Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Eser N., Göçmen C., Erdoğan Ş., Büyüknacar H.S., Kumcu E., Açikalin A., Önder S., "Effect Of Silymarin On Bladder Overactivity In Cyclophosphamide-Induced Cystitis Rat Model", PHYTOMEDICINE, vol.19, pp.840-845, 2012
Büyüknacar H.S., Eser N., Göçmen C., De Groat W.C., Kumcu E., Ertuğ F.P., Önder S., "Prejunctional Facilitatory Effect Of A Thiol-Alkylating Agent N-Ethylmaleimide On Neurogenic Contractions In Rat Prostate Smooth Muscle", NEUROUROLOGY AND URODYNAMICS, vol.31, pp.579-585, 2012
Büyüknacar H.S., Eser N., Göçmen C., De Groat W.C., Kumcu E., Ertuğ F.P., Önder S., "Prejunctional Facilitatory Effect Of A Thiol-Alkylating Agent N-Ethylmaleimide On Neurogenic Contractions In Rat Prostate Smooth Muscle", NEUROUROLOGY AND URODYNAMICS, vol.31, pp.579-585, 2012
Eser N., Göçmen C., Erdoğan Ş., Büyüknacar H.S., Kumcu E., Açikalin A., Önder S., "Effect Of Silymarin On Bladder Overactivity In Cyclophosphamide-Induced Cystitis Rat Model", PHYTOMEDICINE, vol.19, pp.840-845, 2012
Büyüknacar H.S., Göçmen C., De Groat W.C., Kumcu E., Wu H., Önder S., "Differential Effect Of L-Cysteine In Isolated Whole-Bladder Preparations From Neonatal And Adult Rats", JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS, vol.333, pp.228-235, 2010
Kumcu E., Büyüknacar H.S., Göçmen C., Evrüke İ.C., Önder S., "Differential Effect Of Neocuproine, A Copper(I) Chelator, On Contractile Activity In Isolated Ovariectomized Non-Pregnant Rat, Pregnant Rat And Pregnant Human Uterus", EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, vol.605, pp.158-163, 2009
Geyik S., Kumcu E., Büyüknacar H.S., Aridoğan İ.A., Göçmen C., Önder S., "Effects Of Vitamin E And Sodium Selenate On Impaired Contractile Activity By Bacterial Lipopolysaccharide In The Rat Vas Deferens", NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY, vol.380, pp.1-9, 2009
Geyik S., Kumcu E., Büyüknacar H.S., Aridoğan İ.A., Göçmen C., Önder S., "Effects Of Vitamin E And Sodium Selenate On Impaired Contractile Activity By Bacterial Lipopolysaccharide In The Rat Vas Deferens", NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY, vol.380, pp.1-9, 2009
Büyüknacar H.S., Kumcu E., Göçmen C., Önder S., "Effect Of Phosphodiesterase Type 4 Inhibitor Rolipram On Cyclophosphamide-Induced Cystitis In Rats", EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, vol.586, pp.293-299, 2008
Seçilmiş M.A., Ozue O.Y., Emre M., Bueyuekafsar K., Kiroğlu O., Ertuğ F.P., Karataş Y., Önder S., Şingirik E., "Urocortin Induces Endothelium-Dependent Vasodilatation And Hyperpolarization Of Rat Mesenteric Arteries By Activating Ca2+-Activated K+ Channels", TOHOKU JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE, vol.213, pp.89-98, 2007
Göçmen C., Kumcu E., Büyüknacar H.S., Önder S., Şingirik E., "Neocuproine, A Copper (I) Chelator, Potentiates Purinergic Component Of Vas Deferens Contractions Elicited By Electrical Field Stimulation", PHARMACOLOGY, vol.75, pp.69-75, 2005
Resim S., Önder S., Büyüknacar H.S., Göçmen C., Dikmen A., "A Possible Effect Of Sulfhydryl Reagents On The Contractile Activity Of The Rat Detrusor Muscle", EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, vol.442, pp.295-299, 2002
Göçmen C., Büyüknacar H.S., Ertuğ F.P., Önder S., Dikmen A., Baysal F., "Effect Of Neocuproine, A Selective Cu(I) Chelator, On Nitrergic Relaxations In The Mouse Corpus Cavernosum", EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, vol.406, pp.293-300, 2000
Göçmen C., Seçilmiş M.A., Kumcu E., Ertuğ F.P., Önder S., Dikmen A., Baysal F., "Effects Of Vitamin E And Sodium Selenate On Neurogenic And Endothelial Relaxation Of Corpus Cavernosum In The Diabetic Mouse", EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, vol.398, pp.93-98, 2000
Ertuğ F.P., Göçmen C., Seçilmiş M.A., Karataş Y., Şingirik E., Önder S., Dikmen A., Baysal F., "Inhibitory Actions Of Hydroxocobalamin, Cyanocobalamin, And Folic Acid On The Ultraviolet Light-Induced Relaxation Of The Frog Upper Oesophageal Strip", ACTA MEDICA OKAYAMA, vol.54, pp.147-152, 2000
Seçilmiş M.A., Göçmen C., Dikmen A., Şingirik E., Öcal I., Önder S., Baysal F., "Papaverine-Induced And Endothelium-Dependent Relaxation In The Isolated Rat Aortic Strip", ACTA MEDICA OKAYAMA, vol.53, pp.171-177, 1999
Önder S., Göçmen C., Seçilmiş M.A., Ertuğ F.P., Karataş Y., Dikmen A., Baysal F., "A Possible Role Of S-Nitrosothiols At The Nitrergic Relaxations In The Mouse Corpus Cavernosum", EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, vol.361, pp.85-92, 1998
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Karataş Y., Göçmen C., Boyacılar Ö., Ertuğ F.P., Öğülener N., Önder S., Şingirik E., Dikmen A., Baysal F., "Kurbağa Rectus Abdominis Kasının Değişik Ortam Isılarında (20oc Ve 30 Oc) Sodyumsuzluğa Bağlı Olarak Oluşan Kontraktürler Üzerine Bazı Iki Değerli Katyonların Etkileri. ", Ç. Ü. Tıp Fak. Dergisi, cilt.21, ss.218-228, 1996
Baysal F., Ertuğ F.P., Büyükafşar K., Önder S., Karataş Y., Göçmen C., Dikmen A., Öğülener N., "İzole Kurbağa Rektus Kasında Na2edta Ile Kalsiyumsuz Ortamda Oluşturulan Kontraktürler Ve Bazı Iki Değerli Katyonlar. ", Ç. Ü. Tıp Fak. Dergisi, cilt.20, ss.183-190, 1995
Büyükafşar K., Karataş Y., Boyacılar Ö., Baysal F., Şingirik E., Önder S., Öğülener N., "Önceden Kastırılmamış Izole Kurbağa Özafagus Üst Segment Dairevi Şeritlerinde Nitrerjik Sistemin Etkinliği Ile Ilgili Bir Çalışma", Ç. Ü. Tıp Fak. Dergisi, cilt.20, ss.275-283, 1995
Göçmen C., Kumcu E., Büyükafşar K., Baysal F., Dikmen A., Önder S., Öğülener N., Şingirik E., Aksu F., "İzole Fare Özafagus Segmentlerinde Ortam Isısı Değişikliklerinin Elektriksel Saha Stimülasyonu Ile Oluşan Aktiviteler Üzerine Etkileri Ile Ilgili Bir Çalışma. ", Ç. Ü. Tıp Fak. Dergisi, cilt.20, ss.214-223, 1995
Öğülener N., Önder S., Atçı Ş., Göçmen C., Şingirik E., Dikmen A., Baysal F., "İzole Kurbağa Akciğer Şeritleri Ve Izoprenalin", Ç. Ü. Sağlık Bil. Dergisi, cilt.8, ss.35-42, 1993
Aksu F., Öğülener N., Baysal F., Önder S., " İzole Kurbağa Akciğer Şeritlerine Elektriksel Olarak Hasıl Edilen Gevşemelerde Sempatik Etkinliğin Muhtelif Katkısı Ile Ilgili Bir Çalışma ", Ç. Ü. Sağlık Bil. Dergisi, cilt.7, ss.23-32, 1992
Önder S., Aksu F., Öğülener N., Baysal F., " Muhtelif Pvp?Lerin Mide Düz Şeritleri Üzerinde Etkileri Ilgili Bir Farmakolojij Araştırma. ", Ç. Ü. Sağlık Bil. Dergisi, cilt.7, ss.93-99, 1992
Aksu F., Önder S., Öğülener N., Baysal F., " Kurbağa Özafagus Şeritlerinde Elektriksel Olaral Hasıl Edilen Gevşetici Cevaplar Üzerinde Ilave Farmakolojik Çalışmalar.", Ç. Ü. Sağlık Bil. Dergisi, cilt.6, ss.35-43, 1991
Aksu F., Önder S., Öğülener N., Erden F., Baysal F., "Potasyum Iyonunun Kurbağa Özafagus Dairevi Şeritleri Üzerindeki Etkisi Ile Ilgili Bir Çalışma. ", Ç. Ü. Sağlık Bil. Dergisi, cilt.6, ss.45-51, 1991
Önder S., Aksu F., Atçı Ş., Öğülener N., Baysal F., "Elektriksel Olarak Uyarılan Kurbağa Mide Adalesi Üzerinde Papverin Ile Ouabain, Fenoksibenzamin Ve Prokain Etkileşmesi. ", Ç. Ü. Tıp. Fak. Dergisi 1988, 13(3); 228-235., cilt.13, ss.228-235, 1988
Önder S., Öğülener N., Baysal F., "İzole Fare Fundus Şeritlerinde Karbakol Ile Hasıl Edilen Aktivite Üzerine Çeşitli Tedavi Sıvıların Etkileri", Ç. Ü. Tıp. Fak. Dergisi, cilt.12, ss.105-110, 1987
Önder S., Demircioğlu Z., Öğülener N., Şingirik E., Baysal F., "Kurbağa Mide Duvarından Hazırlanan Ve Elektriksel Olarak Uyarılan Dairevi Kas Şeritleri Ve Tedavide Kullanılan Muhtelif Sıvılar.", Ç. Ü. Tıp Fak. Derg. , cilt.11, ss.85-91, 1986
Önder S., Öğülener N., Demircioğlu Z., Baysal F., "İzole Kurbağa Dairevi Mide Kas Şeritlerinde Karbakol Ile Hasıl Edilen Aktivite Üzerine Çeşitli Tedavi Sıvıların Etkileri.", Ç. Ü. Tıp. Fak. Derg., cilt.1, ss.226-271, 1986
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Göçmen C., Büyüknacar H.S., Resim S., Önder S., Dikmen A., "A Possible Role Of Sulfhydryl Groups On The Tonic Activity Of The Rat Detrusor Muscle", 5 th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, DANIMARKA, - , vol.89, no.564, pp.139-
Büyüknacar H.S., Ertuğ F.P., Seçilmiş M.A., Eser N., Kumcu E., Göçmen C., Önder S., "Prejunctional Facilitatory Effect Of A Thiol-Alkylating Agent N-Ethylmaleimide On Neurogenic Contractions In Rat Prostate Smooth Muscle", EPHAR SYMPOSIUM,"Molecular Pharmacology of G Protein Coupled Receptors and Signalling Partners, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , pp.28-
Eser N., Büyüknacar H.S., Öztürk Ö., Ünal N.T., Seçilmiş M.A., Kumcu E., Göçmen C., Önder S., "Fare Ve Sıçan Mesane Aktiviteleri Üzerinde Bakır (1) Şelatörü Neocuproin Ile Oluşturulan Farklı Etkilerin Mekanizması", Türk Farmakoloji Derneği 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi 5. Klinik Toksikoloji Sempozyumu 6. Klinik Farmakoloji Sempozyumu , ANTALYA, TÜRKIYE, 4-7 Kasım 2013, ss.164-164
Eser N., Kumcu E., Büyüknacar H.S., Göçmen C., Önder S., "Sıçanlarda Siklofosfamid Ile Oluşturulan Sistit Üzerinde Yeni Bir Antioksidan Olan Silimarinin Etkisi", Türk Farmakoloji Derneği 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi 4. Klinik Toksikoloji Sempozyumu 5. Klinik Farmakoloji Sempozyumu , ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 19-22 Ekim 2011, ss.282-282
Büyüknacar H.S., Kumcu E., Önder S., Göçmen C., "Yenidoğan Ve Erişkin Sıçan Mesane Dokusunda Bazal Spontan Kasılmalar Üzerinde L-Sistein?In Etkisi", Türk Farmakoloji Derneği 20. Ulusal Farmakoloji Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 4-7 Kasım 2009, ss.341-341
Kumcu E., Göçmen C., Büyüknacar H.S., Önder S., "Sıçanlarda Siklofosfamid Ile Oluşturulan Sistit Üzerinde Fosfodiesterz Inhibitörü Rolipram?In Etkisi", Türk Farmakoloji Derneği 19. Ulusal Farmakoloji Kongresi , TRABZON, TÜRKIYE, 24-27 Ekim 2007, ss.306-306
Kumcu E., Önder S., Büyüknacar H.S., Ö D., Evrüke İ.C., Göçmen C., Şingirik E., "Gebe Sıçan Ve Insan Myometrium Dokusunun Kontraktil Aktivitesi Üzerinde Selektif Bakır (1) Şelatörü Neokuproin?In Etkisi", Türk Farmakoloji Derneği 18. Ulusal Farmakoloji Kongresi , İZMİR, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2005, ss.294-294
Büyüknacar H.S., Göçmen C., Kumcu E., Ertuğ F.P., Önder S., Şingirik E., "Overektomi Yapılmış Sıçan Myometrium Dokusunun Kontraktil Aktivitesi Üzerinde Selektif Bakır (1) Şelatörü Neokuproin?In Etkisi", Türk Farmakoloji Derneği 18. Ulusal Farmakoloji Kongresi , İZMİR, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2005, ss.279-279
Büyüknacar H.S., Kumcu E., Göçmen C., Önder S., Şingirik E., "Neocuproine, A Copper (I) Chelator, Potentiates Purinergic Component Of Vas Deferens Contractions Elicited By Electrical Field Stimulation", IV. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi, İÇEL, TÜRKIYE, 29 Mart - 2 Nisan 2005, ss.69-75
Büyüknacar H.S., Yaktubay Döndaş N., Göçmen C., Ertuğ F.P., Önder S., Dikmen A. , Baysal F., "İzole Fare Korpus Kavernozum Dokusunda Nitrerjik Gevşemelerde Selektif Cu(1) Şelatörü Olan Neocuproine?Nin Etkisi", Türk Farmakoloji Derneği XV. Ulusal Farmakoloji Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 1-5 Kasım 1999, ss.04-04
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi