Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Toprak Etüt ve Haritalama
Toprak Oluşumu ve Sınıflandırması
Arazi Sınıflaması
Arazi Değerlendirme
Uzaktan Algılama
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Toprak Bilimi
Toprak-Su Koruma
Toprak Coğrafyası
Uzaktan Algılama
Kırsal Alan Planlaması
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Soil Science
Environmental Sciences
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi