Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 1983 - Devam Ediyor
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Dekan, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi, , 11.09.2015 - 01.03.2018
Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 11.09.2015 - 01.03.2018
Senato Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 16.08.2011 - 01.03.2018
Yüksekokul Müdürü, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık Yüksekokulu, , 08.08.2011 - 11.09.2015
BAP Komisyon Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 15.03.2011 - Devam Ediyor
Multidisiplin Laboratuvarları Komisyon Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Multidisiplin Laboratuvarları Komisyon Başkanı, , 01.07.2008 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 17.10.2005 - Devam Ediyor
Enstitü Müdürü, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, , 01.09.2000 - 01.09.2006
VERDİĞİ DERSLER
Histoloji ve Embriyoloji Tıpta Uzmanlık Dersleri, Tıpta Uzmanlık, 2013-2014
Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans Dersleri , Yüksek Lisans, 2013-2014
Histoloji ve Embriyoloji, Lisans, 2013-2014
Histloji ve Embriyoloji Doktora Dersleri, Doktora, 1989-1990
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, L.Sencar, "Deneysel spinal kord yaralanmasında tümör nekroz faktör alfa ve interlökin-6 ekspresyonuna minosiklin ve metilprednizolon kombine tedavisinin etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2013.
Doktora, S.Okur, "Helicobacter Pilori?nin insan midesine etkilerinin ince yapı düzeyinde incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2003.
Yüksek Lisans, T.Aksak, "Normal insan endometriumu ve endometriotik dokularda monosit kemataksik protein 2 ve tümör nekroz faktör alfa dağılımının immünohistokimyasal olarak gösterilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2011.
Yüksek Lisans, L.Sencar, "Deneysel Siyatik Sinir Yaralanmasında Betametazon ve Sinir Büyüme Faktörünün Sinir Rejenerasyonuna Ultrastrüktürel Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2007.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi