Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
""Ekonometrik Modelleme Ve Uygulamaları", TÜBITAK Projesi, 2229, Koordinatör, 2017
"Ekonometrik Modelleme ve Uygulamaları", TÜBITAK Projesi, 1111, Koordinatör, 2017
"Emeklilikte Sağlık Harcaması Nasıl Değişir? Türkiye için Ekonometrik bir Uygulama", BAP Y.Lisans, SYL-2017-9118, Yönetici, Devam Ediyor
"Türkiye'de", BAP Arastırma Projesi, BAP, Yönetici, Devam Ediyor
"Türkiye'de Hanehalkı Gıda İsrafının Boyutları", TÜBITAK Projesi, 115K564, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Türkiyede Gıda Ürünleri Fiyatlarındaki Değişkenlik (Volatility): Bir Ekonometrik Uygulama", BAP Diğer, SBA-2014-3237, Yönetici, 2016
"Türkiye'de Gıda Tüketiminde , Zaman Yaş ve Kuşak (COHORT ) Etkisi: Çift Eşik Model Uygulaması", BAP Diğer, İİBF2013BAP4, Yönetici, 2014
"ADANA İLİ SEYHAN VE YÜREĞİR İLÇE MERKEZLERİNDE HANEHALKI GELİR, TASARRUF EĞİLİMLERİ VE YOKSULLUĞUN ÖLÇÜLMESİ", TÜBITAK Projesi, 107KO95, Araştırmacı, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi