Yıllara Göre (2005-2011) Değişimi", FABA, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 21-24 Kasım 2012, ss.1-x
Terbıyık Kurt T., Polat S., "Kuzeydoğu Levant Denizi Kıyısal Sularında Cladocera Topluluklarının Yıllara Göre Değişimi", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, ss.1-x
Terbıyık T. , Polat S., "İskenderun Körfezi Kıyısal Sularındamesozooplankton Topluluklarının Mevsimsel Değişimi", FABA, SAMSUN, TÜRKIYE, 7-9 Eylül 2011, ss.1-x
Terbıyık T., Ak Orek Y., Gubanova A., Uysal Z., Polat S., "Changes In Mesozooplankton Abundance&Biomass And Species Composition With Depth In The Levantine Basin (Eastern Mediterranean)", 39 th CIESM Congress, Venedik, ITALYA, 10-14 Mayıs 2011, pp.1-x
Polat S., Terbıyık Kurt T., Mavruk S., "İskenderun Körfezi (Kuzey Doğu Akdeniz) Mesozooplankton Biyokütlesinin Zamansal Değişimi", Fish Biology and Aquaculture Symposium, Balıkcılık ve Akvakultur Sempozyumu, SAMSUN, TÜRKIYE, 7-9 Eylül 2011, ss.1-1
Terbıyık Kurt T., Uysal Z., Polat S., Ak Örek Y., "Distribution And Abundance Of The Chaetognath Species In The Cilician Basin (Eastern Mediterranean)", 11 th ICZEGAR, Herakleion, YUNANISTAN, 21-25 Eylül 2009, pp.1-x
Terbıyık T., Polat S., "İskenderun Körfezinde (Kuzeydoğu Akdeniz, Zooplankton Kompozisyonu Ve Bolluğunun Mevsimsel Değişimi", 15.Ulusal Su ürünleri Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 1 Temmuz 209 - 4 Temmuz 2009, ss.1-x
Polat S., Terbıyık T., "Variations Of Planktonic Chlorophyll A In A Mediterranean Coastal System (İskenderun Bay, Northeastern Mediterranean Sea), ", International Conference on Plants&Environmental Pollution , KAYSERİ, TÜRKIYE, 6-11 Temmuz 2009, pp.27-27
Polat S., "The Interannual Variations Of Phytoplankton Abundance In Relation To Hydrographical And Meteorological Factors In The İskenderun Bay, Northeastern Mediterranean Sea. ", Second Annual YÖK-SUNY Collaboration Symposium, ADANA, TÜRKIYE, 23-25 Mayıs 2007, pp.335-340
Polat S., Akiz A., Piner M.P., "Phytoplankton Composition Of The Babadıllimanı Bight And Offshore Waters (Northeastern Mediterranean). ", Türkiye?nin Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferansı, ADANA, TÜRKIYE, 7-11 Eylül 2004, cilt.1, ss.43-51
Polat S., Toklu B. , Sarıhan E., "Seasonal Distribution Of Protozooplankton In İskenderun Bay (Northeastern Mediterranean). Oceanography Of Eastern Mediterranean And Black Sea, Similarities And Differences Of Two Interconnected Basins", ?second International Conference on Oceanography of Eastern Mediterranean and Black Sea, ANKARA, TÜRKIYE, 14-18 Ekim 2002, pp.839-844
Polat S., Toklu B. , Piner M.P., "Babadıllimanı Koyu (Silifke-İçel) Tintinnid (Ciliata) Türleri??", XI., Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, HATAY, TÜRKIYE, 4-6 Eylül 2001, cilt.1, ss.504-512
Işik O., Polat S., Uyarlar V., "Farklı Işık Düzeylerinde Klorofil A Yoğunluklarının Değişimi?", X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 22-24 Eylül 1999, cilt.2, ss.563-576
Işik O., Polat S., Uyarlar V., "Sıcaklığın Tetraselmis Chuii (Prasinophyceae) Büyümesine Etkisi,", X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 22-24 Eylül 1999, cilt.2, ss.803-813
Işik O., Polat S., Uyarlar V., "Çukurova İklim Koşullarında Tetraselmis Chuii Butcher Ve Chlorella Vulgaris Beijerinck (Chlorophyta)?In Dışarı Kültürü Üzerine Bir Çalışma, ", XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 1998, cilt.2, ss.292-303
Avşar D., Polat S., Işik O., "Yumurtalık Koyu (Adana) Yaz Fitoplanktonu Üzerine Bir Araştırma?", XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 7 Eylül - 10 Temmuz 1998, cilt.2, ss.227-239
Avşar D., Polat S., Çiçek E., "Yumurtalık Koyu (Adana) Nutrient Düzeyi Ve Deniz Analarının Bulunurluğu, ", XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 7 Eylül - 10 Temmuz 1998, cilt.2, ss.323-332
Polat S., Polat A., Işik O., "Tavuk Gübresi Uygulanan Toprak Ve Beton Havuzların Fitoplankton Kompozisyonu Ve Havuz Verimi Açısından Karşılaştırılması??", XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 6-8 Temmuz 1994, ss.346-352
Polat S., Terbıyık T. , Mavruk S., Gür İ. , "İskenderun Körfezi (Kuzeydoğu Akdeniz)Protozooplankton Topluluklarının Tür Kompozisyonu Ve Yoğunluğunun Mevsimsel Değişimleri", 21.Ulusal Biyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3 Eylül 2012 - 7 Eylül 212, ss.1-x
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi