Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Sayısal Haritalama Tekniklerinden Yararlanılarak Seyhan Baraj Gölü Çevresindeki Sarıçam Belediyesi Gelişim Alanlarının Detaylı Toprak Etüd ve Haritalaması", TÜBITAK Projesi, ZF2011BAP2, Yönetici, 2014
"Detaylı Toprak Etüdlerinde Toprak Haritalarının Kalitesini Artıracak ve Uzman Gereksinimini Azaltacak Yöntemlerin Adana İlinde Seçilen Test Alanlarında Geliştirilmesi Üzerine Araştırmalar", TÜBITAK Projesi, TOVAG 112O462 , Yönetici, 2014
"Amik Ovasının Detaylı Toprak Etüdleri,Verimlilik Çalışması ve Arazi Kullanım Planlaması", Kalkınma Bakanlığı (DPT), DPT2002K120480, Araştırmacı, 2008
"Denizli İli Topraklarının Detaylı Temel Toprak Etüd ve Potansiyel Arazi Kullanım Haritalarının Hazırlanması Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, , Araştırmacı, 2008
"Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri Kullanılarak Eğimli Arazilerin Haritalanmasında Arazi Çalışmalarını ve Etüdün Süresini Azaltacak Yeni Bir Detaylı Toprak Etüd ve Haritalama Yönteminin Geliştirilmesi Üzerine Araştırmalar", TÜBITAK Projesi, TOVAG 1060112, Yönetici, 2009
"Landsat 7 ETM Uydu Verileriyle Çukurova Bölgesi Narenciye Ekim Alanlarının Örnek Bir Alanda Belirlenmesi ve İzlenmesi", BAP Arastırma Projesi, ZF2002BAP74, Yönetici, 2004
"Alparslan Tarım İşletmesi Topraklarının Etüd ve Haritalaması ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1, Yönetici, 2003
"Konuklar Tarım İşletmesi Topraklarının Etüd ve Haritalaması ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1, Yönetici, 2003
"Landsat 7 ETM Uydu Verileriyle Çukurova Bölgesi Narenciye Ekim Alanlarının Örnek Bir Alanda Belirlenmesi ve İzlenmesi", BAP Arastırma Projesi, ZF2002BAP74, Yönetici, 2004
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Detaylı Toprak Etüd ve Haritalama Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1, Yönetici, 2000
"Antakya İli Çevresinin Şimdiki Arazi Kullanım Durumu ve İdeal Arazi Kullanım Planlaması", TÜBITAK Projesi, 1618, Yönetici, 1999
"Antakya İli Çevrsinin Şimdiki Arazi Kullanım Durumu ve İdeal Arazi Kullanım Planlaması", TÜBITAK Projesi, TOGTAG-1618 , Yönetici, 1999
"Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Arazileri Veri Bankası (ÇÜZİDSA) ve Arazi Değerlendirmesi", BAP Arastırma Projesi, BAP-TO-95/01, Yönetici, 1996
"Sayısal Uydu Verileri Kullanılarak Adana, Adıyaman, Diyarbakır ve Şanlıurfa İlerinde Tahıl Ekim Alan Tahminleri", TÜBITAK Projesi, 1, Yönetici, 1993
"Sayısal Uydu Verileri Kullanılarak Adana, Adıyaman, Diyarbakır ve Şanlıurfa İlerinde Tahıl Ekim Alan Tahminleri", TÜBITAK Projesi, 1, Yönetici, 1992
"Mardin-Ceylanpınar Ovaları Toprak Kaynaklarının Temel özellik ve Dağılımlarının Belirlenmesi ve İdeal Arazi Kullanım Planlarının Hazırlanması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1, Yönetici, 1992
"Adana, Adıyaman, Diyarbakır ve Şanlıurfa İlerinde Uzaktan Algılama Yöntemleriyle Gerçekleştirilen 1991 Yılı Hububat (Buğday + Arpa) Ekim Alan Tahmini", TÜBITAK Projesi, 1, Yönetici, 1991
"Kahramanmaraş Tarım İşletmesi Topraklarının Etüd ve Haritalaması ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1, Yönetici, 1991
"Kazımkarabekir Tarım İşletmesi Topraklarının Etüd ve Haritalaması ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1, Yönetici, 1991
"Sultansuyu Tarım İşletmesi Topraklarının Etüd ve Haritalaması ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1, Yönetici, 1991
"Güneydoğu Anadolu Bölgesi Toprakları (GAT): I. Harran Ovası", TÜBITAK Projesi, 534, Yönetici, 1988
"Çukurova Tarım İşletmesi Topraklarının Etüd ve Haritalaması ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1, Yönetici, 1988
"Karacabey Tarım İşletmesi Topraklarının Etüd ve Haritalaması ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1, Yönetici, 1988
"Türkgeldi Tarım İşletmesi Topraklarının Etüd ve Haritalaması ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1, Yönetici, 1987
"Tahirova Tarım İşletmesi Topraklarının Etüd ve Haritalaması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1, Yönetici, 1985
"Atatürk (Yalova) Tarım İşletmesi Topraklarının Etüd ve Haritalaması ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1, Yönetici, 1986
"Gökhöyük Tarım İşletmesi Topraklarının Etüd ve Haritalaması ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1, Yönetici, 1983
"Gelemen Tarım İşletmesi Topraklarının Etüd ve Haritalaması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1, Yönetici, 1984
"Çukurova Bölgesi I.-III. Sınıf Tarım Alanlarında Arazi Kullanım Şeklinin Tespiti ve Toprak Kaynaklarının Korunması Üzerinde Bir Araştırma", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1, Yönetici, 1982
"Ceyhan Ovası Topraklarının Genesisi, Önemli Fiziksel, Kimyasal Özellikleri ve Sınıflandırılması Üzerinde Araştırmalar", TÜBITAK Projesi, SUBTUNIT-6, Yönetici, 1981
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi