Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ VE ÇEVRE OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ (Adana İli Örneği) ", BAP Y.Lisans, EF2012YL4, Yönetici, 2013
"FEN ÖĞRETİMİ DERSİNDE UYGULANAN MİKROÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİME, BİLİM ADAMINA, VE FEN ÖĞRETİMİNE BAKIŞ AÇILARININA ETKİSİNİN İNCELENMESİ. ", BAP Arastırma Projesi, EF2011BAP10, Yönetici, Devam Ediyor
"FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ LABORATUVAR EĞİTİMİNDE ARGÜMAN TEMELLİ SORGULAMANIN ETKİSİNİN İNCELENMESİ ", BAP Y.Lisans, EF2010YL20, Yönetici, 2012
"İLKÖĞRETİM 6. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AYIN EVRELERİ KONUSUNDA KAVRAM YANILGILARI VE KAVRAM DEĞİŞİMLERİNİN İŞBİRLİĞİNE DAYALI ORTAMDA İNCELENMESİ ", BAP Y.Lisans, EF2009YL53, Yönetici, 2011
"BAZI ASTRONOMI KONULARINDA KAVRAM YANILGILARINI VE SORGULAMAYA DAYALI EĞİTİM YÖNTEMİNDE WEB-TABANLI ARŞİVLENMİŞ GERÇEK BİLİMSEL VERİLERİ KULLANARAK FEN ÖĞRETMENİ ADAYLARI ARASINDA KAVRAM DEĞİŞİMLERİNE ETKİSİNİ İNCELEME ", BAP Arastırma Projesi, EF2008 BAP08 , Yönetici, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi