Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yalnizca Yildirim S., Cenkseven Önder F., "Lise öğrencilerinin yaşam doyumlarının yordayıcısı olarak anne-baba tutumu ve duygusal zeka", International Online Journal of Education Sciences, cilt.10, ss.88-104, 2018 (Link)
Cenkseven Önder F., Yalnizca Yildirim S., Arslan A., "The Role of Resilience on Academic Procrastination in High School Students", the Journal of International Social Research, vol.11, pp.380-387, 2018
Cenkseven Önder F., Yalnizca Yildirim S., "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE ZORBALIĞI YORDAMADA DUYGUSAL ZEKANIN ROLÜ", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Esntitüsü Dergisi , cilt.14, ss.131-146, 2017
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yalnizca Yildirim S., Saraç A., "Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları Dersini Alan Öğrencilerin Psikolojik Danışma Becerileri ve Empati Düzeyleri", 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.3985-3987 (Link)
Cenkseven Önder F., Yalnizca Yildirim S., "Sense of coherence and hope as predictior of university students' subjective well-being", 27. International Congress on Educational Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.1603-1604
Cenkseven Önder F., Yalnizca Yildirim S., "Life satisfaction as a predictor of link between emotional intelligence and agression", 27. International Congress on Educational Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.3831-3832
Şahin İ. , Yalnizca Yildirim S., "Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans Öğrencileri ile Eğitim Fakültesinin Diğer Bölümlerinde Öğrenim Görmekte Olan Öğrencilerin Psikolojik Sağlamlıkları ileDuygusal Zekâ Düzeyleri", 1. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2016, pp.---
Yalnizca Yildirim S., Şahin İ. , "Üniversite Öğrencilerinin Benlik Algıları ile Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", 1. International Academic Research Coongress, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, pp.100-100
Yalnizca Yildirim S., Cenkseven Önder F., "Ergenlerin yaşam doyumlarının yordayıcıları olarak anne-baba tutumu ve duygusal zeka", 21. Yüzyılda Gelişen PDR ve Alt Uzmanlık Alanları, İÇEL, TÜRKIYE, 7-9 Ekim 2015, ss.683-685
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi