Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kiral G., Şengül S., "The Impact of Elderly Parents on the Female Labour Market Participation in Turkey", IKTISAT ISLETME VE FINANS, vol.28, pp.9-26, 2013
Şengül S., Fisunoğlu H.M., "Poverty and the determinants of poverty in urban area of Adana", IKTISAT ISLETME VE FINANS, vol.27, pp.59-84, 2012
Şengül S., Fisunoğlu H.M., "Adana Kentsel Kesiminde Yoksulluk Ve Yoksulluğun Belirleyicileri", İktisat, İşletme ve Finans, vol.27, pp.59-84, 2012
Şengül H., Şengül S., "Food Consumption And Economic Development In Turkey And European Union Countries", Applied Economics, , vol.38, no.10, pp.2421-2431, 2006
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Şengül S., Tuncer İ., "Türkiye?De Enerji Tüketimi Ve Ekonomik Büyüme:1960-2000", İktisat İşletme ve Finans, cilt.21, ss.69-80, 2006
Kiral G., Şengül S., "Türkiye?de Kadınların İş Gücüne Katılımları ve İş verimlilikleri", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.20, ss.89-103, 2006
Şengül S., Tuncer İ., "POVERTY LEVELS AND FOOD DEMAND OF THE POOR IN TURKEY", AGRIBUSINESS:, vol.21, pp.289-311, 2005 (Link)
Şengül S., "Türkiye?De Gelir Gruplarına Göre Gıda Talebi", ODTÜ Gelişme Dergisi( METU Studies in Development ), vol.31, pp.115-148, 2004 (Link)
Gracia A., Şengül S., Albisu L.M., "Consumer Buying Decision Process For Nuts In Spain,", New Medit, vol.II, no.3, pp.22-27, 2003 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Şengül S., Sigeze Ç., Traş M.F., "TÜRKİYE'DE HANEHALKININ REFAH ALGISININ İNCELENMESİ: ÖZNEL BİR YAKLAŞIM", 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics , SİVAS, TÜRKIYE, 2-4 Haziran 2016, pp.276-277
Şengül S., Şengül H., "The Determinants of Household Entertainment and Culture Expenditures in Turke", XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences , roma, ITALYA, 1-4 Eylül 2016, vol.1, no.1, pp.24-24 (Link)
Şengül S., Lopcu K., Traş M.F., "Price Volatility of Milk and Meat in Turkey ", 16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu , EDİRNE, TÜRKIYE, 7-12 Mayıs 2015, pp.217-217 (Link)
Sigeze Ç., Şengül S., "Bayesian Analysis of Multinomial Probit Model: Investigation of Food Expenditure in Turkey in Terms of Household Composition", 16th International Sempozium on Econometrics, Operations Research and Statistics, EDİRNE, TÜRKIYE, 7-12 Mayıs 2015, pp.264-266
Şengül S., Fisunoğlu H.M., "Türkiye'de Kadın Yoksulluğu", INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2014, Skopjeje, Macedonia , Skopje, MAKEDONYA, 1-2 Haziran 2014, pp.6-6 (Link)
Şengül S., Traş M.F., Sigeze Ç., "Cohort and Time Effects on Food Away From Home in Turkey: A Double Hurdle Approach", 33th Annual Meeting of Middle East Economic Association (MEEA), Allied Social Science Associations, San Diego, ABD, 7-7 Ocak 2013, pp.10-10
Şengül S., Traş M.F., Sigeze Ç., "Türkiye?de Gıda Tüketiminde Zaman, Yaş ve Kuşak (Cohort) Etkisi", 14th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistic, Bosna Hersek, BOSNA HERSEK, 24-28 Mayıs 2013, pp.10-10
Şengül S., Sigeze Ç., "Türkiye?de Hanehalkı Tüketim Harcamaları: Pseudo Panel Veri ile Talep Sisteminin Tahmini", International Conferance on Eurasian Economies, St. Petersburg, RUSYA, 17-18 Eylül 2013, pp.279-288
Sigeze Ç., Şengül S., "Türkiye?de Hanehalkı Tüketim Harcamalarının Pseudo Panel Verilerle Tahmini", 13th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistic, GAZİMAGOSA, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 24-26 Mayıs 2012, pp.15-15
Bilgin C., Şengül S., "Bireysel Mutluluk Düzeyini Sosyal Adalet Algısı ve Bireysel Sosyo-Ekonomik Düzey Nasıl Etkiler? Türkiye ve Avrupa Birliği Karşılaştırması", 11. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, SAKARYA, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2010, ss.555-562