Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Demircioğlu T., Uçar S., "Investigating The Effect Of Argument-Driven Inquiry In Laboratory Instruction", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.15, pp.267-283, 2015 (Link)
Uçar S., "The Effects Of Simulation-Based And Model-Based Education On The Transfer Of Teaching With Regard To Moon Phases", JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, vol.13, pp.327-338, 2014 (Link) (Abstract)
Uçar S., "How Do Pre-Service Science Teachers' Views On Science, Scientists, And Science Teaching Change Over Time In A Science Teacher Training Program?", JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION AND TECHNOLOGY, vol.21, pp.255-266, 2012 (Link) (Abstract)
Uçar S., Demircioğlu T., "Changes In Preservice Teacher Attitudes Toward Astronomy Within A Semester-Long Astronomy Instruction And Four-Year-Long Teacher Training Programme", JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION AND TECHNOLOGY, vol.20, pp.65-73, 2011 (Link) (Abstract)
Uçar S., Trundle K.C., Krissek L., "Inquiry-Based Instruction With Archived, Online Data: An Intervention Study With Preservice Teachers", RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION, vol.41, pp.261-282, 2011 (Link) (Abstract)
Uçar S., Trundle K.C., "Conducting Guided Inquiry In Science Classes Using Authentic, Archived, Web-Based Data", Computers & Education, vol.57, pp.1571-1582, 2011 (Özet) (Abstract)
Uçar S., Şanalan V.A., "How Has Reform In Science Teacher Education Programs Changed Preservice Teachers' Views About Science?", JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION AND TECHNOLOGY, vol.20, pp.87-94, 2011 (Link) (Abstract)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Uçar S., Uçar Y., "THE STEREOTYPICAL IMAGES OF A DENTIST AND HOW THEY CHANGE OVER TIME IN A DDS PROGRAM: APPLICATION OF DRAW A DENTIST TEST (DADT)", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.419-426, 2016 (Link)
Demircioğlu T., Uçar S., "Akkuyu Nükleer Santrali Konusunda Üretilen Yazılı Argümanların İncelenmesi, İlköğretim Online", e-İlköğretim Online (elektronik), cilt.13, ss.1373-1386, 2014 (Link)
Ülger B.B., Uçar S., Özgür İ., "Bilim Sanat Merkezlerinde Uygulanan Fen Eğitimi Programlarının İdareci, Öğretmen Ve Öğrencilerin Bakış Açısından İncelenmesi", e-İlköğretim Online (elektronik), cilt.13, ss.1-24, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Öztürk D., Uçar S., "İlköğretim Öğrencilerinin Ay?In Evreleri Konusunda Kavram Değişimlerinin Işbirliğine Dayalı Ortamda Incelenmesi", e-TÜFED / Türk Fen Eğitimi Dergisi (elektronik), cilt.9, ss.98-112, 2012 (Link) (Özet)
Demircioğlu T., Uçar S., "The Effect Of Argument-Driven Inquiry On Pre-Service Science Teachers' Attitudes And Argumentation Skills", Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol.45, pp.5035-5039, 2012 (Link) (Abstract)
Öztürk D., Uçar S., "Timss Verileri Kullanilarak Tayvan Ve Türkiye'Deki 8. Sinif Öğrencilerinin Fen Başarisina Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.19, ss.241-256, 2010 (Abstract)
Uçar S., "A Comparative Analysis Of Earth Science Education In Elementary Schools In Turkey And In The Usa.", Problems of Education in the 21st Century, vol.11, pp.170-182, 2009 (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Karaduman B., Uçar S., "ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM FELSEFELERİ VE PROGRAM YÖNELİMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME", 5th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI ? 2017), MUĞLA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2017, pp.223-224
Demirel T., Karakuş M., Uçar S., "Influence of Augmented Reality Technology on Seventh Grade Students? Achievement About Astronomy", XVII IOSTE SYMPOSIUM Science and Technology Education for a Peaceful and Equitable World, Braga, PORTEKIZ, 11-16 Temmuz 2016, pp.?-?
Uçar S., Trundle K.C., Krissek L., "The Impact Of Inquiry-Based And Technology Supported Instruction On Pre-Service Teachers? Conceptions Of Tides.", National Association of Research in Science Teaching, New Orleans, ABD, 15-18 Nisan 2007, pp.342-342
Pape S., Owens D., Irving K., Şanalan V.A., Abrahamson L., Kaya Ş., Uçar S., Shin S., "Classroom Connectivity Preliminary Results. ", T3 International Conference, Chicago, ABD, 8-10 Mart 2007, pp.10-10
Irving K., Şanalan V.A., Abrahamson L., Uçar S., "Classroom Connectivity In Promoting Achievement In Algebra & Physical Science: Implementation Fidelity. ", IES Research Conference, Washington, ABD, 7-8 Haziran 2007, pp.9-9
Uçar S., Trundle K.C., Krissek L., "Pre-Sevice Teachers' Conceptions Of Tides Before And After Inquiry-Based And Technology Supported Instruction", Association for the Science Teachers Education, Clearwater Beach, FL, ABD, 4-6 Ocak 2007, pp.42-42
Trundle K.C., Krissek L., Uçar S., "Inservice Teachers' Use Of Multiple Representations To Teach Standards-Based Earth Science Concepts", National Association for Research in Science Teaching, San Fransisco, ABD, 3-6 Nisan 2006, pp.52-52
Uçar S., Trundle K.C., Krissek L., "Preservice Teachers? Understanding Of Standards-Based Earth Science Content For Grades K-4.", Association for the Science Teachers Education, Portland, OR, ABD, 12-14 Ocak 2006, pp.58-58
Beilfuss M., Krissek L., Boone W., Trundle K.C., White O., Uçar S., "Development And Validation Of Geology Content Knowledge Assessment.", Association for the Education of Teachers in Science, Colorado Spring, CO, ABD, 20-23 Ocak 2005, pp.19-19
Trundle K.C., Krissek L., Uçar S., "Using Multiple Representations To Train Teachers To Teach Standards-Based Earth Science Concepts", Association for the Education of Teachers in Science, Colorado Spring, CO, ABD, 20-23 Ocak 2005, pp.19-19
Uçar S., Sackes M., Trundle K.C., Krissek L. , "Don?T Treat Soil Like Dirt: Learning Cycle Lessons On Soil For Grade K-4.", School Science and Mathematic Association, Atlanta, Georgia, ABD, 21-23 Ekim 2004, pp.46-46
Işık H., Uçar S., Çağlayan F.M., "Factors Affecting Academic Achievement Of International Graduate Students In Education Departments. ", School Science and Mathematic Association, Columbus, OH, ABD, 23-25 Ekim 2003, pp.59-59
Uçar S., Işık H., "Does Culture Influence Science?", School Science and Mathematic Association, Columbus, OH, ABD, 1-3 Ekim 2003, pp.71-71
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Uçar S., "Fen Eğitiminde Girişimcilik", Fen Bilimleri Öğretimi ve STEM Etkinlikleri, Ahmet Tekbıyık, Gültekin Çakmakçı, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.353-367, 2018
Uçar S., "Girişimcilik ve STEM Eğitimi", Okul Öncesinden Üniversiteye Kuram ve Uygulamada STEM Eğitimi, Devrim Akgündüz, Ed., Anı Yayıncılık, Ankara, ss.97-112, 2018
Uçar S., "The Use Of Technology In Teaching Science To Young Children", in: Research in Early Childhood Science Education, Trundle K. C., Saçkes M., Eds., Springer, London/Berlin , Dordrecht, pp.167-184, 2015 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Pape S., Kaya Ş., Irving K., Owens D., Şanalan V.A., Uçar S., Granade S., Abrahamson L., "Classroom Connectivity In Mathematics And Science Achievement: Classroom Observation Protocol-Algebra I.", Teknik Rapor, pp.1-19, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi