Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şengül S., "The Impact of Elderly Parents on the Female Labour Market Participation in Turkey", IKTISAT ISLETME VE FINANS, vol.28, pp.9-26, 2013 (Link) (Abstract)
Şengül S., Fisunoğlu H.M., "Adana Kentsel Kesiminde Yoksulluk Ve Yoksulluğun Belirleyicileri", İktisat, İşletme ve Finans, vol.27, pp.59-84, 2012
Şengül H., Şengül S., "Food Consumption And Economic Development In Turkey And European Union Countries", Applied Economics, , vol.38, no.10, pp.2421-2431, 2006
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Lopcu K., Şengül S., "Is the Food Price Volatility Responsible for Inflation Volatility? An Investigation for Turkey", Topics in Middle Eastern and North African Economies: Proceedings of the Middle East Economic Association, vol.20, no.2, pp.105-124, 2018 (Link)
Şengül S., "Cohort Effect on Food Away From Home in Turkey: A Double Hurdle Approach", Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.59-80, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Kiral G., Şengül S., "The Impact of Elderly Parents on the Female Labour Market Participation in Turkey", IKTISAT ISLETME VE FINANS, cilt.28, ss.9-26, 2013 (Link)
Çabuk S., Şengül S., "İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ DEĞERLERİNİN VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN İŞLETME ETİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE?DE BÜYÜK ÖLÇEKLİ SANAYİİ İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA ", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.14, ss.171-180, 2013
Fisunoğlu H.M., Şengül S., "Adana Kentsel Alanda Hanehalkı Gıda Tüketimi ", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , ss.85-100, 2011
Şengül S., Cafri R. , "Yoksulluk Ölçümünde Engel ve Rothbarth Eşdeğerlik Ölçekleri ", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , ss.86-103, 2010
Kiral G., Şengül S., "Türkiye?de Kadınların İş Gücüne Katılımları ve İş verimlilikleri", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.20, ss.89-103, 2006
Şengül S., Tuncer İ., "Türkiye?De Enerji Tüketimi Ve Ekonomik Büyüme:1960-2000", İktisat İşletme ve Finans, cilt.21, ss.69-80, 2006
Tuncer İ., Şengül S., "Poverty Levels and Food Demand of the Poor in the Turkey", Agribusiness: An International Journal , vol.3, pp.289-311, 2005 (Link)
Şengül S., Tuncer İ., "POVERTY LEVELS AND FOOD DEMAND OF THE POOR IN TURKEY", AGRIBUSINESS:, vol.21, pp.289-311, 2005 (Link)
Şengül S., "Türkiye'de Gelir Gruplarına Göre Gıda Talebi", ODTÜ Gelişme Dergisi , vol.31, pp.115-148, 2004
Şengül S., Çabuk H.A., "Türkiye'de Hanehalkı Büyüklüğünün ve Kompozisyonunun Yoksulluk Üzerine Etkisi", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.18, no.7, ss.1-16, 2004 (Link)
Şengül S., "Türkiye?De Gelir Gruplarına Göre Gıda Talebi", ODTÜ Gelişme Dergisi( METU Studies in Development ), vol.31, pp.115-148, 2004 (Link)
Şengül S., "Türkiyed'de Yoksulluk ve Yoksulluk Profili ", İktisat, İşletme ve Finans , ss.71-93, 2003
Gracia A., Şengül S., "Consumer's buying decision process for nuts in Spain", Mediterranean Journal of Economics, pp.22-27, 2003
Gracia A., Şengül S., Albisu L.M., "Consumer Buying Decision Process For Nuts In Spain,", New Medit, vol.II, no.3, pp.22-27, 2003 (Link)
Şengül S., "Türkiye'de Kentsel ve Kırsal Kesimde Gelir Gruplarına Göre Gıda Talebi", Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , ss.257-282, 2002
Şengül S., "Zeytin Talebinin Çift Eşik Modeli ile Analizi ", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , cilt.20, ss.93-114, 2002
Çabuk S., Şengül S., "Müşteri Yönelimli Satışı Etkileyen Kişisel Ve Sosyal Değerler: Adana'da Bitkisel Yağ Sanayiinde Çalışan Satış Elemanları Örneği", Pazarlama Dünyası, ss.0-0, 1999
Şengül S., "Türkiye'de Tavuk Etini ve Yumurtanın Pazarlama Marjları ", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , cilt.14, ss.79-84, 1999
Şengül S., "Modelizacion de los Precios de la Almendra en Espana", Revista de la Asociacion Interprofesional para el Desarrollo , pp.89-103, 1998
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Şengül S., "", , TÜRKİYE,
Şengül S., Şengül H., "The Determinants of Household Entertainment and Culture Expenditures in Turke", XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences , roma, ITALYA, 1-4 Eylül 2016, vol.1, no.1, pp.24-24 (Link)
Şengül S., Sigeze Ç., Traş M.F., "TÜRKİYE'DE HANEHALKININ REFAH ALGISININ İNCELENMESİ: ÖZNEL BİR YAKLAŞIM", 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics , SİVAS, TÜRKIYE, 2-4 Haziran 2016, pp.276-277
Şengül S., Lopcu K., Traş M.F., "Price Volatility of Milk and Meat in Turkey ", 16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu , EDİRNE, TÜRKIYE, 7-12 Mayıs 2015, pp.217-217 (Link)
Sigeze Ç., Şengül S., "Bayesian Analysis of Multinomial Probit Model: Investigation of Food Expenditure in Turkey in Terms of Household Composition", 16th International Sempozium on Econometrics, Operations Research and Statistics, EDİRNE, TÜRKIYE, 7-12 Mayıs 2015, pp.264-266
Şengül S., Fisunoğlu H.M., "Türkiye'de Kadın Yoksulluğu", INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2014, Skopjeje, Macedonia , Skopje, MAKEDONYA, 1-2 Haziran 2014, pp.6-6 (Link)
Şengül S., Traş M.F., Sigeze Ç., "Türkiye?de Gıda Tüketiminde Zaman, Yaş ve Kuşak (Cohort) Etkisi", 14th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistic, Bosna Hersek, BOSNA HERSEK, 24-28 Mayıs 2013, pp.10-10
Şengül S., Traş M.F., Sigeze Ç., "Cohort and Time Effects on Food Away From Home in Turkey: A Double Hurdle Approach", 33th Annual Meeting of Middle East Economic Association (MEEA), Allied Social Science Associations, San Diego, ABD, 7-7 Ocak 2013, pp.10-10
Şengül S., Sigeze Ç., "Türkiye?de Hanehalkı Tüketim Harcamaları: Pseudo Panel Veri ile Talep Sisteminin Tahmini", International Conferance on Eurasian Economies, St. Petersburg, RUSYA, 17-18 Eylül 2013, pp.279-288
Sigeze Ç., Şengül S., "Türkiye?de Hanehalkı Tüketim Harcamalarının Pseudo Panel Verilerle Tahmini", 13th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistic, GAZİMAGOSA, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 24-26 Mayıs 2012, pp.15-15
Bilgin C., Şengül S., "Bireysel Mutluluk Düzeyini Sosyal Adalet Algısı ve Bireysel Sosyo-Ekonomik Düzey Nasıl Etkiler? Türkiye ve Avrupa Birliği Karşılaştırması", 11. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, SAKARYA, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2010, ss.555-562
Şengül S., Kiral G., "Türkiye'de Kadın İşgücü Piyasasına Katılımında Ebeveynlerin Etkisi ", 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu , ERZURUM, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2009, ss.100-101
Şengül S., Cafri R. , "Yoksulluk Ölçümünde Engel ve Rothbarth Eşdeğerlik Ölçükleri ", 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu , ERZURUM, TÜRKIYE, 29-29 Mayıs 2009, ss.101-102
Çabuk H.A., Şengül S., "Ailelerin Evde ve Ev Dışında Gıda Tüketimlerinin Switching Regresyon Yöntemi ile Belirlenmesi ", İstatistik Araştırma Sempozyumu , ANKARA, TÜRKIYE, 27-29 Kasım 2000, ss.26-34
Şengül S., "Ailelerin Turunçgil Meyveleri Tüketimlerinde Karar Verme Süreçlerini Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörler ", İstatistik Araştırma Sempozyumu , ANKARA, TÜRKIYE, 23-25 Kasım 1998, ss.218-228
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Şengül S., "İstatistik ve Sayısal Bilgi", İstatistik, Şengül, S. Kıral G., Ed., Lisans Matbaacılık, istanbul, ss.1-49, 2010 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Albisu L.M., Şengül S., "The Spanish Nut Sector Under Review", Diger, ss.3-5, 2000
Şengül S., "Tarım Ürünleri İç ve Dış Pazarlaması ", Diger, ss.16, 2000
Albisu L.M., Gracia A., Şengül S., "Joint Promotion to Benefit Spain", Diger, ss.8-10, 2000
Şengül S., "Potential Almond Production nad Development Possibility of Domestic Consumption and Export in Turkey", Diger, ss.1-4, 1999
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi