Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, 2016 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 2013 - 2016
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Dekan, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Kozan İşletme Fakültesi, , 21.11.2017 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
FİNANSMAN SEMİNERLERİ, Doktora, 2013-2014
FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ VE TÜREV ARAÇLAR, Yüksek Lisans, 2013-2014
FİNANSAL YÖNETİM, Lisans, 2013-2014
FİNANSAL POLİTİKA VE STRATEJİLERİ, Doktora, 2013-2014
DIŞ TİCARET FİNANSMANI, Yüksek Lisans, 2013-2014
FINANCIAL MANAGEMENT II, Lisans, 2013-2014
SERMAYE PİYASASI ANALİZLERİ, Yüksek Lisans, 2013-2014
FINANCIAL MANAGEMENT 1, Lisans, 2013-2014
DAVRANIŞSAL FİNANS, Doktora, 2013-2014
PORTFÖY YÖNETİMİ, Doktora, 2012-2013
FINANCIAL MANAGEMENT II, Lisans, 2012-2013
FİNANSAL YÖNETİM, Yüksek Lisans, 2012-2013
SİGORTA İŞLETMECİLİĞİ, Lisans, 2011-2012
BUSINESS FINANCE, Lisans, 2011-2012
PORTFÖY YÖNETİMİ, Lisans, 2010-2011
FİN.RİSK YÖN.VE TÜR.ARAÇ. , Yüksek Lisans, 2010-2011
SERMAYE PİYASASI ANALİZİ, Lisans, 2009-2010
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, S.Evci, "Emtia Piyasasında Piyasa Riskinin Yönetimi: Riske Maruz Değer Yöntemi ile Bir Uygulama", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2014.
Yüksek Lisans, S.Ulziibat, "Genel Müdür Değişikliği Duyurularının Pay Getirileri Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi: Borsa İstanbul Şirketleri Örneği", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2017.
Yüksek Lisans, G.Elbir, "Enerji Sektöründeki Yatırım Duyurularının Pay Getirileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2016.
Yüksek Lisans, H.İnan, "Momentum Yatırım Stratejisinin Karlılığının İMKB?de Test Edilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2011.
Yüksek Lisans, A.Çoban , "İMKB de Sürü Davranışının Test Edilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2009.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi