Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Su Ürünleri -> Diğer
İstatistik Analiz ve Uygulamaları
Populasyon Dinamiği
Bayesyen Analiz
Balıkçılık Biyolojisi
Mikroplastik
Deniz Çöpleri
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Su Ürünleri
Akuatik Toksikoloji
Hidrobiyoloji
Su Kirliliği ve Kontrolü
Su Kalitesi ve Su kirliliği
İstatistiksel Analiz
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Environmental Sciences
Ecology
Biodiversity Conservation
Biology
Mathematical & Computational Biology
Statistics & Probability
Mathematics, Applied
Mathematics, Interdisciplinary Applications
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi