Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Optimal determination of parameters of some biased estimators using genetic algorithm and risk comparisons of estimators", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-10303, Yönetici, Devam Ediyor
"BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM DESTEĞİ (BEK)", BAP Diğer, FED-2017-9175, Yönetici, 2017
"Ekolojik Regresyon Yöntemi ile Seçmen Tercihlerinin Partiler Arası Geçiş Olasılıklarının Analizi ", BAP Diğer, 1245, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Prediction Performance of the New Linear Convex Combination of the Biased Regression Estimators", BAP Diğer, FED-2017-8831, Yönetici, 2017
"Tahmin edicilere bayesyen yaklaşım ve karşılaştırmalar", BAP Doktora, FDK-2015-3609, Yönetici, 2017
"Stein Rule Restricted Ridge Regression Estimator", Diğer Projeler, FED-2015-4597, Araştırmacı, 2015
"The Performance of the Optimal Extended Balanced Loss Function Estimators and Predictors", Diğer Projeler, FED-2015-4399, Yönetici, 2015
". TOKER,S.; KAÇIRANLAR, S. (2013) On the performance of two parameter ridge estimator under the mean square error criterion. Applied Mathematics and Computation. 219, 4718-4728. ", Diğer Projeler, FYD-2014-2641, Yönetici, 2015
"A SURVEY OF LIU ESTIMATOR", Diğer Projeler, FED-2014-2685, Yönetici, 2015
"Lineer regresyon modelinde bayes tahmin ediciler", BAP Y.Lisans, FEF2013YL20, Yönetici, 2013
"Dayanıklı Yanlı Tahmin Ediciler", BAP Doktora, FEF2013D15, Yönetici, 2015
"IMPROVED ESTIMATORS IN THE SIMULTANEOUS EQUATIONS MODEL", BAP Doktora, FDK-2015-2852, Yönetici, 2015
"Ridge Regresyon Tahmin Edici ile İlişkili Tahmin Ediciler", BAP Y.Lisans, FEF2009YL55, Yönetici, 2011
"Alternatif Yanlı Tahmin Ediciler", BAP Arastırma Projesi, FEF2009BAP25, Yönetici, 2011
"Yanlı Tahmin Ediciler ve Ekonometride Uygulamaları ", BAP Doktora, FEF2008D20, Yönetici, 2010
"Çoklu iç ilişki ile ilgili problemler", BAP Doktora, FEF2006D7, Yönetici, 2008
"Türkiye Doğal Gaz Pazar Araştırması Etüdü", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1, Araştırmacı, 2003
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi