Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"İskenderun Körfezi Çevresinde Bulunan Kumul Sahillerdeki Mikroplastik Kirliliğinin Mevcut Durumunun Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 117Y212, Yönetici, Devam Ediyor
"Potential Interaction between sea turtles (Caretta caretta and Chelonia mydas) and marine litter in Samandağ (Northeastern Mediterranean Sea) beach", Bilimsel Araştırma Projesi, 23605-1, Yönetici, 2018
"İskenderun Körfezinin Yumuşak Zemininde Bulunan Yumuşakçaların Mollusca Derinliklere Göre Zamansal ve Alansal Dağılımları", BAP Diğer, FBA-2016-7389, Araştırmacı, Devam Ediyor
"İskenderun Körfezi Kıyılarında Dağılım Gösteren Lithophaga lithophaga Linne 1758 Popülsyonun Araştırılması", BAP Diğer, FBA-2016-7634, Yönetici, Devam Ediyor
"İskenderun Körfezi'nde Su Kolonunda, Sedimentte ve Bazı Ekonomik Balık Türlerindeki Mikroplastiklerin Alansal ve Zamansal Dağılımının Belirlenmesi", BAP Diğer, FBA-2016-7043, Yönetici, Devam Ediyor
"Yumurtalık Kuzeydoğu Akdeniz Kıyısal Zonunda Dağılış Gösteren Pelates quadrilineatus Russell 1986 Balığının Bazı Biyolojik Özellikleri ", BAP Diğer, FBA-2015-3762, Araştırmacı, Devam Ediyor
"AMATÖR OLTA AVCILIĞINDA SARGOZUN (Diplodu sargus Lin 1758) İĞNE SEÇİCİLİĞİNİN BELİRLENMESİ", BAP Diğer, FBA-2015-3315, Araştırmacı, Devam Ediyor
"İsken Sugözü Enerji Üretim Santrali Etki Alanı Deniz Ekolojisi İzleme Çalışması Projesi", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, 01, Araştırmacı, 2015
"İsken Sugözü Enerji Üretim Santrali Etki Alanı Deniz Ekolojisi İzleme Çalışması Projesi", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, 01, Araştırmacı, 2014
"Alabalık ( Salmo Trutta ) ve Levrekte ( Dıcentrarchus Labrax ) Myostatin Gen Polimorfizminin Araştırılması ", BAP Diğer, SÜF2013BAP24, Araştırmacı, 2015
"İskenderun Körfezinde Bulunan Sesil Epilit Canlıların Mollusca Faunası", BAP Diğer, SÜF2013BAP21, Araştırmacı, 2014
"İskenderun Körfezi'ndeki Mavi Yengeç'in ( Callınectes Sapıdus ) Bazı Popülasyon Dinamiği Parametrelerinin Tahmini", BAP Diğer, SÜF2013BAP25, Araştırmacı, 2015
"Balıklarda Büyüme Parametrelerinin Bayesyen İstatiksel Yöntemle Tahmini", BAP Doktora, SÜF2012D4, Araştırmacı, 2016
"3. Seyhan Baraj Gölü (Adana)?nde Kafeslerde Yetiştirilen Alabalıkların, Farklı Yağ ve Protein Seviyeleri İçeren Yemler ve Açlık Tokluk Döngüleriyle Beslenerek Yetiştiricilik Maliyetlerinin Azaltılması İmkânlarının Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 111O774, , 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi