Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Prediction Performance of the New Linear Convex Combination of the Biased Regression Estimators", BAP Diğer, FED-2017-8831, Yönetici, 2017
"BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM DESTEĞİ (BEK)", BAP Diğer, FED-2017-9175, Yönetici, 2017
"The Performance of the Optimal Extended Balanced Loss Function Estimators and Predictors", Diğer Projeler, FED-2015-4399, Yönetici, 2015
"Stein Rule Restricted Ridge Regression Estimator", Diğer Projeler, FED-2015-4597, Araştırmacı, 2015
"Tahmin edicilere bayesyen yaklaşım ve karşılaştırmalar", BAP Doktora, FDK-2015-3609, Yönetici, 2017
"A SURVEY OF LIU ESTIMATOR", Diğer Projeler, FED-2014-2685, Yönetici, 2015
". TOKER,S.; KAÇIRANLAR, S. (2013) On the performance of two parameter ridge estimator under the mean square error criterion. Applied Mathematics and Computation. 219, 4718-4728. ", Diğer Projeler, FYD-2014-2641, Yönetici, 2015
"Dayanıklı Yanlı Tahmin Ediciler", BAP Doktora, FEF2013D15, Yönetici, 2015
"IMPROVED ESTIMATORS IN THE SIMULTANEOUS EQUATIONS MODEL", BAP Doktora, FDK-2015-2852, Yönetici, 2015
"Lineer regresyon modelinde bayes tahmin ediciler", BAP Y.Lisans, FEF2013YL20, Yönetici, 2013
"Ridge Regresyon Tahmin Edici ile İlişkili Tahmin Ediciler", BAP Y.Lisans, FEF2009YL55, Yönetici, 2011
"Alternatif Yanlı Tahmin Ediciler", BAP Arastırma Projesi, FEF2009BAP25, Yönetici, 2011
"Yanlı Tahmin Ediciler ve Ekonometride Uygulamaları ", BAP Doktora, FEF2008D20, Yönetici, 2010
"Çoklu iç ilişki ile ilgili problemler", BAP Doktora, FEF2006D7, Yönetici, 2008
"Türkiye Doğal Gaz Pazar Araştırması Etüdü", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1, Araştırmacı, 2003