Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi SUNAY FIRAT
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ana Bilm Dalı : ADANA SAĞLIK YÜKSEK OKULU
Sabit Telefon : +90 322 3383084 | Dahili : 4011
E Posta Adresi : sunayfiratcu.edu.tr | sunayfiratgmail.com
Web Adresi : http://aves.cu.edu.tr/sunayfirat/
Ofis : Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik bölümü
Posta Adresi : Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 01330 Balcalı/Sarıçam/Adana
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, Adli Tıp, 2001-2007
Yüksek Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, 1996-1999
Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, 1991-1995
Yaptığı Tezler
Doktora, "İstismar ve İhmale Uğrayan Çocukları tedavi ve Rehabilitasyonu: Bir yataklı merkez modeli", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Adli Tıp Ekim, 2007.
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Child Abuse and Neglect; Mental and Forensic Evaluation, Iowa University, Pediatrics Hospital, Child Protection Center, 2009
Araştırma Alanları
Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Adli Tıp
Psikoloji
Psikiyatri Hemşireliği
Adli Bilimler
Adli Psikoloji
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Sosyoloji
Adalet ve Suç Psikolojisi
Web Of Science Araştırma Alanları
Psychiatry
Medicine, Legal
Criminology & Penology
Social Sciences, Interdisciplinary
Nursing
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2013 - 2018
Uzman, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 1996 - 2013
Mesleki ve İdari Deneyimler
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü, , 23.07.2017 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Psikiyatri Hemsireligi, , 25.01.2016 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Beslenme ve Diyetetik Bolumu, Beslenme ve Diyetetik Bolumu, 01.07.2014 - Devam Ediyor
Verdiği Dersler
Çocuk ve Ergen ruh Sağlığı ve Hastalıklarına Genel Bakış, Lisans, 2015-2016
Psikoloji, Lisans, 2015-2016
Çocuk İstismarı Ve İhmali , Lisans, 2014-2015
Aile İçi Şiddet, Yüksek Lisans, 2014-2015
Adli Hemşirelik, Yüksek Lisans, 2014-2015
Ruh Sağ. ve Hastalıkları Hem., Lisans, 2014-2015
Temel Psikopatoloji, Yüksek Lisans, 2014-2015
Çocuk İstismarı ve İhmalinde Hemşirelik Yaklaşımları, Yüksek Lisans, 2014-2015
Kişilerarası ilişkiler, Lisans, 2014-2015
Çocuk ve Suç, Lisans, 2014-2015
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, T.Saldırın, "Zorunlu koruma ve Tedavi Sürecindeki Şizofreni Tanısı Alan Hastaların Klinik ve Saldırganlık Düzeylerinin Değerlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2017.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Firat S., İltaş Y., Gülmen M.K., "Results of domestic migration on juvenile delinquency in Adana", JOURNAL OF FORENSİC AND LEGAL MEDİCİNE, vol.49, pp.81-88, 2017 (Link)
Firat S., İltaş Y., "MALE JUVENILE SEXUAL ABUSE OFFENDERS IN TURKEY", KASMERA, vol.44, pp.275-289, 2016 (Link)
Firat S., İltaş Y., Gülmen M.K., "JUVENILE MURDERERS AND DELINQUENCY: A PROVINCE EXAMPLE IN TURKEY", KASMERA, vol.44, pp.290-301, 2016 (Link)
Gül Çelik G., Yolga Tahiroğlu A., Firat S., Avci A., "Aripiprazole Improved Obsessive Compulsive Symptoms in Asperger's Disorder", CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY AND NEUROSCIENCE, vol.9, pp.134-136, 2011 (Link)
Firat S., "A Cytogenetic Study In 120 Turkish Children With Intellectual Disability And Characteristics Of Fragile X Syndrome", YONSEI MEDICAL JOURNAL, vol.44, pp.583-592, 2003
Firat S., "Comparison Of Psychopathology In The Mothers Of Autistic And Mentally Retarded Children", JOURNAL OF KOREAN MEDICAL SCIENCE, vol.17, pp.679-685, 2002
Firat S., "An Open-Label Trial Of Risperidone In Children With Autism", CURRENT THERAPEUTIC RESEARCH-CLINICAL AND EXPERIMENTAL, vol.63, pp.91-102, 2002
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Firat S., Güzel U.D.E. , Yolga Tahiroğlu A., Çekin N., "CHILD PROSTITUTION AND THE ASSOCIATED SOCIODEMOGRAPHIC AND CLINIC CHARACTERISTICS IN ADANA, TURKEY", The Interdisciplinary Journal of Law and Forensic Sciences, vol.1, no.1, pp.31-44, 2016 (Link)
Firat S., "Otistik çocukların anne-babalarının depresyon ve kaygı düzeyleri ", Cukurova Medical Journal (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi) , cilt.41, ss.539-547, 2016 (Link)
Firat S., Torun S., Parsak C.K., , "A Monographic Evaluation of The Organ Transplantation in Turkey, from the Ethical and Legal Points of View: Review", Türkiye klinikleri Adli tıp Dergisi, cilt.12, ss.1-12, 2016 (Link)
Firat S., İltaş Y., Gülmen M.K., "Honor Killing A Cultural Issue: Global or Regional?", E-JOURNAL OF LAW, vol.2, pp.1-13, 2016 (Link)
Firat S., "Suicide: Social and Mental Health Aspects", The Interdisciplinary Journal of Law and Forensic Sciences , vol.1, no.1, pp.65-80, 2016 (Link)
Firat S., "Treatment and Rehabilitation of Abused and Neglected Children: An Inpatient Center Model", ADLİ TIP BÜLTENİ, cilt.19, ss.15-28, 2014 (Link)
Firat S., "Autism symptoms related to trozinemia type III: A case report", Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, cilt.12, ss.55-56, 2008 (Link)
Firat S., "Bir diyabet kampı etkinliği", Anadolu Psikiyatri Dergisi, cilt.7, ss.218-222, 2006 (Link)
Yolga Tahiroğlu A., Firat S., Diler R.S., Avci A., "Erkek çocuklarda yeme bozuklukları; bir anoreksiya nevroza vakası", Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, cilt.48, ss.151-157, 2005
Yolga Tahiroğlu A., Firat S., Avci A., Seydaoğlu G., "Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu: Alt tipleri", Anadolu Psikiyatri Dergisi, cilt.6, ss.5-10, 2005
Firat S., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., "Kafa travması, otistik belirtiler ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu: bir olgu sunumu", Yeni Symposium, cilt.43, ss.24-27, 2005
Firat S., "Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu: Alt tipleri", Anadolu Psikiyatri Dergisi , cilt.6, ss.5-10, 2005 (Link)
Firat S., "Kafa travması, otistik belirtiler ve dikkat eksikliği- hiperaktivite bozukluğu: bir olgu sunumu", Yeni Symposium , cilt.6, ss.5-10, 2005 (Link)
Yolga Tahiroğlu A., Uzel M., Avci A., Firat S., "Öğretmenlerin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna bakışları ve öğretmen eğitimi", Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, cilt.11, ss.123-129, 2005
Firat S., "Öğretmenlerin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna bakışları ve öğretmen eğitimi. ", Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi , cilt.11, ss.123-129, 2004 (Link)
Firat S., "Otistik belirtilerle başvuran iki çocukta farklı klinik seyir ve bozukluklar: olgu sunumu", Klinik Psikiyatri Dergisi, cilt.6, ss.235-239, 2003 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Çam Ray P., Firat S., Gül Çelik G., Nasiroglu S., İncecik F., Hergüner M., et al.,"Baş ağrısı olan çocuklarda bağlanma özellikleri ve ruhsal tanılar", 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, BOLU, TÜRKIYE, - , ss.78-
Firat S., "HONOR-BASED VIOLENCE: A CULTURAL PROBLEM!", 67th Annaul American Academy of Forensic Sciences, Orlando, ABD, 16-21 Şubat 2015, pp.1019-1020 (Link)
Çam Ray P., İncecik F., Avci A., Gül Çelik G., Yolga Tahiroğlu A., Firat S., "Obsesif Belirtilerle Giden Döngüsel Kusma Sendromu Ve Epilepsi Tanısı Alan Bir Olgu Sunumu", 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, BOLU, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2012, ss.71-71
Firat S., Çekin N., Avci A., Keskin E., Evliyaoğlu N., Yolga Tahiroğlu A., et al.,"Evaluation of child prostitution in child psychiatry department in Cukurova University", 4th Mediterranean Academy of Forensic Sciences Meeting, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-18 Ekim 2009, pp.45-46
Bahalı K., Yolga Tahiroğlu A., Firat S., Çalış N., Uzel M., Avci A., "Speech delay and developmental/behavioral problems in toddlers", 18. World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions Abstract Book (IACAPAP), İSTANBUL, TÜRKIYE, 30 Nisan - 3 Mayıs 2009, pp.128-128
Nasıroğlu S., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., Firat S., "Kohlear İmplantasyon Sonrası Ortaya Çıkan Otistik Belirtiler: Bir Olgu Sunumu", 19. Ulusal Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı, HATAY, TÜRKIYE, 14-16 Nisan 2009, ss.206-206
Firat S., Çekin N., Avci A., Yolga Tahiroğlu A., Evliyaoğlu N., Keskin E. , et al.,"Ways of child sexual deception", 4th Mediterranean Academy of Forensic Sciences Meeting, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-18 Ekim 2009, pp.45-45
Yolga Tahiroğlu A., Gül Çelik G., Firat S., Avci A., "Yarık damak/dudaklı çocuklarda psikiyatrik değerlendirme ve aile işlevleri", 15. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi , İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-24 Nisan 2005, ss.48-48
Firat S., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., "Tirozinemi tip-III metabolik hastalık ve yaygın gelişimsel bozukluğun klinik ayrıcı tanısı: bir olgu sunumu", 15. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi , İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-24 Nisan 2005, ss.50-50
Bahalı K., Yolga Tahiroğlu A., Firat S., Avci A., Yüksel B., "Bir diyabet kampı etkinliği", 15. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi , İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-24 Nisan 2005, ss.49-49
Firat S., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., "İşitme kaybı ile ortaya çıkan otistik belirtiler: olgu sunumu", 14. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi , BURSA, TÜRKIYE, 21-24 Nisan 2004, ss.98-98
Firat S., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., "Kafa travması, otistik belirtiler ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu", 14. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi , BURSA, TÜRKIYE, 21-24 Nisan 2004, ss.97-97
Yolga Tahiroğlu A., Avci A., Firat S., Diler R.S., "Dikkat eksikliği Hiperaktivite bozukluğu; alt tipleri", 14. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi , BURSA, TÜRKIYE, 21-24 Nisan 2004, ss.153-153
Çam Ray P., Firat S., Gül Çelik G., Nasıroğlu S., İncecik F., Hergüner M., et al.,"Kronik baş ağrısı olan çocuklarda ruhsal tanılar ve nöropsikiyatrik değerlendirme", 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, BOLU, TÜRKIYE, 24 Nisan 2012 - 24 Nisan 2004, ss.79-79
Yolga Tahiroğlu A., Avci A., Firat S., Diler R.S., "Dikkat eksikliği Hiperaktivite bozukluğunda aile içi şiddet", 14. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi , BURSA, TÜRKIYE, 21-24 Nisan 2004, ss.60-60
Yolga Tahiroğlu A., Avci A., Firat S., Diler R.S. , "Dikkat eksikliği Hiperaktivite bozukluğu tanısı ile izlenen olgularda komorbidite", 14. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi , BURSA, TÜRKIYE, 21-24 Nisan 2004, ss.153-153
Yolga Tahiroğlu A., Firat S., Diler R.S., Avci A., "Cinsel istismar ve psikososyal sorunlar", V. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 28-30 Mart 2002, ss.32-32
Firat S., Diler R.S., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., "Cinsel istismar ve psikososyal sorunlar", V. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 28-30 Mart 2002, ss.32-32
Firat S., Avci A., Diler R.S. , Yolga Tahiroğlu A., Seydaoğlu G., "Otistik ve zihinsel özürlü çocukların annelerinde kaygı, depresyon, aleksitimi ve genel psikolojik değerlendirme ortalamalarını etkileyen faktörler", 10. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 10-13 Mayıs 2000, ss.32-32
Kitap ve Kitap Bölümleri
Firat S., "Cinsel Saldırılar Kriz Merkezleri", Temel Adli Toksikoloji, AKGÜR SA., DAĞLIOĞLU N.", Ed., Akademisyen Kitapevi Yayınları, Ankara, ss.77-86, 2018 (Link)
Firat S., İltaş Y., Yılmaz B.Ş. , "Ruhsal ve Hukuki Yönleriyle ÇOCUK İSTİSMARI Çocukların Cinsel Dokunulmzlığına Karşı suçlar Çocukların Cinsel Dokunulmazlığına Karşı Suçlar", Akademisyen Kitapevi Yayınları, ANKARA, 2017 (Link)
Firat S., "Sözlük", Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Temelleri, Kanıta Dayalı Uygulama Bakım Kavramları, Doç.Dr. Celale Tangül Özcan, Doç. Dr.Nermin Gürhan, Ed., Akademisyen , Ankara, ss.871-895, 2016 (Link)
Firat S., İltaş Y., Yılmaz B.Ş. , "Ruhsal hukuki Yönleriyle Çocuk İstismarı Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar", Akademisyen Kitabevi, ANKARA, 2016 (Link)
Firat S., "Yaşlı İstismarı ve İhmali", EVDE BAKIM, ÜNLÜOĞLU İ, SAATÇI E., Ed., Akademi Kitabevi Yayınları, İSTANBUL, ss.218-230, 2015 (Link)
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Otistik Çocukların Anne-Babalarının Depresyon ve Kaygı Düzeyleri", BAP Diğer, ASYO2013BAP3, Yönetici, 2014
"14 DOĞU AKDENİZ AİLE HEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU", BAP Diğer, TST-2015-3922, Araştırmacı, 2015
"Adalet Köprüsü Olmaya Var mısın?", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 0331, Proje Ekibinde Üye, Devam Ediyor
"Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde Yükümlülerle Yüz Yüze Çalışma ve Görüşme Yapan Personelin Verimliliğinin Arttırılması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TR62/17/TD5/0072, Yönetici, 2017
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Kadın Doğum Hemşireliği Çalıştayı, Adana, Nisan 2015
AAFS 67th Annual Scientific Meeting Orlando/Florida 2015 (AAFS), Florida, Şubat 2015
14. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, Adana, Mayıs 2015
AAFS 66th Annual Scientific Meeting Seattle, WA 2014 (AAFS) , Washington, Şubat 2014
13. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu , Adana, Mayıs 2014
Bilimsel Hakemlikler
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Aralık 2015
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Eylül 2015
Etkinlik Organizasyonu
14 DOĞU AKDENİZ AİLE HEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2015
13 DOĞU AKDENİZ AİLE HEKİMLİĞİ SEMPOZYUM, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2014
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
AAFS 2015, Davetli Konuşmacı, , ABD, 2015
14. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, ADANA, TÜRKIYE, 2015
AAFS 2014, Davetli Konuşmacı, , ABD, 2014
AAFS 2014, Davetli Konuşmacı, , ABD, 2014
13. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, Davetli Konuşmacı, ADANA, TÜRKIYE, 2014
AAFS 2014, Davetli Konuşmacı, , ABD, 2014
Ödüller ve Burslar
Firat S,. Demirhan O, Tastemir D, Diler RS, AVCİ A, "A cytogenetic study in 120 Turkish children with intellectual disability and characteristics of Fragile X syndrome. Yonsei Medical Journal 2003; 44 (4): 583-592., Tübitak teşvik ödülü, Nisan 2003
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi