Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1994 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1992 - 1994
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1987 - 1992
Ögr.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1985 - 1987
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1977 - 1985
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Dekan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ, , 13.11.2000 - 03.03.2002
VERDİĞİ DERSLER
Arazi Değerlendirme ve Arazi Kullanım Planlaması, Lisans, 2014-2015
Toprak Etüt Haritalama ve Arazi Kullanım Planlaması, Lisans, 2014-2015
Jeoloji-Jeomorfoloji, Lisans, 2014-2015
Türkiye Toprakları, Lisans, 2014-2015
Toprak Genesisi ve Sınıflaması, Lisans, 2014-2015
Toprakların Tarımsal Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Pedoloji, Doktora, 2014-2015
Görüntü Yorumlama, Lisans, 2014-2015
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, Y.Koca, "Toprak Etütlerinde Uzman Gereksinimini Azaltacak Yöntemlerin Adana İli Örneğinde Araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2014.
Doktora, S.Razzaghi Miavaghi, "Mineralogical and Micromorphological Characteristics of Red Pine (Pinus Burita) and Oak (Quercus coccifera) Root Zone Soils In The Göksu Catchment", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2014.
Doktora, M.Solmaz, "Eğimli Arazilerin Detaylı Toprak Etüd ve Haritalaması İçin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknolojilerini Kullanarak Yeni Yöntemlerin Geliştirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2010.
Doktora, M.Dingil, "Türkiye'de Andisol Ordosuna Girebilecek Bazı Toprakların Özellikleri, Genesisi ve Sınıflandırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2003.
Doktora, Ş.Kiliç, "Antakya Çevresinin Temel Toprak Etüdleri ile Arazi Kullanım Planlamasının Uzaktan Algılama / GIS Teknikleri Kullanılarak Yapılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1999.
Doktora, H.Özcan, "Sulu Tarım Alanlarında Arazi Değerlendirmesi ve Bilgisayarda Uygulanabilir Yeni Bir Sulu Tarıma Uygunluk Arazi Sınıflama Yönteminin Geliştirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1995.
Doktora, E.Aksoy, "Amanos Dağlarında İklim, Bitki Örtüsü, Yükseklik, Jeolojik Yapı ile Toprakların Önemli Özellikleri ve Genesisi Arasındaki İlişkinin Araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1995.
Doktora, R.Gündoğan, "Çeşitli Arazi Değerlendirme Yöntemlerinin Arazi Toplulaştırma Çalışmalarında Parselleri Dereceleme Amacıyla Kullanılma Olanakları", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1993.
Yüksek Lisans, A.Börekçi, "Gayrimenkul Değerlendirmesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinden Yararlanma Olanakları Adana İli Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi Örneği", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, C.Çopur Kitiş, "Arazi Kullanımındaki değişimlerin Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla İzlenmesinde QuickBird Uydu Verileri ve Hava Fotoğraflarının Birlikte Kullanılma Olanaklarının Kuzey Adana Örneğinde Araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, Y.Koca, "QuickBird Uydu Verileri Kullanılarak Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliği Arazilerinin Güncel Arazi Kullanım Haritalarının Oluşturulması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2006.
Yüksek Lisans, S.Sefer, "Yüreğir Ovasında Seçilen Bir Alanda Pamuk, Soya Fasulyesi ve Mısır Ekim Alanlarının Landsat 5-TM Sayısal Uydu Verileriyle Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2005.
Yüksek Lisans, M.Gülez, "Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Deneme Alanının Detaylı Toprak Etüd ve Haritalanması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2002.
Yüksek Lisans, F.Firtina, "KKTC Lefkoşa-Gazi Mağosa Bölgesi Arazi Kullanım Haritalarının Uydu Görüntüsü Yardımı ile Hazırlanması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2000.
Yüksek Lisans, A.Akgül, "KKTC Güzelyurt-Girne-Karpaz Bölgesi Arazi Kullanım Haritasının Hava Fotoğrafları Kullanılarak Hazırlanması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2000.
Yüksek Lisans, D.Demirtaş, "Anadolu Tarım İşletmesi Topraklarının Önemli Fiziksel, Kimyasal Özellikleri ve Arazi Değerlendirmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1999.
Yüksek Lisans, N.Türkmenoğlu, "Gözlü Tarım İşletmei Topraklarının Oluşu, Fiziksel, Kimyasal, Analiz Sonuçları ve Arazi Değerlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1998.
Yüksek Lisans, M.Dingil, "GAP Bölgesi Fırat Havzası (GAPBFH) Topraklarının Veri Tabanının Oluşturulması ve Genel Özellikleri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1997.
Yüksek Lisans, M.Karadeniz, "Polatlı Tarım İşletmesi Topraklarının Arazi Değerlendermise ve Potansiyel Arazi Kullanım Planlaması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1997.
Yüksek Lisans, A.Ölmez, "Polatlı Tarım İşletmesi Topraklarının Oluşu, Önemli Fiziksel, Kimyasal, Mineralojik Özellikleri ve Sınıflaması Üzerine Araştırmalar", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1996.
Yüksek Lisans, D.Aykut, "Landsat MSS Verileri Kullanılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arazi Kullanım Haritasının Oluşturulması Üzerine Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1995.
Yüksek Lisans, Z.Birdal, "Çukurova Bölgesi Yaygın Toprak Serilerinde Mısır Üretim Potansiyelinin Araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1995.
Yüksek Lisans, T.Kartal, "Bozova Sulama Projesi Alanının Potansiyel Arazi Kullanım Planlaması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1994.
Yüksek Lisans, Y.Tekeş, "Arazi değerlendirme ve Arazı Kullanım Planlaması Amacıyla Geliştirilmiş Bir Bilgisayar Modeli", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1994.
Yüksek Lisans, H.Özcan, "Çukurova Bölgesi Narenciye Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1991.
Yüksek Lisans, A.Dinç, "Aşağı Seyhan Ovası Tuzlu Topraklarının Landsat-5 TM Uydu Görüntülerinden Yararlanarak İncelenmesi Üzerinde Araştırmalar", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1988.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Ocak, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Haziran, 2014
Tez Savunma, Doktora Tez İzleme, Adnan Menderes Üniversitesi, Nisan, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Nisan, 2014
Atama, Yardımcı Doçentlik, Akdeniz Üniversitesi, Temmuz, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Temmuz, 2014
Atama, Profesörlük , Üniversiteler Arası Kurul, Eylül, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Atatürk Üniversitesi, Mart, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Harran Üniversitesi, Ekim, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Atatürk Üniversitesi, Ekim, 2012
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez İzleme, Adnan Menderes Üniversitesi, Aralık, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, GaziOsmanPaşa Üniversitesi, Ekim, 2012
Tez Savunma, Doktora Tez İzleme, Ankara Üniversitesi, Şubat, 2011
Tez Savunma, Doktora Tez İzleme, Ankara Üniversitesi, Ocak, 2011
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez İzleme, Adnan Menderes Üniversitesi, Haziran, 2010
Tez Savunma, Doktora Tez İzleme, Ankara Üniversitesi, Temmuz, 2010
Tez Savunma, Doktora Tez İzleme, Ankara Üniversitesi, Aralık, 2010
Tez Savunma, Doktora Tez İzleme, Akdeniz Üniversitesi, Aralık, 2010
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Temmuz, 2010
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez İzleme, Adnan Menderes Üniversitesi, Aralık, 2010
Tez Savunma, Doktora Tez İzleme, Ankara Üniversitesi, Ocak, 2009
Tez Savunma, Doktora Tez İzleme, Ankara Üniversitesi, Nisan, 2007
Tez Savunma, Doktora Tez İzleme, Ankara Üniversitesi, Nisan, 2007
Tez Savunma, Doktora Tez İzleme, Çukurova Üniversitesi, Eylül, 2006
Tez Savunma, Doktora Tez İzleme, Harran Üniversitesi, Şubat, 2005
Atama, Profesörlük , Üniversiteler Arası Kurul, Mart, 2005
Tez Savunma, Doktora Tez İzleme, Harran Üniversitesi, Mart, 2005
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Mayıs, 2004
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mayıs, 2004
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Mayıs, 2004
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Uludağ Üniversitesi, Mayıs, 2004
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Mayıs, 2004
Atama, Yardımcı Doçentlik, Akdeniz Üniversitesi, Ocak, 2002
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Şubat, 1999
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Şubat, 1999
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Ankara Üniversitesi, Mayıs, 1997
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Ankara Üniversitesi, Haziran, 1996
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi