Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Seyhan Havzası Su Yönetimi için Konumsal Bilgi Teknolojileri Tabanlı Karar Destek Sistemi Oluşturulması", TÜBITAK Projesi, 115Y063, Yönetici, Devam Ediyor
"Boosting Adult System Education In Agriculture -AGRI BASE", AB Destekli Diğer Projeler, 2015-1-MK01-KA204-002857, Koordinatör, Devam Ediyor
"Turunçgil Yönetim Modeli: Konumsal Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama Entegrasyonu", SAN TEZ, 0538.STZ.2013-2, Yönetici, Devam Ediyor
"QUANTIFICATION OF C & N DYNAMICS OF ECOSYSTEMS IN SEYHAN WATERSHED IN CHANGING GLOBAL CLIMATE & LOCAL LAND USES", TÜBITAK Projesi, TOVAG-JPN-04-103O011 , Araştırmacı, Devam Ediyor
"Designing local frameworks for integrated land and water resource management", Diğer Projeler, RIHN-C9, Yönetici, Devam Ediyor
"GIS supported Integrated Water Resources Management System (IWRMS) for the Eastern Mediterranean: A regional clean water action plan for the Seyhan River", TÜBITAK Projesi, 105Y151, Yönetici, 2014
"Climate Change and Environmental Risk Analysis of Turkey. Funded by Intensified Cooperation (IntenC): Promotion of German (BMBF)", TÜBITAK Projesi, 110Y338, Yönetici, 2016
"Yeniçağa Gölü (Bolu) Turbalık Alanlarının Karbon, Azot ve Su Döngülerinin Akı Kulesi ve Uzaktan Algılama ile İzlenmesi ve Modellenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, CAYDAG109Y186, Araştırmacı, 2013
"Arazi Kullanım Planlamasında Karbon Dağılımı : Anthrospace (İnsan Ekosistemi)", TÜBITAK Projesi, 110Y120, Araştırmacı, 2013
"Analysis and optimization of irrigation efficiencies in order to reduce salinization impacts in intensively used agricultural landscapes of the semiarid Mediterranean Turkey (MedSalin). ", TÜBITAK Projesi, 108O152, Araştırmacı, 2012
"Narenciye Yönetim Modeli: Adana Aşağı Seyhan Ovası Pilot Alanı", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TR62-08-04/022, Koordinatör, 2010
"Sosyal Donatı Alanlarının Kentsel Yaşam Niteliği Yönünden Değerlendirilmesi: Kültürel Mekanlar, Açık Alanlar ve Yeşil Alanlar Açısından Adana Kenti için Bir Model Önerisi", TÜBITAK Projesi, 109Y153 , Araştırmacı, 2012
"Soil Salinity Detection in a Mediterranean Agricultural Land Using Hyperspectral Remote Sensing: Application of PROBA CHRIS", AB Destekli Diğer Projeler, Cat-1-Proba-5112, Koordinatör, 2011
"Climate Change, Water and Productivity in the Mediterranean: Capacity Building for Geospatial Modelling", AB Destekli Diğer Projeler, EU Fp7, Yönetici, 2011
"Establishment of traceability approach for the assessment of environment quality dynamics in agricultural regions", Diğer Projeler, 0000000, Araştırmacı, 2011
"Modelling Future Urban Growth of Adana under Various Management Policies", TÜBITAK Projesi, COST ACTION C27 , Koordinatör, 2010
"Land Planning Model for Winter Sports with Remote Sensing and Geographycal Information Systems in Aladag", BAP Arastırma Projesi, ZF.2005.BAP.6, Koordinatör, 2007
"Quantifying Ecosystem Productivity of Eastern Mediterranean under Climate Change and Human Disturbances", Diğer Projeler, C1P_3328, Yönetici, 2009
"Türkiye'deki Karasal Ekosistemlerin Birincil Verimliliklerinin Zamansal ve Mekansal Değişimlerinin Modellenmesi", TÜBITAK Projesi, TOVAG-104O550, Araştırmacı, 2009
"Impact of Climate Change on Agricultural Production in Arid Areas (ICCAP), ", TÜBITAK Projesi, ICCAP, Araştırmacı, 2007
"Mapping semi-natural vegetation for Monitoring Mediterranean coastal zone ecosystems", BAP Arastırma Projesi, KAP2002.ZF19, Yönetici, 2005
"Kazanlı Kıyı Kumullarında Koruma Öncelikli Alan Kullanım Planlaması ve Eğitim Programı Uygulaması", TÜBITAK Projesi, YDABAG-101Y138, Araştırmacı, 2005
"Çukurova Kıyı Sulak Alan Sisteminde Uzaktan Algılama Yardımıyla Kuş Populasyonlarının Tahmini", TÜBITAK Projesi, YDABAG-100Y091, Araştırmacı, 2005
"Klimatolojik Verilere Ve Uzaktan Algılama Tekniklerine Dayalı Olarak Erozyon Risk Sınıflaması: Türkiye Erozyon Risk Haritası", TÜBITAK Projesi, TOGTAG -2846 , Araştırmacı, 2004
"İskenderun Körfezi?nde, Burnaz Kumulu-Akıncı Burnu Kıyı Alanında Bitki Örtüsü ve Kentsel Gelişmelerdeki Değişimlerin İzlenmesi ve Haritalanması", BAP Arastırma Projesi, ZF.2001.30, Yönetici, 2004
"Doğu Akdeniz bölgesi narenciye alanlarında atmosferik don riski gösteren koridorların sayısal uydu verileri ve coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla bulunması üzerinde araştırmalar", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 0000000, Araştırmacı, 2005
"Determination of physical planning principles Botanical Garden and application in Silifke Göksu Delta", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, Nr. 03 G 92/01, Araştırmacı, 1993
"Çukurova Deltası örneğinde kıyı ekosistemlerinin icerdiği biyptopların haritalanması", TÜBITAK Projesi, TBAG.1164, Araştırmacı, 1995
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi