Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim, 2012 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim, 2009 - 2012
Ögr.Gör.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim, 2007 - 2009
Arş.Gör., Ohio State University, Education, 2005 - 2007
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Dekan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, , 07.02.2012 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Ölçme Ve Değerlendirme, Lisans, 2013-2014
Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, 2013-2014
Fen Eğit.Güncel Konular-Bu Konu.Yap.Arş.Giriş, Yüksek Lisans, 2013-2014
Araştırma Makalelerinin Okunması ve İrdelenmesi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Fen Ve Teknoloji Programı Ve Planlaması, Lisans, 2013-2014
Özel Öğretim Yöntemleri I, Lisans, 2013-2014
İstatistik, Lisans, 2013-2014
Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2013-2014
Bilimin Doğası, Doktora, 2013-2014
Özel Öğretim Yöntemleri II, Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, E.Güler, "Sınıf Öğrencilerinin Çevre Okuryazarlığı Düzeylerinin Belirlenmesi Ve Öğrencilerin Okuryazarlığı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenleraçısından İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, D.Öztürk, "İlköğretim 6. Ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Ayın Evreleri Konusunda Kavram Yanılgıları Ve Kavram Değişimlerinin İşbirliğine Dayalı Ortamda İncelenmesi.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, B.Ülger, "Bilim Sanat Merkezlerinde Uygulanan Fen Eğitimi Programlarının Öğrenci, Öğretmen, İdareci Ve Veli Bakış Açısından İncelenmesi. ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2011.
Yüksek Lisans, T.Demircioğlu, "Fen Ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Eğitiminde Argüman Temelli Sorgulamanın Etkisinin İncelenmesi. ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2011.
Yüksek Lisans, G.Güneş, "Öğretmen Adaylarının Temel Astronomi Konularında Bilgi Seviyeleri İle Bilimin Doğası Ve Astronomi Öz-Yeterlilikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2010.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Atama, Yrd. Doç. Atama Jürisi, Mersin Üniversitesi, Mart, 2013
Atama, Yrd. Doç. Atama Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Ağustos, 2013
Atama, Yrd. Doç. Atama Jürisi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mart, 2013