Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim, 2012 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim, 2009 - 2012
Ögr.Gör.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim, 2007 - 2009
Arş.Gör., Ohio State University, Education, 2005 - 2007
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Dekan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, , 07.02.2012 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Ölçme Ve Değerlendirme, Lisans, 2013-2014
Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, 2013-2014
Fen Eğit.Güncel Konular-Bu Konu.Yap.Arş.Giriş, Yüksek Lisans, 2013-2014
Araştırma Makalelerinin Okunması ve İrdelenmesi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Fen Ve Teknoloji Programı Ve Planlaması, Lisans, 2013-2014
Özel Öğretim Yöntemleri I, Lisans, 2013-2014
İstatistik, Lisans, 2013-2014
Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2013-2014
Bilimin Doğası, Doktora, 2013-2014
Özel Öğretim Yöntemleri II, Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, E.Güler, "Sınıf Öğrencilerinin Çevre Okuryazarlığı Düzeylerinin Belirlenmesi Ve Öğrencilerin Okuryazarlığı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenleraçısından İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, D.Öztürk, "İlköğretim 6. Ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Ayın Evreleri Konusunda Kavram Yanılgıları Ve Kavram Değişimlerinin İşbirliğine Dayalı Ortamda İncelenmesi.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, B.Ülger, "Bilim Sanat Merkezlerinde Uygulanan Fen Eğitimi Programlarının Öğrenci, Öğretmen, İdareci Ve Veli Bakış Açısından İncelenmesi. ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2011.
Yüksek Lisans, T.Demircioğlu, "Fen Ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Eğitiminde Argüman Temelli Sorgulamanın Etkisinin İncelenmesi. ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2011.
Yüksek Lisans, G.Güneş, "Öğretmen Adaylarının Temel Astronomi Konularında Bilgi Seviyeleri İle Bilimin Doğası Ve Astronomi Öz-Yeterlilikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2010.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Atama, Yrd. Doç. Atama Jürisi, Mersin Üniversitesi, Mart, 2013
Atama, Yrd. Doç. Atama Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Ağustos, 2013
Atama, Yrd. Doç. Atama Jürisi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mart, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi