Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Uzaktan Algılama
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Uzaktan Algılama
Coğrafi Bilgi Sistemleri
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Peyzaj Mimarlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Planlamada Nicel Yöntemler
Uzaktan Algılama
Peyzaj Planlama
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Remote Sensing
Geography, Physical
Biodiversity Conservation
Diğer
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi