Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Tunay M., Kurdak H., Özcan S., Özer Z.Y., "Family Physician-Led Group Visits for Lifestyle Modification in Women with Weight Problems: A Pilot Intervention and Follow-Up Study", OBESITY FACTS, vol.11, pp.1-14, 2018
Demir A., Sançar B., Yazgan E.Ö., Özcan S., Duyan V., "INTENSIVE CARE AND ONCOLOGY NURSES PERCEPTIONS AND EXPERIENCES WITH FUTILE MEDICAL CARE AND PRINCIPLES OF GOOD DEATH", TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TÜRK GERIATRI DERGISI, vol.20, pp.116-124, 2017 (Link)
Özcan S., Duyan V., "Fetal health locus of control in a sample of pregnant Turkish women", TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.45, pp.714-722, 2015
Özcan S., Koç A.F., Duyan V., Bozdemir N., "Üçüncü Sınıf Tıp Öğrencilerinin Yaşlılara Yönelik Tutumları: Bir Eğitim Programının Etkisinin Değerlendirilmesi", Turkish Journal of Geriatrics", TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, vol.16 (2), pp.210-215, 2013
Saatci E., Tahmiscioğlu G., Bozdemir N., Akpinar E., Özcan S., Kurdak H., "The Well-Being And Treatment Satisfaction Of Diabetic Patients In Primary Care", HEALTH AND QUALITY OF LIFE OUTCOMES, vol.8, pp.0-0, 2010
Kurdak H., Öztürk P., Saatci E., Bozdemir N., Özcan S., Akpinar E., "Self-Perceived Body Weight Status And Weight-Control Behaviors Of High School Students In A Southern City Of Turkey", COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM, vol.34(4), pp.1295-1302, 2010
Koç A.F., Bozdemir H., Pekoz T., Aksu H.S., Özcan S., Kurdak H., "Lyme Disease Presenting As Subacute Transverse Myelitis", ACTA NEUROLOGICA BELGICA, vol.109, pp.326-329, 2009
Özcan S., Evran M., Koç A.F., Saatçi E., "Glioblastoma Multiforme Presenting With Psychiatric Symptoms In A Primary Care Setting: Review Of Isolated Psychiatric Symptoms With Brain Tumors", Neurosurg Q, vol.18 (2) , pp.148-150, 2008
Özcan S., Ergin A., Saatci E., Bozdemir N., Kurdak H., Akpinar E., "The Prevalence Of Risky Behaviors Related To Violence In High School Students In A Southern City, Turkey", COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM, vol.32 (4), pp.1053-1058, 2008
Özcan S., Güzel R., Koç A.F., Demir S.C., Göçmen C., Ozeren A., Özer H.T.E., Kara E., Kurdak S.S., Bozkurt A., Doran F., Bozdemir N., "Evaluation Of The Module Of Multidisciplinary Approach To Elderly Individual Which Was Performed To Third Class Students In Cukurova University Faculty Of Medicine", TURK GERIATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS, vol.11 (1), pp.1-6, 2008
Kara İ.H., Aydın S., Gemalmaz A., Aktürk Z., Bozdemir N., Kurdak H., Sıtmapınar K., Sancar E., Başak O., Akdeniz M., Işıldar H., Burgut E., Özcan S., Akça Ü., Dağdeviren N., Ungan M., "Habitual Tea Drinking And Bone Mineral Density In Postmenopausal Turkish Women: Investigation Of Prevalence Of Postmenopausal Osteoporosis In Turkey (Ippot Study)", Int. J Vitam Nutr Res, vol.77 (6), pp.389-397, 2007
Payci S.O. , Ergin A., Saatci E., Bozdemir N., Akpinar E., Ergün G., "Suicidal Thought And Behavior In High School Students In Adana, Turkey", Coll Antropol, vol.29 (2), pp.527-531, 2005
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özkan S., Özcan S., "Diyabetli hastaların sosyal sorun çözme tarzları/yönelimlerinin yaşam kaliteleri ve HbA1c düzeyleri ile ilişkisi. ", CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, vol.43, pp.1-10, 2018
Kurdak H., Özcan S., "Aile Hekimliğinde Sağlıklı Bireyler için Fiziksel Aktivite Danışmanlığı ", Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi, cilt. 9 , ss.43-47, 2017
Kurdak H., Özcan S., "Kardiyovasküler Hastalıklarda Egzersiz ", Türkiye Klinikleri Aile Hekimliğinde Kardiyak Sorunların Yönetimi Özel Sayısı, cilt.7, ss.78-83, 2016
Özcan S., Bozhüyük A., "Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Davranışları", Çukurova Medical Journal, vol.41, pp.664-674, 2016
Özcan S., Kurdak H., "Kardiyovasküler Hastalıklarda Beslenme ", Türkiye Klinikleri Aile Hekimliğinde Kardiyak Sorunların Yönetimi Özel Sayısı, cilt.7, no.1, ss.84-90, 2016
Yiğit E., Özcan S., Seydaoğlu G., "Social problem solving and coping skills of medical students ", Çukurova Medical Journal, vol.41 , pp.721-731, 2016
Kurdak H., Özcan S., Bozdemir N., "Diyabette Davranış Değişikliği Girişimleri ", Turkiye Klinikleri J Fam Med Birinci Basamakta Diyabete Yaklaşım Özel Sayısı , cilt.2(5), ss.79-86, 2015
Evran M., Özcan S., "Diyabet ve Beslenme", Turkiye Klinikleri J Fam Med Birinci Basamakta Diyabete Yaklaşım Özel Sayısı, cilt.2(5), ss.63-67, 2015
Özcan S., Kurdak H., Bozdemir N., "Diyabetik Hasta ile Yakınlarının Eğitimi ve Güçlendirilmesi", Turkiye Klinikleri J Fam Med Birinci Basamakta Diyabete Yaklaşım Özel Sayısı, cilt.2(5), ss.93-98, 2015
Bozdemir N., Özcan S., "Kanserlerde Epidemiyoloji ve Korunma", Turkiye Klinikleri J Fam Med Birinci Basamakta Onkolojik Hastanın Yönetimi Özel Sayısı, cilt.2(5), ss.60-65, 2014
Özcan S., "Sosyal kalite ve yaşam kalitesi", Türkiye Klinikleri J Fam Med Aile Hekimliğinde Yaşam Kalitesi Özel Sayısı, cilt.3(5), ss.19-22, 2014
Özcan S., "Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi", Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, cilt.7(4), ss.65-68, 2013
Özcan S., Bozhüyük A., "Sağlığın Geliştirilmesi Ve Aile Hekimlerinin Rolü", Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, cilt.7(3), ss.46-51, 2013
Efeoğlu İ., Özcan S., "Work-Family Conflict And Its Association With Job Performance And Family Satisfaction Among Physicians", AUSTRALIAN JOURNAL OF BASIC AND APPLIED SCIENCES, vol.7(7), pp.43-48, 2013
Duyan V., Özcan S., Okutucu A., "Anne Karnındaki Bebek Sağlık Denetim Odağı (Akbsdo) Ölçeği: Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması", Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.23 (1), pp.9-18, 2012
Bozhüyük A., Özcan S., Kurdak H., Akpinar E., Saatci E., Bozdemir N., "Sağlıklı Yaşam Biçimi Ve Aile Hekimliği ", Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, cilt.6(1), ss.13-21, 2012
Özcan S., İncecik Y., Duyan V., "Aile Hekimliği?Nde Aile Apgar Ölçeği?Nin Kullanımı: Türkçeye Uyarlama Çalışması", Turkish Family Physician, cilt.2 (3), ss.22-29, 2011
Bozdemir N., Ozeren A., Koç A.F., Özcan S., Güzel R., Göçmen C., Kara E., Özer H.T.E., Demir S.C., Kurdak S.S., Bozkurt A., Doran F., "Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Yaşlı Bireye Multidisipliner Yaklaşım Modülü: Hazırlık Aşaması ", Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, cilt.5(1), ss.1-8, 2011
Bozdemir N., Özcan S., "Cinsellik Ve Cinsel Sağlığa Genel Bakış?, Primary Care", Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, cilt.5, ss.37-46, 2011
Özcan S., Bozdemir N., "Ergenlerde Aşılama", Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics, cilt.2(5), ss.60-65, 2011
Uz L., Kurdak H., Özcan S., Saatci E., Bozdemir N., Akpinar E., "Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Polikliniği?Nin Hasta Ve Hastalık Profili", ÇÜ Tıpmed, cilt.13 (2), ss.15-27, 2010
Kurdak H., Özcan S., "Aile Hekimliğinde Grup Görüşmeleri: Swot Analizi Ve Deneyim Paylaşımı ", Sağlıklı Yaşam Tarzı Dergisi , cilt.2(1), ss.13-22, 2010
Kurdak H., Özcan S., Akpinar E., Saatci E., Bozdemir N., "Aile Hekimliği Bakışıyla Kişi Merkezli Klinik Yaklaşım Eğitiminde Simüle Hasta Uygulaması ", Turkish Family Physician, cilt.1(1), ss.31-36, 2010
Özcan S., Akpinar E., "Diagnosis Of Penile Fracture In Primary Care: A Case Report", Cases Journal, vol.2, pp.8065-8065, 2009
İncecik Y., Kurdak H., Özcan S., Akpinar E., Saatci E., Bozdemir N., "Eş Şiddeti Ve Aile Hekimliği", Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, cilt.3 (1), ss.1-8, 2009
Özcan S., Sezer T., Tahmiscioğlu G., Anber N., Sertdemir Y., Kurdak H., Bozdemir N., "Aile Hekimliği Asistanları: Özellikleri Ve Farklılıkları", Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, cilt.13(4), ss.187-192, 2009
Uz L., Özcan S., Akpinar E., Saatci E., Bozdemir N., "Bir Aile Ziyareti Örneği", Aile Hekimliği Dergisi, cilt.1(5-6), ss.6-11, 2008
Özcan S., Uysal Y., Bozdemir N., "Adana'Da Tıp Öğrencilerinin Ziyaret Ettikleri Ailelerin Koroner Kalp Hastalığı Riskinin Değerlendirilmesi", Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, cilt.12(3), ss.136-141, 2008
Özcan S., Kurdak H., Bozdemir N., "Servikal Kanser Taraması", Aile Hekimliği Dergisi, cilt.2(5-6), ss.48-51, 2008
Sezer T., Özcan S., Saatci E., "A Case Report Of Late Diagnosed Osteogenesis Imperpecta", Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, cilt.2(4), ss.56-59, 2008
Özcan S., Kurdak H., Akpinar E., Saatci E., Bozdemir N., "Adolesanlarda Cinsel Sağlık Ve Sorunlar", Aile Hekimliği Dergisi, cilt.2(2), ss.34-38, 2008
Kurdak H., Akpinar E., Özcan S., Saatci E., Bozdemir N., "Hasta Hekim Görüşmesinde Yeni Paradigma: Paylaşılan Karar Verme", ÇÜ Tıpmed, cilt.11, ss.70-73, 2007
Sezer T., Özcan S., Bozdemir N., "Bakımda Süreklilik", Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, cilt.15, ss.311-319, 2006
Bozdemir N., Özcan S., Kurdak H., "Hipertansiyonda Ölçüm, Tanım Ve Sıklık", ÇÜ Tıpmed, cilt.1, ss.15-19, 2005
Mazıcıoğlu M., Uzuner A., Akpinar E., Özcan S., "Aile Hekimliği Ve Periyodik Sağlık Muayenesi", Aktüel Tıp Dergisi, cilt.9(6), ss.39-50, 2004
Özcan S., Saatci E., Bozdemir N., Akpinar E., "Egzersiz, Sağlık, Hastalık, Toplum Ve Hekim", Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, cilt.11, ss.388-415, 2002
Özcan S., Saatci E., Bozdemir N., Akpinar E., "Kalp Sağlığı Taraması Için Başvuran Erişkinlerin Fiziksel Aktivite Durumları Ve Sosyodemografik Özellikler Ile Ilişkisi", ÇÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.2(17), ss.7-16, 2002
Erdoğan Ö., Bozdemir N., Ergün G., Saatçi E., Akpinar E., Özcan S., Çobanoğlu G., Ulusan H., "Tip 2 Diabetes Mellitus Ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi", ÇÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.2(17), ss.25-32, 2002
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Işik U., İçer Ş.S., Özcan S., "Çukurova Üniversitesi Öğrencilerinin Sağlık Hizmetlerini Kullanım Eğilimleri", 12. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, ADANA, TÜRKIYE, 12-15 Nisan 2018, ss.105-105
Erol H., Özcan S., "Çukurova Üniversitesi Öğrenci Adaylarında Sağlık Okuryazarlığı Ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi", 12. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, ADANA, TÜRKIYE, 12-15 Nisan 2018, ss.83-83
Tutlupinar Z.B., Özcan S., "Çukurova Üniversitesi Öğrenci Adaylarının Riskli Davranışlarının Değerlendirilmesi", 12. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, ADANA, TÜRKIYE, 12-15 Nisan 2018, ss.79-79
Halici E., Özcan S., "Couvade Sendromu:Aile Hekimliği Asistanları Farkında mı?", 12. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, ADANA, TÜRKIYE, 12-15 Nisan 2018, ss.106-106
Taşkiran S.E., Özcan S., "Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuğun Aileye Etki Du?zeyi", 12. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, ADANA, TÜRKIYE, 12-15 Nisan 2018, ss.112-112
Ateş A.T., Özcan S., "Çukurova Üniversitesi Mediko-Sosyal Merkezinde Sunulan Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi", 12. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, ADANA, TÜRKIYE, 12-15 Nisan 2018, ss.94-94
Özkan S., Özcan S., "Diyabetli Hastaların Sosyal Sorun Çözme Tarzları/Yönelimleri Yaşam Kaliteleri ve HbA1C Düzeyleri ile İlişkili Midir?", 11. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, KONYA, TÜRKIYE, 10-12 Kasım 2017, ss.14-14
Çelik E., Özcan S., "Okul Öncesi Çocukların Ekran Kullanım Süreleri ve Bununla İlişkili Hekim Önerisi ", 11. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, KONYA, TÜRKIYE, 10-12 Kasım 2017, ss.61-61
Kurdak H., Özcan S., Özer Z.Y., "Grup görüşmelerini kilo alarak tamamlayan iki negatif olgunun fenomenolojik analizi", 7.ULUSAL OBESİTE KONGRESİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-11 Aralık 2016, ss.81-81
Özcan S., Kurdak H., "Kadında cinsel isteksizlik nedeni olarak erkek obezitesi: Birinci basamaktan bir olgu", 7. Ulusal Obezite Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-11 Aralık 2016, ss.117-117
Özcan S., Bölükbaşi H., Bozdemir N., "Aile Hekimliği Asistanlarının Stres Algıları, Tükenmişlik Düzeyleri ve Sağlık Davranışları: Bir Psikoeğitim Programının Etkisi", 9.Aile Hekimliği Araştırma Günleri , AYDIN, TÜRKIYE, 10-13 Kasım 2016, ss.18-18
İçer Ş.S., Işik U., Aksoy S.C., Özcan S., "Steteskobun İki Ucu: Hastaların ve Hekimlerin Birbirlerinden Beklentileri ", 9.Aile Hekimliği Araştırma Günleri, AYDIN, TÜRKIYE, 10-13 Kasım 2016, ss.84-84
Işik U., İçer Ş.S., Aksoy S.C., Özcan S., "Şiddet ve Nedenleri, Hekimler Ne Yaşıyorlar ve Ne Düşünüyorlar? ", 9.Aile Hekimliği Araştırma Günleri, AYDIN, TÜRKIYE, 10-13 Kasım 2016, ss.92-92
Efeoğlu I.E., Özcan S., "The association between social problem solving ability and burnout level: a field study among health professionals", 16th Eurasia Business and Economics Society Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2015, pp.85-85
Bölükbaşi H., Özcan S., "Bir Olgu Eşliğinde Koksartozda Koruma", 9. Aile Hekimliği Güz Okulu, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-5 Mayıs 2015, ss.208-208
Tunay M., Kurdak H., Özcan S., Özdemir Ç., Coşkun F., Günaşti Ö., "The effect of group visits on body weight, well-being, and health locus of control in overweight and obese women", 20th WONCA Europe Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-25 Ekim 2015, vol.1 (5-6), pp.6-11
Özcan S., Bozhüyük A., Bozdemir N., "Health promotion behaviors of the future health care professionals", 20th WONCA Europe Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-25 Ekim 2015, vol.19, pp.16-16
Yiğit E., Özcan S., Seydaoğlu G., "Social problem solving and coping skills of medical students", 20th WONCA Europe Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-25 Ekim 2015, ss.0955-0955
Özkan S., Özcan S., "Leishmaniasis cutis(Şark Çıbanı): Tanıyor Muyuz?", 9. Aile Hekimliği Güz Okulu,, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-5 Mayıs 2015, ss.202-202
Günel F., Özcan S., "Olgu Sunumu: Birinci Basamakta Tip 1 Diyabet Yönetimi ", 9. Aile Hekimliği Güz Okulu, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-5 Mayıs 2015, ss.210-210
Taştan T., Özcan S., "Sağlam Çocuk İzlemi: Aile Hekimliği Yaklaşımı", 9. Aile Hekimliği Güz Okulu, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-5 Mayıs 2015, ss.225-225
Küpeli E., Özcan S., Bozdemir N., "Health promotion behaviours and its correlation with self-efficacy perceptions among postgraduate students", 20th WONCA Europe Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-25 Ekim 2015, vol.OP, pp.237-237
Tekayak H.V., Eraslan A.M., Özcan S., "Deneyim Paylaşımı: Bir Aile Ziyareti Örneği", 8. Aile Hekimliği Güz Okulu, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-28 Eylül 2014, ss.247-247
Küpeli E., Bozdemir N., Özcan S., Kuleci S., "Sağlık Raporu ile Gelen Bir Fırsat", 8. Aile Hekimliği Güz Okulu, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-28 Eylül 2014, ss.244-244
Taştan T., Özcan S., "Çukurova Üniversitesi Aile Hekimliği Asistanlarının Yaşlılara Yönelik Tutumları", 8. Aile Hekimliği Güz Okulu, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-28 Eylül 2014, ss.128-128
Eraslan A.M., Özcan S., "Aile Hekimliği ve Acil Tıp Asistanlarının Saygın Ölüme İlişkin Tutumları", 8. Aile Hekimliği Güz Okulu, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-28 Eylül 2014, ss.115-115
Eraslan A.M., Özcan S., "Rutin Klinik Uygulamalarda Otomatik Kan Basıncı Ölçümünün Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi", Aile Hekimliği Araştırma Günleri, ANKARA, TÜRKIYE, 6-9 Kasım 2014, ss.152-152
Özcan S., "Psikososyal Sorunların Yönetimi", Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 23-25 Mayıs 2014, ss.21-21
Özkan Başer S., Özcan S., "Birinci ve Üçüncü Basamaktan Hizmet Alan Diyabetli Bireylerin Kronik Bakım Hizmetleri ile ilgili Memnuniyetlerinin Karşılaştırılması", Aile Hekimliği Araştırma Günleri, ANKARA, TÜRKIYE, 6-9 Kasım 2014, ss.139-139
Bölükbaşi H., Özcan S., Özkan S., Evran M., "Diyabet Hastaları Neden Üçüncü Basamakta?", 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 15-19 Mayıs 2013, ss.436-436
Özcan S., Bozhüyük A., Kurdak H., Akpinar E., Saatçi E., Bozdemir N., "Geleceğin Sağlık Profesyonellerinin Sağlığı Koruma Davranışları", 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi , İZMİR, TÜRKIYE, 15-19 Mayıs 2013, cilt.17(4), ss.184-184
Özkan Başer S., Özcan S., Bölükbaşi H., Saatçi E., Bozdemir N., "Asistanlık Öncesi ve Şimdi: Neler Değişti?", 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi , AYDIN, TÜRKIYE, 15-19 Mayıs 2013, ss.12-12
Yiğit E., Özcan S., "Meraljia Parestetika: Olgu Sunumu", 6.Aile Hekimliği Güz Okulu, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Eylül 2012, ss.39-39
Yilmaz E., Özcan S., "Yas Süreci ve Aile Hekiminin Rolü", 6.Aile Hekimliği Güz Okulu, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Eylül 2012, ss.49-49
Koç A.F., Özcan S., Buyruk A., Güzel R., Uğuz Ş., Aridoğan İ.A., et al., "Birinci Basamakta `Yaşlı Bireyin Değerlendirilmesi? Eğitimi ?Pilot Çalışma", Geriatri , ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Nisan 2012, pp.66-66
Özcan S., Kurdak H., Akpinar E., Saatçi E., Bozdemir N., "Çukurova Üniversitesi Son Sınıf Tıp Öğrencileri Aile Hekimliği Uzmanlığını Seçmeyi Düşünüyorlar Mı?", 6.Aile Hekimliği Güz Okulu, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Eylül 2012, ss.64-64
Özcan S., Topalli R., Akman M., "Aile hekimleri için yeni beceriler: Grup görüşmeleri", 10. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Mayıs 2011, ss.57-58
Özcan S., Bozdemir N., Saatçi E., Kurdak H., Akpinar E., "The change in the satisfaction level of family medicine residents by time", 2nd Congress of Association of General Practice/Family Medicine of South East Europe (AGP/FM SEE), ANTALYA, TÜRKIYE, 22-25 Nisan 2010, pp.146-146
Özcan S., Bozdemir N., Koç A.F., Güzel R., Göçmen C., Doran F., "Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde geriatri: Çukurova Üniversitesi örneği", IV. Türkiye Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Sempozyumu?, ANTALYA, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2010, pp.49-50
Akter E., Korur A., Özcan S., "Bir üniversite aile hekimliği polikliniğine başvuran diyabet hastalarının profillerinin belirlenmesi: Pilot çalışma", 5. Istanbul Aile Hekimligi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-9 Mayıs 2010, ss.25-25
Korur A., Akter E., Özcan S., "Comparing the efficacy of monthly and quarterly resident-initiated group visits on HbAa1c levels", 1st International Meeting of Hypertension and Diabetes in Primary Care, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-9 Mayıs 2010, pp.33-33
Özcan S., Anber N., Bozdemir N., "What do patients think about physicians appearance in primary care in Adana, Turkey?", WONCA Europe 15th Regional Conference, BASEL, ISVIÇRE, 16-19 Eylül 2009, pp.139-139
Gülmen U., Özcan S., Anber N., Sabancioğullarindan Y. , Bozhüyük A., Bozdemir N., "Is physicians? gender important for the Turkish patients", WONCA Europe 14th Regional Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2008, pp.386-386
Anber N., Özcan S., Gülmen U., Sabancioğullarindan Y. , Bozhüyük A., Bozdemir N., "What do Turkish patients think about physicians? appearance?", WONCA Europe 14th Regional Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2008, pp.202-202
Özcan S., Güzel R., Koç A.F., Demir S.C., Göçmen C., Ozeren A., et al., "Evaluation of the module of multisisciplinary approach to elderly individual which was performed to third class students in Cukurova University Faculty of Medicine", Geriatri 2008, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-8 Nisan 2008, pp.58-58
Öztekin Ö., Özcan S., Kurdak H., Akpinar E., Saatçi E., Bozdemir N., "Alcohol, Maras powder and marijuana abuse underlying hypertension treatment failure: a case report", WPA Thematic Conference on Depression and Other Common Mental Disorders in Primary Care, GRANADA, ISPANYA, 18-21 Haziran 2008, pp.205-205
Kütükoğlu F., Kurdak H., Özcan S., Akpinar E., Saatçi E., Bozdemir N., "Is routine PRIME-MD screening necessary for a Family Medicine Training Center?", WPA Thematic Conference on Depression and Other Common Mental Disorders in Primary Care, GRANADA, ISPANYA, 18-21 Haziran 2008, pp.192-193
Özcan S., Evran M., Koç A.F., Saatçi E., "Brain tumor presenting with psychiatric symptoms in a primary care setting", WONCA Europe 14th Regional Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2008, pp.255-255
Bozdemir N., Özcan S., Ergin A., Saatçi E., Akpinar E., Ergün G., et al., "The frequency of physical violence in high school student", 17th World Conference of Family Doctors, ORLANDO, ABD, 13-17 Ekim 2004, pp.184-184
Özcan S., "Egzersiz hastalık ilişkisi ve egzersiz danışmanlığında aile hekiminin rolü", V. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 27-30 Mart 2002, ss.50-54
Özcan S., Öksüz M., Bozdemir N., "Birinci basamaktan Gilbert sendromlu bir olgu sunumu", V. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 27-30 Mart 2002, ss.369-369
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Efeoğlu İ.E., Özcan S., "The Relationship Between Social Problem Solving Ability and Burnout Level: A Field Study Among Health Professionals", in: Handbook of Research on Human Factors in Contemporary Workforce Development, Christiansen B., Harish C. Chandan HC. , Eds., IGI Global, Pennsylvania, pp.268--282, 2017
Özcan S., "Ölüme Bütüncül Bakış ve Saygın Ölüm", Aile Hekimliğinde Evde Bakım, Ünlüoğlu İ, Saatçı E., Ed., Akademi Yayınevi, İstanbul, ss.146-155, 2015
Özcan S., "Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp", Current Aile Hekimliği Tanı ve Tedavi, Kut, A., Tokalak İ., Eminsoy MG., Ed., Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, ss.549-557, 2011
Özcan S., "Periferik Arter Hastalığı", Taylor Aile Hekimliği El Kitabı , Başak O., Aydın Demirağ S. , Ed., Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, ss.339-343, 2011
Ünlüoğlu İ., Özcan S., "Dünyada Aile Hekimliği", Birinci Basamakta Tanı ve Tedavi, Bozdemir N., Kara İH., Ed., Adana Nobel Kitabevi, Adana, ss.17-19, 2010
Özcan S., "Birinci Basamak Hizmet için Yeni Bir Merkez Modeli", Birinci Basamağın Geliştirilmesi: Daha İyi Uygulamalar için Stratejiler ve Araçlar. , Bozdemir N., Saatçı E., Ed., Nobel Tıp İstanbul Kitabevi, İstanbul, ss.21-35, 2009
Özcan S., "Tamamlayıcı ve alternatif tıp", Current Aile Hekimliği Tanı ve Tedavi. , Kut, A., Tokalak İ., Eminsoy MG., Ed., Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, ss.698-706, 2007
Özcan S., Ünlüoğlu İ., "Dünyada ve Türkiyede Aile Hekimliği", Aile Doktorları İçin Birinci Aşama Kurs Notları, Sağlık Bakanlığı, Ed., Sağlık Bakanlığı, Ankara, ss.23-29, 2004
DİĞER YAYINLAR
Kurdak S.S., Özcan S., Sarpel T., "Spor ve Sporcu Sağlığı, I.Adana Sağlık Şurası, Ana Güç Birliği Yayınları", Teknik Rapor, ss.234-244, 2001
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi