Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Agaricus bisporus ve Pleurotus ostreatus Kültür Mantarlarının Aroma-Aktif ve Fenol Bileşiklerinin Karakterizasyonu ve Isıl İşlemlerin Bu Bileşikler Üzerine Etkileri", TÜBITAK Projesi, 116O938, Yönetici, 2018
"Farklı Bölgelerde Üretilen Zeytinyağlarının Nükleer Manyetik Resonans (1H ve 13C NMR) ve İzotop Oranı Kütle Spektroskopisi (IRMS) Yöntemleri Kullanılarak Coğrafi İşaretlemeye İlişkin Kimliğinin Belirlenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM/HSGYAD/15A05/P01/75, Yönetici, Devam Ediyor
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi