Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kandir S.Y., Erişmiş A., Öztürk İ., "INVESTIGATING EXCHANGE RATE EXPOSURE OF ENERGY FIRMS: EVIDENCE FROM TURKEY", PRAGUE ECONOMIC PAPERS, vol.24, pp.729-743, 2015
Kandir S.Y., Acaravci A., Öztürk İ., "Causality Between Natural Gas Prices And Stock Market Returns In Turkey", ECONOMIA POLITICA, vol.24, pp.203-220, 2013 (Link) (Abstract)
Acaravci A., Kandir S.Y., Öztürk İ., "Natural Gas Prices And Stock Prices: Evidence From Eu-15 Countries", ECONOMIC MODELLING, vol.29, pp.1646-1654, 2012 (Link) (Abstract)
Önal Y.B., Karadeniz E., Kandir S.Y., Balcilar M., "Determinants Of Capital Structure: Evidence From Turkish Lodging Companies", INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY HOSPITALITY MANAGEMENT, vol.21, pp.594-609, 2009
Canbaş S. , Kandir S.Y., "Investor Sentiment And Stock Returns: Evidence From Turkey", EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE, vol.45, pp.36-52, 2009 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yücel E., Kandir S.Y., "Çimento Sektöründe Rekabet ve Firma Performansı: Türkiye Örneği", Verimlilik Dergisi, ss.117-133, 2018 (Link)
Evci S., Kandir S.Y., "EURO/TL KURUNA İLİŞKİN PİYASA RİSKİNİN ÖLÇÜLMESİ: RİSKE MARUZ DEĞER (VaR) YÖNTEMİ İLE BİR UYGULAMA", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.14, ss.212-239, 2017 (Link) (Özet)
Kandir S.Y., Yakar S., "Yeşil Tahvil Piyasaları: Türkiye?de Yeşil Tahvil Piyasasının Geliştirilebilmesi için Öneriler", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.26, ss.159-175, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Kandir S.Y., Elbir G., "Borsa İstanbul Enerji Şirketlerinin Yatırım Duyurularının Pay Getirileri Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Analiz", TİSK Akademi, cilt.12, ss.98-115, 2017 (Link)
Kandir S.Y., Yakar S., "Yenilenebilir Enerji Yatırımları için Yeni Bir Finansal Araç: Yeşil Tahviller", Maliye dergisi, pp.85-110, 2017 (Link)
Elbir G., Kandir S.Y., "Yatırım Duyurularının Pay Getirileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Demir-Çelik Sektörü Örneği", EKONOMİ BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.9, ss.16-32, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Evci S., Kandir S.Y., "Optimal Hedge Oranı Tahmini: Dolar /TL Vadeli İşlem Sözleşmeleri Üzerine Bir Uygulama", TİSK Akademi, cilt.12, ss.187-200, 2017 (Link)
Yakar S., Kandir S.Y., "Türkiyede Sosyal Harcamaların Finansmanında Yeni Bir Finansal Araç Önerisi: Sosyal Etkili Tahvil", Bankacılar Dergisi, ss.15-36, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Evci S., Kandir S.Y., "Piyasa Riskinin Ölçülmesi: Enerji Piyasası Üzerine Bir Uygulama", TİSK Akademi, cilt.11, ss.108-135, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Kandir S.Y., Evci S., "Altın Piyasasında Piyasa Riskinin Ölçülmesi: Riske Maruz Değer (Var) Yöntemi Ile Bir Uygulama", Bankacılar, no.92, ss.53-70, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Kandir S.Y., Kakilli S., Zelka A., "Kurumsal Yönetimin Bist Şirketlerinin Performanslarına Etkisinin Araştırılması", Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.171-183, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Kandir S.Y., Evci S., "Endüstriyel Metal Piyasasında Piyasa Riskinin Ölçülmesi: Riske Maruz Değer (Var) Yöntemi İle Bir Uygulama", Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.157-170, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Kandir S.Y., Erişmiş A., Karadeniz E., "The Exchange Rate Risk Of Turkish Tourism Firms", The Journal of Hospitality Financial Management, vol.23, pp.63-71, 2015 (Link) (Abstract)
Kandir S.Y., Karadeniz E., İskenderoğlu Ö. , "Sistematik Riskin Belirleyicileri: Borsa Istanbul Turizm Şirketleri Üzerinde Bir Araştirma", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.24, ss.189-202, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Kandir S.Y., Uzkaralar Ö., Çerçi G., "Yatırımcı Duyarlılığı Temsilcileri: Yatırım Ortaklıkları İskontosu Ve Tüketici Güven Endeksi Örneği", BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, cilt.7, ss.55-75, 2013 (Link)
Kandir S.Y., "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu Açıklamalarının Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi", Bankacılar, ss.21-31, 2013 (Link)
Önal Y.B., Kandir S.Y., Yakar Y.D.D.S., "`Sukuk-Kira Sertifikası? Ve Vergisel Boyutunun İncelenmesi", Bankacılar, cilt.24, ss.72-94, 2013 (Link)
Kandir S.Y., Yakar S., "Kurumlar Vergisi Oranındaki Değişikliğin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi", Maliye Dergisi, ss.170-186, 2012 (Link)
Önal Y.B., Kandir S.Y., Çerçi G., "Profitability Analysis Of Banks:An Application On The Turkish Banking Industry", The ISE Review, vol.13, no.50, pp.29-44, 2012 (Link)
Kandir S.Y., Yakar Y.D.D.S., "Türkiye?De Belediyelerin Tahvil İhracı Ve Amerika Birleşik Devletleri Uygulaması", Maliye Dergisi, ss.430-447, 2012 (Link)
Kandir S.Y., İnan H., "Momentum Yatırım Stratejisinin Karlılığının İmkb?De Test Edilmesi ", BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, cilt.5, ss.51-70, 2011 (Link)
Önal Y.B., Karadeniz E., İskenderoğlu Ö. , Kandir S.Y., "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Yardımıyla Oteller Ve Lokantalar Sektörünün Finansman Kararlarının İncelenmesi", SOİD Seyehat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, cilt.8, ss.15-25, 2011 (Link)
Kandir S.Y., Karadeniz E., İskenderoğlu Ö. , Önal Y.B., "Firm Size And Capital Structure Decisions: Evidence From Turkish Lodging Companies", International Journal of Economic and Financial Issues, vol.1, pp.1-11, 2011 (Link)
Önal Y.B., Karadeniz E., Kandir S.Y., "Varlık Yapısı Ve Sermaye Yapısı Kararları: Otel Ve Lokantalar Sektörü Ile İnşaat Sektörünün Karşılaştırmalı Analizi", Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.48, ss.61-78, 2011 (Link)
Önal Y.B., İskenderoğlu Ö. , Kandir S.Y., "Hisse Senedi Piyasası Ve Reel Ekonomik Faaliyetler Arasındaki İlişkinin Araştırılması", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.333-348, 2011 (Link)
Kandir S.Y., "Yerli Kurumsal Yatırımcılar Ve Sermaye Piyasalarının Gelişimi", Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.47, ss.67-78, 2010 (Link)
Kandir S.Y., Erişmiş A., "Investigating Exchange Rate Exposure Of Bank Shares: Empirical Evidence From Ise", ISE REVIEW, vol.11, pp.49-68, 2010 (Link)
Kandir S.Y., "Investigating Investment Preferences Of Institutional Investors Toward Ise", ISE REVIEW, vol.11, pp.29-56, 2010 (Link)
Önal Y.B., Karadeniz E., Kandir S.Y., "Konaklama İşletmelerinde Gayrimenkul Değerleme Ve Bütünsel Değerin Hesaplanması: Hipotetik Bir Uygulama", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.20, ss.39-57, 2009 (Link)
Kandir S.Y., "İnançlı Mülkiyet İlkesinin İmkb?De İncelenmesi", BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, cilt.3, ss.81-100, 2009 (Link)
Kandir S.Y., Erişmiş A., Kakilli S., "Hisse Senedi Beta Katsayılarının Tahmini Ve Düzeltilmesi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üzerine Bir Uygulama", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.18, ss.270-280, 2009 (Link)
Kandir S.Y., "Macroeconomic Variables, Firm Characteristics And Stock Returns: Evidence From Turkey", International Research Journal of Finance and Economics, pp.35-45, 2008 (Link)
Kandir S.Y., Erişmiş A., Canbaş S. , "The Analysis Of The Impact Of Size And Book-To-Market Ratio On The Stock Returns Of Ise Companies", ISE REVIEW, vol.10, pp.1-16, 2008 (Link)
Kandir S.Y., "Yabancı Yatırımcıların Türkiye?Deki Yatırım Tercihlerinin Araştırılması ", Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss.199-209, 2008 (Link)
Önal Y.B., Özmen D.M., Karadeniz E., Kandir S.Y., "Türk Turizm Sektöründe Büyüme Göstergelerinin Turizm İşletmelerinin Finansal Performansına Etkisinin İncelenmesi", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.10, ss.311-238, 2008 (Link)
Kandir S.Y., Canbaş S. , "Yatırımcı Duyarlılığının İmkb Sektör Getirileri Üzerindeki Etkisi ", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.219-247, 2007 (Link)
Kandir S.Y., İskenderoğlu Ö. , Önal Y.B., "Finansal Gelişme Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Araştırılması ", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.16, ss.311-326, 2007 (Link)
Kandir S.Y., Erişmiş A., Canbaş S. , "Hisse Senedi Verimini Etkileyen Bazı Şirket Özelliklerinin İmkb Şirketlerinde Test Edilmesi", Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.44, ss.15-27, 2007 (Link)
Kandir S.Y., Karadeniz E., Önal Y.B., "Seçilmiş Paydaşların Swot Yöntemiyle Türk Turizm Yatırımlarını Değerlendirmesine Yönelik Bir Pilot Çalışma", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.18, ss.195-205, 2007 (Link)
Önal Y.B., Karadeniz E., Kandir S.Y., "Türkiye?De Büyük Sanayi İşletmelerinde Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörlerin Analizi", MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, cilt.9, ss.145-167, 2007
Kandir S.Y., "Tüketici Güveni Ve Hisse Senedi Getirileri İlişkisi: İmkb Mali Sektör Şirketleri Üzerinde Bir Uygulama ", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.15, ss.217-230, 2006 (Link)
Önal Y.B., Karadeniz E., Kandir S.Y., "Piyasa Katma Değeri (Mva) İle Finansal Performans Ölçütleri Arasındaki İlişkinin Ölçülmesi: İmkb?Ye Kote 5 Turizm İşletmesi Üzerine Bir Uygulama", Muhasebe ve Denetime Bakış, cilt.6, ss.13-30, 2006 (Link)
Kandir S.Y., Canbaş S. , "Hisse Senedi Getirilerinde Yatırımcı Psikolojisinin Etkisinin Yatırım Ortaklıkları İskontosu Ile İncelenmesi ", Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss.26-39, 2006 (Link)
Önal Y.B., Karadeniz E., Kandir S.Y., "Devam Eden Değerin Hesaplanması: İmkb'Ye Kote Bir Turizm İşletmesi Üzerinde Bir Uygulama", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.14, ss.369-390, 2005 (Link)
Kandir S.Y., Canbaş S. , "Türkiye?Deki Yatırım Fonları Performanslarının Tutarlılığının İncelenmesi ", Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, ss.64-71, 2004
Kandir S.Y., Doğukanli H., Kakilli S., "Examining Systematic And Nonsystematic Risks Of The Ise Financial Sector Companies", ISE REVIEW, vol.6, pp.1-14, 2003 (Link)
Kandir S.Y., Doğukanli H., "Multi-Beta Capital Asset Pricing Model And An Application In Turkey ", ISE REVIEW, vol.6, pp.1-13, 2002 (Link)
Kandir S.Y., Canbaş S. , "Türkiye?Deki Yatırım Fonlarının Performans Değerlendirmesi ", İktisat İşletme ve Finans Dergisi, ss.13-19, 2002 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kandir S.Y., Karadeniz E., İskenderoğlu Ö. , Önal Y.B., "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Yardımıyla Oteller Ve Lokantalar Sektörünün Finansman Kararlarının Incelenmesi ", 11. Ulusal Turizm Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, - , ss.1-
Kandir S.Y., Canbaş S. , "Yatırımcı Duyarlılığının İmkb Sektör Getirileri Üzerindeki Etkisi ", 10. Ulusal Finans Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, - , ss.1-
Kandir S.Y., Karadeniz E., İskenderoğlu Ö. , "Sistematik Riskin Belirleyicileri: Borsa İstanbul Turizm Şirketleri Üzerinde Bir Araştırma", 14. Ulusal Turizm Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, - , ss.1056-
Kandir S.Y., İskenderoğlu Ö. , Önal Y.B., "Hisse Senedi Piyasası Ve Reel Ekonomik Faaliyetler Arasındaki İlişkinin Araştırılması", 14. Ulusal Finans Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, - , ss.1-
Kandir S.Y., Erişmiş A., Karadeniz E., "Döviz Kuru Riskinin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi: İmkb Turizm Şirketleri Üzerinde Bir Araştırma", 12. Ulusal Turizm Kongresi, DÜZCE, TÜRKIYE, - , ss.472-
Türkmen G., Uzkaralar Ö., Kandir S.Y., "The Effect of Investor Sentiment on Tourism Industry: A Long Run Analysis in Turkish Stock Market", The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, İÇEL, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2017, pp.1661-1670 (Link)
Kakilli S., Kandir S.Y., Karaömer Y. , "Kredi Temerrüt Takaslarının Türkiye?de Kurulan Yabancı Sermayeli Firma Sayısına Etkisi ", 8. Uluslar arası Girişimcilik Kongresi, BARTIN, TÜRKIYE, 14-16 Temmuz 2017, vol.1, no.1, pp.1-1
Elbir G., Kandir S.Y., "Borsa İstanbul Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler Sektöründeki Şirketlerin Yatırım Duyurularının Pay Getirileri Üzerindeki Etkisinin İncelemesi", YÖNETİM VE EKONOMİ BİLİMLERİ KONFERANSI, ADANA, TÜRKIYE, 5-5 Mayıs 2017, pp.3-3 (Link)
Kandir S.Y., Kakilli S., Karaömer Y. , "TÜRKİYE?DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARININ PERFORMANS ANALİZİ", 8. Uluslar arası Girişimcilik Kongresi, BALIKESİR, TÜRKIYE, 14-16 Temmuz 2017, vol.1, no.1, pp.1-1
Evci S., Kandir S.Y., "Optimal Hedge Oranı Tahmini: Dolar Vadeli İşlem Sözleşmeleri Üzerine Bir Uygulama", 20. Finans Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 19-22 Ekim 2016, ss.83-91
Çerçi G., Kandir S.Y., Önal Y.B., "An Investigation of Investor Sentiment and Speculative Bond Yield Spreads", INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY BUSINESS-ECONOMICS ADVANCEMENT CONFERENCE, Las Vegas, ABD, 26 Mayıs 2015 - 29 Ocak 2016, pp.224-233 (Link) (Abstract)
Elbir G., Kandir S.Y., "Demir-Çelik Sektöründeki Yatırım Duyurularının Pay Getirileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi", 4. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı, ADANA, TÜRKIYE, 14-14 Ekim 2016, pp.1-1
Kandir S.Y., Evci S., "Döviz Piyasasında Piyasa Riskinin Ölçülmesi: Riske Maruz Değer (VaR) Yöntemi ile bir Uygulama ", 19. Ulusal Finans Sempozyumu, ÇORUM, TÜRKIYE, 21-24 Ekim 2015, ss.765-785
Kandir S.Y., Karadeniz E., Tezcan K. , Önal Y.B., "Türk Turizm Sektörünün Gelişimi Açısından Uygulanan Vergi Politikalarının Değerlendirilmesi", 4. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Nisan 2008, ss.1-20
Kandir S.Y., Karadeniz E., Akel V., "Yatırım Fonu Getirilerini Etkileyen Bazı Faktörlerin Analizi", 11. Ulusal Finans Sempozyumu, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 17-20 Ekim 2007, ss.269-281
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kandir S.Y., "",
Kandir S.Y., Akel V., Yavuz Ö.S., "Dynamic Relationship Between Stock Prices And Exchange Rates In Emerging Markets: Evidence From Fragile Five Economies", in: Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance , Olgu, Özlem, Hasan Dinçer ve Ümit Hacıoğlu, Eds., IGI Global Publications , Hershey, pp.166-181, 2015 (Abstract)
Kandir S.Y., Akel V., Çetin M., "Investor Sentiment And Stock Returns: Out Of Sample Evidence", in: Handbook of Research on Behavioral Finance and Investment Strategies: Decision Making in the Financial Industry , Çopur, Z., Eds., IGI Global Publications , Hershey, pp.315-328, 2015
Kandir S.Y., "Kurumsal Yatırımcılar Teori Ve Uygulama ", DETAY YAYINEVİ, ANKARA, 2009
Önal Y.B., İskenderoğlu Ö. , Kandir S.Y., "Finansal Gelişme Ve Ekonomik Büyüme", Nobel Kitabevi, ADANA, 2008 (Link)
Önal Y.B., Karadeniz E., Kandir S.Y., "Turizm İşletmelerinde Değer Temelli Yönetim Yaklaşımının Uygulanması", Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri , Fevzi OKUMUŞ ve Umut AVCI, Ed., Detay Yayıncılık, Ankara, ss.315-336-, 2008 (Link)
Önal Y.B., Karadeniz E., Kandir S.Y., "Turizm Yatırım Projelerinin Yönetimi Değerlendirilmesi Ve Finansmanı", Detay Yayıncılık, ANKARA, 2007 (Link)
Önal Y.B., Karadeniz E., Kandir S.Y., Tezcan K. , "Türk Turizm Sektörü Ve Vergi Uygulamaları", Nobel Kitabevi, ADANA, 2007 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi