Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Çukurova Üniversitesi Anaokuluna Devam Eden 4-6 Yaş Çocukların Ekran Kullanımının Ebeveyn Ekran Kullanımı ve Aile İşlevleri ile İlişkisi", BAP Doktora, TTU-2017-8506, Yönetici, 2018
"Sağlık Profesyonellerinin Sağlıklı Yaşam Davranışları ve Sağlık Denetim Odağı ile İlişkisi", BAP Doktora, TTU-2016-6622, Yönetici, 2017
"Aile Hekimliği Asistanlarının Stres Algıları Tükenmişlik Düzeyleri ve Sağlık Davranışları: Bir Eğitim Programının Etkisi", BAP Doktora, TTU-2014-3109, Yönetici, 2015
"Tıp Öğrencilerinin Sosyal Sorun Çözme Yaklaşımlarının Ve Tarzlarının Yöneldikleri Davranışlarla İlişkisi", BAP Doktora, TF2013LTP37, Yönetici, 2014
"Tip 2 diyabet hastalarında glimepirid ve metformin kombinasyonu ile tek başına glimepirid ve metformini karşılaştıran çok uluslu, açık etiketli, randomize, aktif kontrollü, 3 kollu paralel gruplu, 24 haftalık çalışma, Sanofi Aventis destekli çok merkezli çalışma ", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, GLIME_R_05809, Araştırmacı, 2013
"Türkiye?de uzman hekimlerin ve aile hekimlerinin tip 2 DM tanı ve tedavi uygulamalarında TEMD kılavuzuna uyumu, Sanofi Aventis destekli çok merkezli çalışma ", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, DIREG_L_03499, Araştırmacı, 2009
"Adana il merkezindeki sağlık ocaklarına başvuran hastaların hekimlerin dış görünüşleri ile ilgili tercihlerinin değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, TF2007BAP23, Yönetici, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi